Zaznacz stronę
Aktualności
Oferta pracy - rekrutujemy!

Oferta pracy

⚖️ Poszukujemy adwokata lub radcę prawnego z doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego oraz medycznego;

Szczegóły oferty:  https://www.pracuj.pl/praca/radca-prawny-adwokat-katowice,oferta,1003335175?s=12338989&searchId=MTcxNjE5MjE5MjY2NS4zMDc0 

Dołącz do Naszego Zespołu ! ⚖️

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości - Logo

Nowy Klient - GAPR (19.04.2024)

Nawiązaliśmy współpracę w zakresie doradztwa prawnego z Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

 Mamy nadzieję, iż nasz wkład pozwoli na rozwinięcie skrzydeł wielu młodym przedsiębiorcom!

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie!

Sukcesja firmy i fundacja rodzinna - Prelegent adw. Maciej Smok

Fundacja Rodzinna – Sukcesja Biznesu. (21.03.2024)

Miło nam poinformować, iż nasz adw. Maciej Smok został zaproszony w roli prelegenta i eksperta w dziedzinie na spotkanie poświęcone tematyce fundacji rodzinnej. 

Fundacja rodzinna to rozwiązanie umożliwiające skuteczną sukcesję firmy (czy też jej odziedziczenie) w sposób płynny i efektywny.

Organizatorem wydarzenia był Fundusz F-TRUST.

Dziękujemy za udział w spotkaniu

Czy sąd cywilny może korzystać z uzasadnienia wyroku Sądu karnego?

Postanowienie Sądu Najwyższego (20.02.2024)

⚖️ Czy sąd orzekający w sprawie cywilnej może wykorzystać uzasadnienia sądu karnego? 

W niedawno opublikowanym postanowieniu, Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii tego, czy Sąd orzekający w sprawie cywilnej ma prawo przy ustaleniu stanu faktycznego sprawy, wykorzystywać treść uzasadnienia wyroku Sądu karnego wydanego w innej sprawie.

⚖️ Sąd Najwyższy stanął przy tym na stanowisku, że wyrok wraz z uzasadnieniem są dokumentami urzędowymi i w związku z tym Sąd orzekający w sprawie może skorzystać z ustaleń poczynionych w takim uzasadnieniu. Musi to jednak zrobić z uwzględnieniem całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. (postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 20 lutego 2024 r. sygn. akt I CSK 6432/22).

Zmiany w prawie

Niezależnie od naszego zbioru zmian prawnych, które weszły w życie w 2024 roku (https://k-smok.pl/wybrane-zmiany-prawne-w-2024-roku/) przypominamy również istotne zmiany, które nastąpiły w roku 2023.

Dziś przypominamy, iż już niemal rok upływa od czasu wprowadzenia do polskiego Kodeksu pracy możliwości skorzystania przez pracownika z tak zwanego „Urlopu opiekuńczego”.

Jest to urlop w wymiarze maksymalnie 5 dni roboczych, który może być wykorzystany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny pracownika, przy czym za członka rodziny uznaje się tutaj wyłącznie dzieci, rodziców i małżonka.

Urlop ten jest bezpłatny, w wypadku konieczności skorzystania z niego warto pamiętać, że istnieje taka możliwość i mieć to na uwadze.

Kancelaria Prawna Katowice K-SMOK

Ciekawostki z życia Kancelarii (20.02.2024)

Co ciekawego przytrafiło się nam w tym tygodniu?

W ostatnich dniach, Zespół Kancelarii skutecznie wykazał, iż zarzuty formułowane pod adresem reprezentowanej strony nie polegają na prawdzie, uzyskując korzystny wyrok dla Naszego Klienta.

Niejednokrotnie w naszej pracy mierzymy się z fałszywymi oskarżeniami kierowanymi w stronę Klientów, jednak tym razem okazało się, że fragmenty wyrwane z kontekstu miały zupełnie inne brzmienie w pełnej wersji nagrania…

Aktywny udział w postępowaniu od samego początku jest niezmiernie istotny i dzięki tej pracy, Klient został oczyszczony z nieprawdziwych oskarżeń…

Logo - 3Z - implanty

Nowy Klient - 3Z, Piekary Śląskie (08.02.2024)

Nawiązaliśmy współpracę w zakresie doradztwa prawnego z Firmą 3Z w Piekarach Śląskich (https://3z.pl/).
Firma oferuje kompleksowe zaopatrzenie dla Stomatologów i Implantologów.

Bardzo cieszymy się z powierzonego nam zaufania w opiece prawnej i liczymy na szeroką współpracę w wielu aspektach.

 

Logo MEDteam Katowice

Nowy Klient - MEDteam, Katowice (01.02.2024)

Nawiązaliśmy współpracę w zakresie doradztwa prawnego z CENTRUM MEDYCZNYM MEDteam w Katowicach (https://medteam.pl/).
 Przychodnia specjalizuje się między innymi w zakresie medycyny sportowej, rehabilitacji oraz ortopedii… 

Bardzo cieszymy się z powierzonego nam zaufania w opiece prawnej i liczymy na szeroką współpracę w wielu aspektach.

Zmiany w zakresie prawa medycznego (opisywane m.in. w naszych artkułach: https://k-smok.pl/specjalizacje/prawo-medyczne/#Prawo_medyczne-Artykuly) powodują, iż placówki medyczne często potrzebują pomocy w bezpiecznym operowaniu na rynku.

Mamy nadzieję, iż nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści i pozwoli nam na dalsze poszerzanie doświadczenia w dziedzinie Prawa Medycznego.

Aspekty prawne w sturtupie - Szkolenie w Zabrzu

Centrum Szkoleniowego Startupów Technologii Cyfrowych i Medycznych w Zabrzu. (29.01.2024)

W minioną niedzielę (28 stycznia) zespół SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl w osobie adw. Jan Grubizna oraz aplikanta adw. Jerzy Pazdan, na zaproszenie Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Miasto Zabrze przeprowadził szkolenie, które zostało zorganizowane w ramach Centrum Szkoleniowego Startupów Technologii Cyfrowych i Medycznych w Zabrzu.

