Artykuły

Zarobki w ochronie zdrowia 2023

Zarobki w ochronie zdrowia 2023

Rok 2023 przyniósł kolejne podwyżki w sektorze ochrony zdrowia. Nowe przepisy i decyzje rządowe wywierają wpływ na zarobki w tej branży, co ma istotne konsekwencje dla personelu medycznego oraz całego systemu opieki zdrowotnej. Warto przyjrzeć się bliżej tym zmianom i...

czytaj dalej
Co to jest IP Box?

Co to jest IP Box?

IP Box znane też jako Innovation Box lub Patent Box to jedno z rozwiązań podatkowych mających wspierać innowacyjności polskich przedsiębiorców. Nie jest to narzędzie zupełnie nowe, gdyż preferencja ta znajduje się w przepisów ustawy  o podatku dochodowym od osób...

czytaj dalej
Przedawnienie karalności przestępstw, a COVID-19

Przedawnienie karalności przestępstw, a COVID-19

Pandemia wirusa Covid-19 przyczyniła się do zmian w wielu dziedzinach prawa. Najsilniej zmiany były odczuwalny w zakresie gospodarki, w szczególności poprzez liczne tzw. „tarcze”, które miały na celu wsparcie przedsiębiorców. Jednakże inne gałęzie prawa także zostały...

czytaj dalej
Rozwiązanie przysposobienia – czy to w ogóle możliwe?

Rozwiązanie przysposobienia – czy to w ogóle możliwe?

O ważnych przyczynach rozwiązania adopcji można mówić wówczas, gdy wspomniane przyczyny spowodowały trwały i zupełny rozkład stosunku adopcyjnego. Sam fakt rozwiązania małżeństwa z matką dziecka czy wystąpienie między nimi rozkładu pożycia małżeńskiego nie dowodzi...

czytaj dalej
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (cz. II)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (cz. II)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) cz. II Drugim krokiem do zrozumienia i skutecznego wykorzystania ulgi B+R jest poznanie pojęcia kosztów kwalifikowanych. Nie wszystkie bowiem wydatki przeznaczane na działalność B+R można odliczyć w ramach ulgi- koszty te...

czytaj dalej
Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

Do tej pory przepisy obowiązujące w naszym kraju nie pozwalały właścicielom mniejszych i średnich firm w formie spółek skutecznie przekazywać firmy kolejnemu pokoleniu. Jednakże owy stan prawny zmieni się prawdopodobnie już od maja 2023 roku. Narzędziem, które będzie...

czytaj dalej
Znaczna ilość środków odurzających, CZYLI ILE?

Znaczna ilość środków odurzających, CZYLI ILE?

     Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie karne w sprawie o narkotyki. Na pierwszy rzut oka, może się wydawać, iż odpowiedź na to pytanie jest prosta, jednakże jak pokazuje praktyka, problem...

czytaj dalej
Ważny news dotyczący reklamy wyrobów medycznych!

Ważny news dotyczący reklamy wyrobów medycznych!

 Jak doskonale wszyscy wiemy, od stycznia 2023 r. wprowadzone zostały przepisy rozdziału XII ustawy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Ustawa to akt o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym, za którym zazwyczaj „idzie” rozporządzenie precyzujące, który...

czytaj dalej
Zmiana/rozwiązanie umowy dożywocia

Zmiana/rozwiązanie umowy dożywocia

Zgodnie z istotą umowy dożywocia zawartej w kodeksie cywilnym, właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia własności na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, czyli przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywania, ubrania, mieszkania,...

czytaj dalej
Obowiązki i uprawnienia w związku z wypadkiem przy pracy

Obowiązki i uprawnienia w związku z wypadkiem przy pracy

Wykonywanie pracy, pomimo przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenia odpowiednich przepisów i szkoleń przez pracodawcę może wiązać się z wystąpieniem zdarzeń niespodziewanych, w tym wypadków przy pracy.   To jakie...

czytaj dalej

Zapraszamy