Artykuły
Ważny news dotyczący reklamy wyrobów medycznych!

Ważny news dotyczący reklamy wyrobów medycznych!

 Jak doskonale wszyscy wiemy, od stycznia 2023 r. wprowadzone zostały przepisy rozdziału XII ustawy dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Ustawa to akt o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym, za którym zazwyczaj „idzie” rozporządzenie precyzujące, który...

czytaj dalej
Zmiana/rozwiązanie umowy dożywocia

Zmiana/rozwiązanie umowy dożywocia

Zgodnie z istotą umowy dożywocia zawartej w kodeksie cywilnym, właściciel nieruchomości zobowiązuje się do przeniesienia własności na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie, czyli przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywania, ubrania, mieszkania,...

czytaj dalej
Obowiązki i uprawnienia w związku z wypadkiem przy pracy

Obowiązki i uprawnienia w związku z wypadkiem przy pracy

Wykonywanie pracy, pomimo przestrzegania przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrożenia odpowiednich przepisów i szkoleń przez pracodawcę może wiązać się z wystąpieniem zdarzeń niespodziewanych, w tym wypadków przy pracy.   To jakie...

czytaj dalej
Różnica między zadatkiem a zaliczką

Różnica między zadatkiem a zaliczką

Ostatnio w ramach obsługi Klienta naszej Kancelarii negocjowaliśmy dość skomplikowaną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, przy której większa część negocjacji skupiła się na tym czy część zapłaty ceny za nieruchomość ma być traktowana jako zadatek, czy jako...

czytaj dalej
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (cz. I)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (cz. I)

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) i uzyskują z tego źródła dochody, powinni zainteresować się funkcjonującą od 1 stycznia 2016 r. ulgą podatkową na działalność B+R. Ulga B+R jest rozwiązaniem zaprojektowanym jako narzędzie...

czytaj dalej
Założenie prostej spółki akcyjnej

Założenie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna wprowadzona została do kodeksu spółek handlowych całkiem niedawno, przepisy dot. spółki zaczęły obowiązywać dokładnie od 1 lipca 2021 r. Wraz z powstaniem owej formy prawnej przedsiębiorstwa pojawiło się ogromne zainteresowanie wokół niej. Celem...

czytaj dalej
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Czy jest możliwość, aby stać się właścicielem nieruchomości, która nie należy do nas, bez zgody właściciela? Odpowiedź na to pytanie może być dla niektórych szokująca, ale owszem, można. Sposobem, dzięki któremu taka procedura stanie się możliwa jest zasiedzenie....

czytaj dalej
ISTOTNE ZMIANY W PRAWACH OSÓB TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

ISTOTNE ZMIANY W PRAWACH OSÓB TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH

Dnia 5 sierpnia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1855 z dnia 2022.09.02), która wprowadza istotne zmiany w zakresie kontaktu tymczasowo aresztowanego ze światem...

czytaj dalej
Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Mimo wielu trudności związanych z nowelizacjami polskiego prawa podatkowego, można także odnaleźć w nich korzystne dla przedsiębiorców zmiany. Wydaje się, że regulacje w obecnej formie najbardziej sprzyjające są dla przedsiębiorców, którzy chcą się cały czas rozwijać...

czytaj dalej
Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne/ Учень з України в польській школі та правові проблеми (Унизу українська) Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a...

czytaj dalej

Zapraszamy