Tematem szkolenia były aspekty prawne w startupie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek.

Dziękujemy za zaproszenie oraz ciekawe dyskusje dotyczące wyzwań prawnych stojących przed startupami!

Więcej informacji o wydarzeniu:
https://rig.katowice.pl/centrum-szkoleniowe-startupow/ 

Logo - K-SMOK - Kancelaria_Prawna - Prawnik Katowice

IV Ogólnopolski Kongres pod tytułem ''Menedżer w Służbie Zdrowiu'' (25.01.2024)

Za nami IV Ogólnopolski Kongres „Menedżer w Służbie Zdrowiu”!
Wydarzenie, w którym mieliśmy okazję brać udział w charakterze Prelegenta, zostało pozytywnie ocenione przez Uczestników!
 . 
Kongres jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Mazowieckie Centrum Biznesowe adresowanym do ścisłej kadry zarządzającej placówkami medycznymi. 
Więcej informacji o wydarzeniu:
Logo - K-SMOK - Kancelaria_Prawna - Prawnik Katowice

Zmiany w prawie pracy od 01.01.2024

Dzień 1 stycznia to zazwyczaj data, w której zmianom ulega szereg przepisów. W tym roku nie jest inaczej. Z dniem 1 stycznia 2024 r. szczególnie dużo zmian wprowadzono w zakresie przepisów prawa pracy.

Warto zapoznać się z tymi zmianami, ponieważ mogą one mieć istotne znaczenie dla przysługujących pracownikom praw i ciążących na nich obowiązków.

Jedną z istotnych nowelizacji jest zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wzrosło do 4242,00 zł brutto. Warto mieć na uwadze, iż od 1 lipca 2024 roku kwota ta zostanie podwyższona do 4300,00 zł brutto.

Warto też podkreślić, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest tu tylko jednym z elementów, które uległy modyfikacji z pierwszym dniem nowego roku. Dlatego warto być na bieżąco, jeżeli w zakresie nowelizacji przepisów, tak aby żadna istotna zmiana nam nie umknęła.

Joanna Juńczyk-Smok - Prawnik Katowice - Specjalizacja Rozwody i prawo kanoniczne

Wyrok w sprawie uchylania się od płacenia alimentów.

Kolejny sukces! Tym razem w zakresie skazania osoby uchylającej się od płacenia alimentów! 
 
W ramach działań zespołu Kancelarii wspieramy pokrzywdzonych przez osoby, które (pomimo ciążącego na nich obowiązku) nie płacą alimentów. 
Z naszych obserwacji wynika, iż tzw. niealimentacja jest niezmiennie od wielu lat bardzo częstym zjawiskiem.
 
‼️ Zgodnie z art. 209 §1 Kodeksu karnego: Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
W ostatnim tygodniu Nasz Zespół uzyskał kolejny pozytywny wyrok skazujący osobę, która nie płaciła alimentów na rzecz swojego dziecka.
 
Bezsprzecznie, uzyskanie wyroku skazującego może zachęcić dłużnika do bieżącego opłacania należności, wizja więzienia przy ponownym skazaniu w wielu przypadkach działa bowiem motywująco.

Zmiany w prawie

Niezależnie od naszego zbioru zmian prawnych, które weszły w życie w 2024 roku (https://k-smok.pl/wybrane-zmiany-prawne-w-2024-roku/) przypominamy również istotne zmiany, które nastąpiły w roku 2023.

Dziś przypominamy, iż od 28 września 2023 roku weszło w życie całkowite zwolnienie pracowników z opłat sądowych od pozwów.

Dotychczas, w przypadku pozwu na kwotę ponad 50 000 zł pracownik był zobowiązany uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5 %.

Obecnie, niezależnie od dochodzonej kwoty, pracownik będzie zwolniony od uiszczenia opłaty od pozwu.
Po nowelizacji, art. 35 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wygląda następująco:
Art. 35. [Oplata podstawowa i opłata stosunkowa w sprawach z zakresu prawa pracy]
1. 7 W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od wartości przedmiotu sporu ponad tę kwotę, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę od apelacji, na zasadach przewidzianych w art. 13.
1a. (uchylony).
2. Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

Wobec powyższego, pracownik będzie zobligowany do uiszczenia opłaty stosunkowej od apelacji w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych.

 

Szkolenie Prawo Medyczne

Wydarzenie edukacyjne dla managerów i pracowników placówek medycznych (07.02.2024)

Szkolenie online zatytułowane: „Skuteczny Manager. Prawo w ochronie zdrowia” organizowane przez Medidesk.

Już 07.02.2024 w ramach 3. SESJI o godzinie 10:55 omówimy temat:
„Prawo marketingu medycznego. Co każdy manager wiedzieć powinien?”

Tego samego dnia na 5. SESJI o godzinie 12:30 poruszymy:
„Aspekty prawne zawodów medycznych. Prawo pracy w pigułce.”

Prowadzenie: Małgorzata Bernatek,
Prawnik w SMOK Kancelaria Prawna

Więcej informacji o wydarzeniu:
https://medidesk.pl/wydarzenia/#KPOOKqLyObODG4DrbRx5gZK6phiEpydT

Zapraszamy do udziału!

Nowy Klient - Obsługa prawna dla Juventus Academy Piekary Śląskie

Nowy Klient - Juventus Academy (27.12.2023)

Z radością informujemy, że Kancelaria Prawna Smok, nawiązała współpracę w zakresie doradztwa prawnego z J ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE sp. z o.o., znaną na rynku jako: Juventus Academy.

Jest to akademia piłkarska należąca do największej międzynarodowej sieci akademii piłkarskich pod patronatem szkoleniowym i organizacyjnym JUVENTUS FC. Unikalny projekt szkoleniowy, najnowsze metody treningowe, ciągły rozwój posiadanej wiedzy wspólnie z JUVENTUS FC gwarancją optymalnego rozwoju i nauki rzemiosła piłkarskiego dla dzieci.    

