Artykuły
ISTOTNE ZMIANY W PRAWACH OSÓB TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

ISTOTNE ZMIANY W PRAWACH OSÓB TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

Dnia 5 sierpnia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1855 z dnia 2022.09.02), która wprowadza istotne zmiany w zakresie kontaktu tymczasowo aresztowanego ze światem...

czytaj dalej
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Mimo wielu trudności związanych z nowelizacjami polskiego prawa podatkowego, można także odnaleźć w nich korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Wydaje się, że regulacje w obecnej formie najbardziej sprzyjające są dla przedsiębiorców, którzy chcą się cały czas rozwijać...

czytaj dalej
Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne/ Учень з України в польській школі та правові проблеми (Унизу українська) Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a...

czytaj dalej
Zmiana ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych

Zmiana ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych

W dniu 29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady...

czytaj dalej
Przyjazny pokój przesłuchań – czyli dzieci w Sądzie

Przyjazny pokój przesłuchań – czyli dzieci w Sądzie

Pokoje przesłuchań powstały po to, aby zapewnić m.in. małoletnim świadkom lub ofiarom przestępstw, warunki bezpiecznego i przyjaznego przesłuchania na wypadek toczącego się postępowania sądowego.  Co do zasady, pokoje przeznaczone są do przesłuchania dzieci w wieku do...

czytaj dalej
Zgoda rodzica na wyjazd za granicę

Zgoda rodzica na wyjazd za granicę

W sezonie wakacyjnym bardzo często pojawia się pytanie czy mogę wyjechać za granicę sam ze swoim dzieckiem bez zgody drugiego rodzica, czy też jego zgoda jest niezbędna. Jak wynika z przepisu art. 93 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r., władza...

czytaj dalej
Przychód a dochód

Przychód a dochód

W potocznym języku wraz z upływem lat coraz bardziej dochodzi do zatarcia różnic między znaczeniem przychodu a dochodu. Część społeczeństwa myli ze sobą wskazane wyżej pojęcia, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, szczególnie podczas prowadzenia...

czytaj dalej
Dokumentacja medyczna – niemy świadek

Dokumentacja medyczna – niemy świadek

Dokumentacja medyczna (DM) – jest to chronologicznie uporządkowany zbiór danych dotyczących stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.  W przypadku wdania się w spór, często jest to jedyny dowód, który umożliwia odtworzenie faktycznego...

czytaj dalej
Deklaracja do CEEB, co to takiego?

Deklaracja do CEEB, co to takiego?

Z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne, a w szczególności zjawisko smogu występujące w okresie jesienno-zimowym, od 1 lipca 2021 na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadzony został obowiązek...

czytaj dalej
Odpowiedzialność karna Lekarza

Odpowiedzialność karna Lekarza

​ Na osobach wykonujących zawody medyczne — lekarzach, chirurgach, ratownikach medycznych — od zawsze spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie oraz życie pacjenta. Niemniej, ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub tragicznej śmierci, jest silnie skorelowane ze specyfiką...

czytaj dalej
Prawne podróże po świecie – Cypr

Prawne podróże po świecie – Cypr

​ Boska wyspa Afrodyty, gdyż tak jest nazywane to państwo, jest położona na wyspie Cypr, która znajduje się we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Libanu, Syrii, Turcji. Największymi miastami są Nikozja (stolica) i Limassol. Cypr jest podzielony na 6...

czytaj dalej
Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny

KRK jest instytucją zajmującą się prowadzeniem i stałą aktualizacją bazy danych, która obejmuje osoby i podmioty zbiorowe, które dopuściły się wykroczenia i zostały ukarane na drodze postępowania karnego. Wg art. 1 ust. 2 Ustawy o KRK w Rejestrze gromadzi się dane o...

czytaj dalej
Egzekwowanie praw pacjenta

Egzekwowanie praw pacjenta

W jednym z ostatnich artykułów na naszym blogu omówione zostały podstawowe prawa przysługujące każdemu pacjentowi w Polsce, które powinny być zawsze konsekwentnie przestrzegane i szanowane. Niestety rzeczywistość pokazuje nam, iż nie zawsze tak się dzieje, a placówki...

czytaj dalej
Dotacja a subwencja – aspekty prawne

Dotacja a subwencja – aspekty prawne

Niezwykle popularną możliwością na finansowanie rozwoju działalności jest dotacjalub subwencja. Te dwie formy dofinansowania różnią się od kredytów i pożyczek przede wszystkim tym, iż są bezzwrotne. W tym artykule pragnę zwrócić uwagę na różnice, jakie dzielą obie...

czytaj dalej
Raje podatkowe – analiza prawna i faktyczna.

Raje podatkowe – analiza prawna i faktyczna.

Podatki od początku swojego istnienia zawsze budziły skrajne emocje. Obrona przed uiszczeniem podatku od zawsze jest niezwykle istotnym zajęciem dla podatnika. Przez wieki ukształtowała się teza, iż podatek jest zamachem na wolność. Poprzez niechęć podatników do...

czytaj dalej
Prawa Pacjenta, czyli do czego ma prawo każdy pacjent

Prawa Pacjenta, czyli do czego ma prawo każdy pacjent

Obecnie nie ma chyba na świecie osoby, która nie miałaby styczności ze służbą zdrowia. Niemal każdy przynajmniej raz w życiu udał się do placówki medycznej celem zasięgnięcia opinii o swoim stanie zdrowia. Jednakże, aby wizyty były świadome, pacjent winien dokładnie...

czytaj dalej
Utrudnienie kontaktów z dzieckiem

Utrudnienie kontaktów z dzieckiem

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, przez rodzica, pod którego pieczą dziecko nie pozostaje, uregulowanie są w art. 59815 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, przez rodzica, pod którego pieczą...

czytaj dalej

Zapraszamy