Z radością wchodzimy w ten nowy – 2024 rok, mając nadzieję, że będzie on owocny zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów.  

https://academy.juventus.com/pl/year-round-training-piekary-slaskie/ 

Jerzy Pazdan - Aplikant Adwokacki Katowice

Ślubowania aplikanta adwokackiego (18.12.2023)

Z radością informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2023 r., członek naszego Zespołu – Jerzy Pazan złożył przed Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach uroczyste ślubowanie aplikanta adwokackiego.  
 
Z okazji tego wyjątkowego momentu pragniemy złożyć Jerzemu serdeczne gratulacje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza i doświadczenie będą stanowiły solidną podstawę do świadczenia profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie.
 
Życzymy owocnej kariery adwokackiej, spełnienia zawodowego oraz wielu sukcesów w pełnieniu nowej roli!
M&A Transakcje kapitałowe Prawnik Katowice

Transakcja w obszarze M&A (12.12.2023)

Niedawno mieliśmy okazję towarzyszyć naszemu klientowi procedowaniu transakcji z zakresu fuzji i przejęć. Z sukcesem przeprowadziliśmy go przez skomplikowaną transakcję sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz nowego podmiotu.
 
Transakcja wiązała się z koniecznością spełnienia określonych warunków, które wynikały ze specyfiki branży, jaką zajmuje się spółka, a to świadczeniem usług kremacyjnych.  
 
Z pełnym zaangażowaniem Zespół Kancelarii prowadzi obsługę prawną transakcji klientów prowadzących bardzo różne rodzaje działalności, wymagające zagłębienia się w specyfikę danego przedmiotu działalności i zaproponowania klientowi najkorzystniejszych dla niego rozwiązań. 
Certyfikat - Maciej Smok

Szkolenie - Prawo Medyczne (22.11.2023)

Mecenas Maciej Smok był uczestnikiem szkolenia pod tytułem: „Odpowiedzialność za szkody medyczne i świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych,”

Szkolenie było prowadzone przez Sędzię Sądu Najwyższego dr Heleną Ciepłą.

Zakres szkolenia: https://szkolenia-prawne.pl/szkolenie/odpowiedzialnosc-szkody-medyczne/

 

Kancelaria SMOK - Szkolenie prawne w branży automotive

Szkolenie dla lidera z branży automotive (27.10.2023)

Dnia 27 października 2023 roku, w Dąbrowie Górniczej, Adwokat Jan Grubizna przeprowadził wykład z zakresu wymogów bezpieczeństwa produktów, z uwzględnieniem w szczególności wymogów wynikających z przepisów unijnych, w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Szkolenie przygotowane zostało dla Brembo Poland Sp. z o.o., znanego na rynku producenta w dziedzinie produkcji tarcz, zacisków i kompletnych układów hamulcowych.

W trakcie szkolenia skupiono się także na regulacjach wynikających z ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, kwestie prawne dotyczących oceny systemów zgodności oraz zasad rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem ostatnich zmian w tym zakresie.

Kurs został przeprowadzony w ramach szkolenia Przedstawicieli ds. Bezpieczeństwa i Zgodności Wyrobu (PSCR).

Logo - Hydrex

Nowa współpraca z klientem z branży wyrobów medycznych (20.10.2023)

Z radością informujemy, iż nawiązaliśmy współpracę w zakresie obsługi prawnej z kolejnym przedsiębiorcą z branży wyrobów medycznych – Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. to rodzinna firma, która od ponad 35 lat dostarcza najwyższej jakości rozwiązania diagnostyczne zarówno do użytku profesjonalnego jak i domowego, m.in.: odczynniki do diagnostyki medycznej, płyty do oznaczania grup krwi, aparaty do diagnostyki profesjonalnej i terapii domowej oraz – pod marką Domowe Laboratorium – szybkie testy diagnostyczne do wykonania samodzielnie i wygodnie, w kilka minut, w domu. 

Cieszymy się, iż możemy świadczyć pomoc prawną dla partnera o tak ugruntowanej pozycji rynkowej, który nieustannie wprowadza innowacje w zakresie swojej działalności zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.

Dedykowane Szkolenie Prawne w Rybniku

Dedykowane Szkolenie Prawne w Rybniku

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria, poza bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, realizuje także dedykowane szkolenia, odpowiadając na indywidualne potrzeby naszych klientów. W dniu 22 września, w Rybniku, dla jednego z naszych klientów, adwokat Jan Grubizna przeprowadził specjalistyczne szkolenie z zakresu wymogów ogólnego bezpieczeństwa produktów.
 
Szkolenie skoncentrowało się na zmianach wprowadzanych Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Jest to kluczowa wiedza, gdyż nowe przepisy wchodzą w życie już od 14 grudnia 2024 roku, a odpowiednie przygotowanie się do nich jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw.
 
Podczas szkolenia omówione zostały także regulacje prawne dotyczące oceny systemów zgodności oraz zasad rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie konsumenckim. Dzięki temu uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę, która pozwoli im na skuteczne dostosowanie się do nowych regulacji i uniknięcie potencjalnych problemów prawnych.
 
Cieszymy się, że mogliśmy przekazać naszą wiedzę i doświadczenie, wspierając klientów w zrozumieniu i adaptacji do zmieniającego się otoczenia prawnego.
IV edycji Kongresu Menedżera Zdrowia

IV edycja Kongresu Menedżera Zdrowia

Z radością informujemy, że IV edycja Kongresu Menedżera Zdrowia, która miała miejsce we Wrocławiu, została zakończona, a nasz zespół miał przyjemność wziąć w niej udział. Było to wyjątkowe wydarzenie dla profesjonalistów z dziedziny zarządzania w ochronie zdrowia, które zgromadziło wielu uczestników z różnych zakątków kraju.
 
Nasi eksperci, radca prawny Monika Dopieralska oraz aplikantka radcowska Małgorzata Bernatek, miały zaszczyt dzielić się swoją wiedzą na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności placówek medycznych. Ich prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem, wywołując liczne pytania i inspirujące dyskusje wśród obecnych.
 
Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za ich aktywny udział, zaangażowanie oraz ciekawe pytania i spostrzeżenia. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do rozwoju i doskonalenia zarządzania w placówkach medycznych.
 
Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia można znaleźć na Facebooku: Mazowieckie Centrum Biznesowe.
Monika Dopieralska, Małgorzata Bernatek

II edycja szkolenia „Zarządzanie praktyką weterynaryjną”

Z ogromną dumą informujemy o udziale naszej aplikantki radcowskiej, Małgorzaty Bernatek, w specjalistycznym warsztacie szkoleniowym „Zarządzanie praktyką weterynaryjną”, który odbył się 15 września 2023 r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie.

Małgorzata w ramach panelu prawnego podzieliła się swoją wiedzą na temat etyki zawodowej lekarzy weterynarii, podkreślając znaczenie kodeksu etyki, zaufania publicznego oraz radzenia sobie z błędami medycznymi.

Dziękujemy organizatorom Vetidesk za stworzenie tak  wartościowego wydarzenia i cieszymy się, że mogliśmy być jego częścią! Jednocześnie gratulujemy Małgorzacie za profesjonalne i inspirujące wystąpienie.

Monika Dopieralska, Małgorzata Bernatek

Z radością informujemy, iż do Zespołu naszej Kancelarii dołączył Pan mecenas Jan Grubizna.

Pan Mecenas jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie spółek oraz w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych. Posiada doświadczenie w procesach fuzji i przejęć, obsłudze międzynarodowych transakcji handlowych oraz w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym inwestorów krajowych i zagranicznych.

Życzymy Panu Mecenasowi wielu sukcesów i osiągnięć oraz nieustającej pasji do prawa. Jesteśmy pewni, że Pana wiedza i doświadczenie przyczynią się do rozwoju naszej kancelarii oraz do osiągania doskonałych wyników dla naszych klientów.

Podczas wydarzenia, które odbyło się 14 września, organizowanego przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej prelegentami naszej kancelarii byli adwokat Maciej Smok i aplikantka radcowska Małgorzata Bernatek. Panel wystąpienia dotyczył tematu „AI w medycynie a regulacje prawne”, podczas którego nasi eksperci skupili się na przedstawieniu aktualnych regulacji prawnych, oraz jak AI oraz prawo wzajemnie na siebie oddziałują.

Jako osoby działające w branży prawnej, życzymy sobie, aby AI została uregulowana prawnie w taki sposób, by można było zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i możliwość rozwoju przedsiębiorcom, którzy ją wykorzystują.

Jesteśmy dumni i wdzięczni GAPR za zaproszenie oraz możliwość wystąpienia. Do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń!

Monika Dopieralska, Małgorzata Bernatek

Z radością informujemy, iż członek naszego zespołu – aplikant adwokacki Grzegorz Jędrocha z pozytywnym wynikiem złożył egzamin adwokacki

W imieniu całego zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywania zawodu adwokata!

 

VI edycja Kongresu Zarządzających w Ochronie Zdrowia w Warszawie organizowana przez Mazowieckie Centrum Bussinesowe za nami. Członkinie naszego zespołu miały okazję podczas wydarzenia wygłosić prelekcje i podzielić się doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych w aspekcie prawnym.
Radca prawny Monika Dopieralska opowiedziała jak prowadzić Monitoring wizyjny i monitorować pracę pracowników.
Małgorzata Bernatek, aplikantka radcowska, przedstawiła temat „Najczęstszych błędów w dokumentacji medycznej” na podstawie Case study oraz „Jak minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności prawnej, finansowej czy wizerunkowej w podmiotach zajmujących się medycyną estetyczną. „
Kongres zrzeszał przedstawicieli podmiotów leczniczych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności z zakresu zarządzania, finansów, prawa medycznego oraz obsługi pacjenta.
Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w takich inicjatywach jako Partnerzy. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość wystąpienia.
Monika Dopieralska, Małgorzata Bernatek

Najnowszy numer Bussines HUB

Najnowszy numer Bussines HUB wydawany przez Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest już dostępny, a w nim – Maciej Smok i Małgorzata Bernatek dzielą się z Państwem swoim spojrzeniem na temat Cyberbezpieczeństwa w podmiotach leczniczych jako zagrożenia dla funkcjonowania podmiotów już dziś oraz wyzwań przyszłości z nim związanych⚠

zabezpieczenie danych, w tym danych wrażliwych,
zapełnienie ciągłości funkcjonowania jednostki medycznej,
zbudowanie odpowiedniej infrastruktury ochronnej
pozyskanie odpowiedniego finansowania
– to kwestie, które dla każdego zarządzającego w ochronie zdrowia są tematami pierwszoplanowymi

Zapraszamy do lektury ❕
https://lnkd.in/e9mzYdH

 

Jest nam niezmiernie miło, poinformować Państwa, iż adwokat Joanna Juńczyk-Smok ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego dla prawników na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z wynikiem bardzo dobrym ?

Tym samym Pani Mecenas nabyła uprawnienia do występowania w charakterze adwokata kościelnego po uzyskaniu zgody przez właściwego biskupa.

Zakres usług naszej kancelarii poszerzy się o kompleksową pomoc prawną, w szczególności w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Cieszymy się, że nasz zespół stale podnosi swoje kompetencje, by jeszcze lepiej reprezentować interesy naszych Klientów i świadczyć pomocą prawną w coraz szerszym zakresie.
A Pani adwokat serdecznie gratulujemy ❕

 

DWA wydarzenia w Startup City Zabrze przed wakacjami:

? HealthTech Webinar #03 | ŚR. 28.06. g. 11 | https://lnkd.in/eGAJT4xU
? MedTech MeetUp #26 | CZW. 6.07. g. 17 | https://lnkd.in/eRVSb2bB

??? HealthTech Webinar #03
„Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w spółkach tech i startupach” | ŚR. 28.06. g.11-12 | Free | Limit miejsc |
Ekspertki:
Ewa Flor z Doradztwo Podatkowe Ewa Flor
Monika Dopieralska z SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl

??? MedTech MeetUp #26 #OFFline
CZW. 6.07. g.17 | Free | Limit miejsc
Prezentacje:
Przemek Grzywa, Co-CEO & Co-founder w Revolve Healthcare „Finansowanie dla startupów HealthTech’owych z EIT Health powered by Komisja Europejska.”
Kornel Lukaszczyk, Dyrektor Jednostki Notyfikowanej w TUV NORD Polska „Idee a rzeczywistość – jak nie zgubić się w drodze do komercjalizacji wyrobu medycznego”
Dominik Dziadek, co-founder w INVENTMED „Doświadczenia zespołu Inventmed w przygotowaniu i wprowadzeniu urządzenia Laserobaria na rynek. Analiza decyzji od startu prac w 2016 roku.”

Fundacja rodzinna. Co musisz wiedzieć?

Cieszymy się, że w Polsce powstają tego typu formy prawne.

Fundacja Rodzinna to krok w dobrą stronę, ale dla kogo jest ten byt prawny, jakie niesie korzyści i jakie ma ograniczenia?

O tym wszystkim rozmawiamy z Maciej Smok z SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl.

Zapraszamy! ?
https://lnkd.in/g6MQ9-gS

2. edycja Health Business Innovations w Zabrzu!

?Dzisiaj bierzemy udział w 2. edycji Health Business Innovations w Zabrzu!

?Temat naszego wystąpienia: Cyberbezpieczeństwo w podmiotach medycznych jest aktualnie niezwykle elektryzujący i był przyczynkiem do wielu inspirujących rozmów w kuluarach.

Regionalna Izba Gospodarcza w KatowicachJanusz Dramski dziękujemy za zaufanie możliwość podzielenia się naszym doświadczeniem.

Zdjęcia: Justyna Kałuża

Maciej Smok
Małgorzata Bernatek
—————————————————
32 43 87 940
[email protected]
https://k-smok.pl/
—————————————————
? ul. Saloniego 1/1,
? 40-712 Katowice
—————————————————

Piąty odcinek Akademii ? #MEDmeetsTECH powered by SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl

W powietrzu czuć już wakacje ale my nie poprzestajemy w szerzeniu wiedzy oraz dzieleniem się z Wami doświadczeniem i inspiracją.

Przedstawiamy Wam kolejny, piąty odcinek Akademii ? #MEDmeetsTECH powered by SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl dotyczący zagadnień cyfrowych wyrobów medycznych, a konkretnie ich podkategorii, jaką stanowią cyfrowe aplikacje terapeutyczne – Digital Therapeutics, DTx. Bez wątpienia cyfrowe wyroby medyczne oraz ich przeróżne warianty są najbardziej aktualnym trendem w branży Life science.

Zachęcamy Was do obejrzenia naszego odcinka.

Zachęcamy również do subskrybowania naszego newslettera, w którym co miesiąc staramy się zebrać i przekazać Wam najbardziej aktualne wiadomości ze świata #medtech – https://medmeetstech.com/

Przychodzi prawnik do foundera. Kiedy i jak zacząć współpracę?

Skończyłem prawo.

Wiem, że i tak nie wytrzymałbym do końca posta. Maciej Smok również skończył prawo, tylko w przeciwieństwie do mnie z sukcesami, które sprawiły, że specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obsługując przede wszystkim firmy technologiczne i start-upy.

Serdecznie zapraszam do arcyciekawej rozmowy w serii #meetyourclient realizowanej przez Louder&Higher, która skupi się na dwóch problemach:

➡ Kiedy i w jaki sposób przedsiębiroca powinien rozpocząć współpracę z prawnikiem?

➡ W jaki sposób prawnicy powinny współpracować z firmami technologicznymi, żeby zyskać partnerów na lata.

SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl jako jedna z nielicznych kancelarii , które poznałem faktycznie głęboko wchodzi w tematy związane z digitalizacją procesów, także moim zdaniem naprawdę warto podesłać swoim prawnikom, bo jest pewien standard, który zaczyna mieć kluczowe znaczenie w obsłudze podobnych podmiotów.

Ustawa o fundacji rodzinnej (22.05.2023)

22 maja 2023 zacznie funkcjonować ustawa o fundacji rodzinnej. Głównym celem fundacji rodzinnej jest zachowanie majątkowej substancji firmy rodzinnej poprzez wniesienie przez fundatorów firm rodzinnych do fundacji rodzinnej majątku (m.in. nieruchomości/udziały/akcje w firmie rodzinnej).
Z drugiej strony rozwiązanie to umożliwia i zapewnia członkom rodziny – beneficjentom czerpanie korzyści poprzez realizację określonych świadczeń na ich rzecz w sposób i na zasadach określonych przez fundatora w statucie. Dodatkowo fundacje rodzinne pozwolą na efektywne podatkowo pomnażanie majątku rodzinnego. Zatem jest to rozwiązanie, które powinno być znane każdej rodzinnej firmie.
? Jesteś właścicielem firmy rodzinnej, w szczególności w której planowana jest sukcesja międzypokoleniowa lub przedsiębiorcą, który jest zainteresowany efektywnym podatkowo zarządzaniem majątkiem? To webinar dla Ciebie! Link do zapisów i szczegółów w komentarzu.

Doradztwo Podatkowe Ewa Flor SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Ewa Flor Maciej Smok Katarzyna Knapik-Pacyga

Przychodzi prawnik do foundera. Kiedy i jak zacząć współpracę?

Skończyłem prawo.

Wiem, że i tak nie wytrzymałbym do końca posta. Maciej Smok również skończył prawo, tylko w przeciwieństwie do mnie z sukcesami, które sprawiły, że specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, obsługując przede wszystkim firmy technologiczne i start-upy.

Serdecznie zapraszam do arcyciekawej rozmowy w serii #meetyourclient realizowanej przez Louder&Higher, która skupi się na dwóch problemach:

➡ Kiedy i w jaki sposób przedsiębiroca powinien rozpocząć współpracę z prawnikiem?

➡ W jaki sposób prawnicy powinny współpracować z firmami technologicznymi, żeby zyskać partnerów na lata.

SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl jako jedna z nielicznych kancelarii , które poznałem faktycznie głęboko wchodzi w tematy związane z digitalizacją procesów, także moim zdaniem naprawdę warto podesłać swoim prawnikom, bo jest pewien standard, który zaczyna mieć kluczowe znaczenie w obsłudze podobnych podmiotów.

Akademia Managera Ochrony Zdrowia AMOZ

Pierwszy dzień Akademia Managera Ochrony Zdrowia AMOZ ? małymi krokami ? zbliża się do końca. Przynajmniej część merytoryczna, wieczorem czeka naszych uczestników uroczysty bankiet ???

Dzień obfitował w bardzo ciekawe tematy dotyczące:
✅️ systemów motywacyjnych dla zespołów rejestracji
✅️ skarg pacjentów
✅️ różnorodnych kanałów kontaktu z pacjentem
✅️ skutecznego Managera
✅️ aspektów RODO
✅️ komunikacji marketingowej w kontekście zmian prawnych!

Arcyciekawe ? panele dyskusyjne i wciągające prelekcje to wizytówka Akademia Managera Ochrony Zdrowia AMOZ i tak było i tym razem??

Gratulacje i podziękowania dla naszych prelegentów i panelistów: Katarzyna KoślaczRobert KromPaulina KotarbińskaEwa OkpiszUrszula Ł.Izabela KaźmierczakArtur SznekKamila Cal-Całko, Katarzyna Kozioł, Emil BoryczkaKarolina PraszekLuiza CiesielskaAnita ChabrowskaPatrycja SzatkowskaJoanna GrothHanna Marcinkiewicz – GrzesiakNatalia Cybis!!!

kolejny etap w ramach projektu #MOOW (Massive Open Online Week - moowcode.eu) w obszarze #mentalhealth (19.05.2023)

W dniu wczorajszym 19.05 odbył się kolejny etap w ramach projektu #MOOW (Massive Open Online Week – moowcode.eu) w obszarze #mentalhealth . Dziękuję ? moim prelegentom tj. Malgorzata Gonsior-Kustosz z DevGoMed (wystąpienie pt. „Startup medyczny od strony regulacji”) i Maciej Smok ze SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl (wystąpienie pt. „Odpowiedzialne projektowanie Startupów – wyzwania prawne”) za wsparcie naszej inicjatywy i podzielenie się bogatym doświadczeniem ze studentami #UEKatowice oraz widzami w ramach MOOW Talk2, które miałem zaszczyt moderować:

„Bootcamp i co dalej? Jakie wyzwania czekają startup próbujący przejść od pomysłu do gotowego produktu i działającej firmy?”

Zachęcam do obejrzenia / posłuchania, polubienia i udostępnienia ?

Więcej informacji na stronie: https://lnkd.in/dx2JUnKq

#startup #economics #university #bootcamp

lub bezpośrednio na kanale YouTube ? – trzeba przewinąć o 12:18 min.:

https://lnkd.in/d3ykM29w

Ps. Podobno jest mocno merytoryczny ten MOOWTalk i dobrze się tego słucha, więc tym bardziej polecam nawet jako #podcast ?

HealthTech Webinar #02 (16.05.2023)

Zapraszam >>> HealthTech Webinar #02 – Prawa autorskie – aspekty podatkowe i prawne w startupach i spółkach technologicznych | Wtorek 16.05. godz. 11-12 | Ograniczona ilość miejsc | Udział FREE
| Zapisy – https://lnkd.in/eXguTYpQ
POPROWADZĘ GO wraz ze wspaniałymi prelegentkami:
?Ewa Flor z kancelarii Doradztwo Podatkowe Ewa Flor
Patrycja Szatkowska z kancelarii SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl
DLA KOGO?
✅właściciele startupów i firm technologicznych nie tylko z rynku zdrowia
✅osoby planujące stworzenie swojego startupu
✅osoby posiadające wyniki badań z potencjałem do wdrożenia na rynek poprzez utworzenie młodej firmy technologicznej (startupu)
❗❗ Prezentowana wiedza jest użyteczna dla innowatorów nie tylko z rynku zdrowia (uniwersalna) ❗❗
DLACZEGO WARTO zainwestować 1h we wtorek na ten webinar?
✅Otrzymasz dużą dawkę wiedzy od ekspertów
✅Możesz zadać pytania naszym ekspertom na żywo

Zapraszam do rejestracji https://lnkd.in/eXguTYpQ

Rynkowy #knowhow

Po przerwie networkingowej wracamy do przedostatniej sesji: Rynkowy #knowhow w której słuchamy:

Katarzyna Banyś – Łukasiewicz – PORT
Patrycja Szatkowska oraz Maciej Smok – SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl

Zapraszamy do Katowic na VI Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie❗️

Dzisiaj działamy lokalnie ? 
Zapraszamy do Katowic na VI Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie❗️

Poza naszą prelekcją pozostajemy do dyspozycji wszystkich uczestników i partnerów businessowych✅️

SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl 
Maciej Smok 
Patrycja Szatkowska

Przedstawiamy Wam kolejny odcinek Akademii ? #MEDmeetsTECH powered by SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl.

Tym razem poruszamy bardzo praktyczny temat dotyczący najważniejszych ulg podatkowych dla branży #MedTech.

Adwokat Maciej Smok wraz z naszym Partnerem biznesowym Ewa Flor, postarają się pokazać Wam, iż podatki mogą być skutecznym narzędziem finansowania w branży MedTech. Może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale podatki to nie tylko obciążenia!

Zachęcamy Was do obejrzenia naszego odcinka, podczas którego przedstawimy Wam bogate spectrum narzędzi wspierających innowacyjne rozwiązania.

Zachęcamy również do subskrybowania naszego newslettera, w którym co miesiąc staramy się zebrać i przekazać Wam najbardziej aktualne wiadomości ze świata #medtech ? https://medmeetstech.com/

Profesjonalna obsługa "trudnego" klienta lecznicy weterynaryjnej (26.04.2023)

? Serdecznie zapraszamy na najbliższe rozmowy eksperckie Vetidesk w formie darmowych webinarów! ?

? środa, 26 kwietnia 2023 r.
Profesjonalna obsługa „trudnego” klienta lecznicy weterynaryjnej
? prowadzi: Natalia Kurowska

? środa, 31 maja 2023 r.
Czy lecznica ma obowiązek…? Prawo w weterynarii
? prowadzą: Małgorzata Bernatek i Patrycja Szatkowska z SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl

Zapisy dostępne są pod linkiem: https://lnkd.in/db5iFVF6
Zapraszamy! ?

HealthTech Webinar #01 (05.04.2023)

??? HealthTech Webinar #01 >>> Projektowanie startupów od strony prawno-podatkowej <<< | ŚRODA 5.04. g. 11-12 #online | Udział bezpłatny | Limit miejsc | Obowiązują zapisy | Agenda i Zapisy https://lnkd.in/dBnXNB8q
??Uniwersalny temat dla każdego potencjalnego oraz obecnego członka teamu startup’owego (nie tylko healthtech’owego)
??Dla kogo?
✔ pomysłodawcy
✔ założyciele
✔ właściciele
✔ c-level
✔ obecni i przyszli startupowcy z całej PL
??Eksperci:
Ewa Flor, doradczyni podatkowa, założycielka Doradztwo Podatkowe Ewa Flor z oddziałami w KTW, KRK, WAW
?Maciej Smok adwokat, współzałożyciel i partner SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl

?#HealthTechWebinar – to nasza nowa inicjatywa realizowana we współpracy z partnerami, w ramach której chcemy edukować się w zakresie aspektów prawnych i podatkowych przy planowaniu i realizacji działań rozwojowych startupów oraz spółek technologicznych na rynku zdrowia, ale nie tylko – ponieważ wiedza podatkowo- prawna dla tech spółek jest w dużej części uniwersalna w różnych branżach i sektorach.

Zapraszam ?

Webinar VetiDesk (20.03.2023)

? Już 22 marca radca prawny Patrycja Szatkowska wraz z aplikantką radcowską Małgorzatą Bernatek poprowadzą webinar dla branży weterynaryjnej w ramach Vetidesk.
 
? Postaramy się odpowiedzieć na Państwa wątpliwości związane z tym jakie skargi i roszczenia mogą pojawić się w lecznicy weterynaryjnej, jakie możliwości składania skarg ma opiekun zwierzęcia oraz jakie procedury mogą zabezpieczyć lekarzy weterynarii przed roszczeniami ze strony klientów.
 
? Zachęcamy do zapisów – webinar jest bezpłatny!
? https://vetidesk.com/webinary/
Vetidesk - Szkolenie prawne dla weterynarzy

Decyzja UOKIK ws. Vectra S.A. (15.03.2023)

‼️Ponad 22 mln kary zostało nałożone na Vectrę S.A. z siedzibą w Gdyni przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów‼️
 
Spółka jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za Internet oraz telewizję.
Logo - UOKiK
⚖️Prezes Urzędu uznał działanie spółki za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
 
❕Konsumentom przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części opłaconego abonamentu❕
 

MedTech Meetup #23 - Wydarzenie (09.03.2023)

MEDTECH MEETUP #23 (by Startup City Zabrze) za nami!
Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach!

DLACZEGO WARTO?
? przydatna wiedza od niezapomnianych prelegentów
? uczestnicy skoncentrowani na rozwijaniu startupów i innowacji
? dużo networkingu = 33% części moderowanej (przedstawienie się uczestników) + 50% meetupu na rozmowy w kuluarach

REKOMENDACJE:
✅22. edycje zgromadziło 900 uczestników z całej PL.
✅100 uczestników ostatniego MedTech Meetup’u w 12.2022

II odcinek MEDmeetsTECH (08.03.2023)

?2️⃣? W ramach drugiego odcinka Akademii MEDmeetsTECH zapraszamy do obejrzenia nagrania dotyczącego odpowiedzialnego projektowania i finansowania start-upów❗️
 
?? Adwokat Maciej Smok wraz z partnerem biznesowym Michałem Bartczakiem z GRANTS.CAPITAL porusza kluczowe kwestie związane z tym, jak przygotować się do spotkania z inwestorem, jak starać się o dofinansowania w zależności od fazy projektowania start-upu oraz jakie mamy rodzaje i możliwości dotacji ?
 
? Zachęcamy do obejrzenia!

Szkolenia Edu Health Akademia Prawna (06.03.2023)

? W ostatnim tygodniu mieliśmy okazję (na zaproszenie Medidesk) wziąć udział w Edu Health Akademia Prawna ⚖️.
 
? Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Panelistom oraz Organizatorom – za super atmosferę, wartościowe prelekcje oraz wnikliwe pytania❗️ ?
 
? Mec. Patrycja Szatkowska oraz apl. radcowska Małgorzata Bernatek otworzyły pierwszy dzień panelem dyskusyjnym, natomiast mec. Monika Dopieralska rozpoczęła drugi dzień swoją prelekcją.
 
? Naprawdę było warto❗️ ?

Szkolenia z MediDesk (03.03.2023)

? Dziś na Edu Health Akademia Prawna (wydarzenie organizowane stacjonarnie przez Medidesk) nasza koleżanka ? radca prawny Monika Dopieralska, otworzyła drugi dzień Konferencji, swoim wystąpieniem: Monitoring w placówkach medycznych. ?
 
? Podczas spotkania odpowiedziała na kluczowe pytania – Co można, czego nie można i co trzeba zrobić, aby było można ?
 
? Nasza relacja z Konferencji już wkrótce!
 
? Więcej szczegółów: https://medidesk.pl/eduhealth-akademiaprawna/

Nasze webinary (01.03.2023)

? Jak zapewne zauważyliście, ostatnio dużo dzieje się u nas pod kątem edukacyjnym ?‍??‍?
 
Nie będziemy ukrywać, że webinary stały się naszym codziennym narzędziem komunikacji ?
 
??? Dzięki nim, jesteśmy w stanie dzielić się naszą wiedzą, edukować i docierać do szerokiej grupy odbiorców.
 
Poniżej, mały urywek z naszego backstage’u tuż przed nagraniem?
Webinary Kancelari SMOK
? Nie będziemy też ukrywać, że jest to wymagające zadanie – ale staramy się najlepiej jak potrafimy ?

Webinar Q&A z MediDesk (22.02.2023)

Wyroby medyczne w praktyce, w świetle zmian od stycznia 2023 r. ❕

❗️ Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, poprowadzonym w formule Q&A, w ramach naszej współpracy z Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych.

❗️ Zachęcamy do zapisów – https://forms.gle/7WvRFcWZ15BHPh657

Składanie sprawozdań finansowych (17.02.2023)

 Jak co roku, nieubłaganie zbliża się termin zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022.

❗️ W związku z tym pamiętać trzeba o kilku podstawowych obowiązkach, które trzeba spełnić w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego. Są to między innymi:

✅ Konieczność podpisania sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki;
✅ Konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez odpowiedni organ;
✅ Konieczność złożenia sprawozdania finansowego za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Powyższe obowiązki należy zrealizować w terminach wynikających z ustaw, aby nie narazić się na zastosowanie środków przymuszających na przykład przez Sąd rejestrowy.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia szczegółów i przeprowadzenia Państwa przez cały proces w sposób komfortowy.

Webinar Q&A z MediDesk (15.02.2023)

Nasza współpraca z nieocenionym partnerem Medidesk nabiera tępa! ? Z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni ❕
 
?Już jutro radca prawny Patrycja Szatkowska oraz aplikantka radcowska Małgorzata Bernatek poprowadzą kolejny webinar z zakresu reklamy wyrobów medycznych. Tym razem formuła nieco inna – bardziej Q&A – co mamy nadzieję, że przyczyni się do praktycznego zebrania i przekazania Państwu możliwie jak największej dawki wiedzy❕
 
Zapraszamy!

Sztuczna inteligencja, czyli AI w medycynie (15.02.2023)

Nasza współpraca z nieocenionym partnerem Medidesk nabiera tępa! ? Z czego jesteśmy ogromnie zadowoleni ❕
 
?Już jutro radca prawny Patrycja Szatkowska oraz aplikantka radcowska Małgorzata Bernatek poprowadzą kolejny webinar z zakresu reklamy wyrobów medycznych. Tym razem formuła nieco inna – bardziej Q&A – co mamy nadzieję, że przyczyni się do praktycznego zebrania i przekazania Państwu możliwie jak największej dawki wiedzy❕
 
Zapraszamy!

Sztuczna inteligencja, czyli AI w medycynie (07.02.2023)

W raporcie „AI to nie si-fi” możecie spotkać się z konkretnymi projektami wdrożeń w medycynie.

https://aiwzdrowiu.pl/ai-w-polskich-placowkach-medycznych-to-juz-fakt/

Oparte na algorytmach sztucznej inteligencji innowacje odgrywają coraz większą rolę nie tylko w przemyśle, ale również w polskich placówkach medycznych – wynika z opublikowanego właśnie raportu.

W przeglądzie „AI to nie sci-fi” został przedstawiony szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań.?

Znalazły się wśród nich m.in.: aplikacja RSQ AI z systemami wspomagania decyzji dla trzech typów obrazowania medycznego (RTG, tomografii i rezonansu magnetycznego) oraz Radiato.ai – narzędzie AI wspierające diagnostykę guzów nerek.

ℹ️ Tematyka jest niezwykle ciekawa, a przegląd nowoczesnych technologii w medycynie ma szanse stać się publikacją stałą – czemu z całego serca kibicujemy!

Kancelaria SMOK w mediach (03.02.2023)

❗️?❕ Piszą o nas w MedOnecie ❗️?❕

Jak już zapewne wiecie MEDmeetsTECH we współpracy z Kancelarią SMOK uruchamia Akademię MEDmeetsTECH.

O tym, jak również o nadchodzącej, kolejnej edycji konferencji pod hasłem Patient Design – możecie przeczytać w MedOnecie

MEDmeetsTECH uruchamia Akademię oraz zaprasza na kolejną edycję konferencji pod hasłem Patient Design! (medonet.pl)

? https://www.medonet.pl/magazyn-digital-health/digital-innovation,medmeetstech-uruchamia-akademie-oraz-zaprasza-na-kolejna-edycje-konferencji-pod-haslem-patient-design-,artykul,05980461.html

Kolejne nasze szkolenie za nami (01.02.2023)

‍?‍?Radca prawny Patrycja Szatkowska poprowadziła w ostatni poniedziałek szkolenie dla branży beauty z zakresu nowych regulacji dotyczących wyrobów medycznych.
 
Dziękujemy za zaproszenie Vanilla Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej i Medycyny Estetycznej ?
 
Spotkanie było niezwykle owocne – duża ilość trafnych i wartościowych pytań, nadała dynamikę całemu spotkaniu.
 
Dziękujemy za zaufanie i polecamy się na przyszłość! ?

Nowa współpraca (25.01.2023)

Nasza Kancelaria rozpoczęła współpracę z nowym partnerem biznesowym GRANTS.CAPITAL ?
 
Tym samym wchodzimy na kolejne obszary działania – tym razem są to dofinansowania i możliwości ich pozyskania. Nasz Partner – Grant.Capital, bez wątpienia jest pionierem na tym rynku. Posiadane przez niego know – how jest podstawą wielu polskich projektów technologicznych.
Współpraca z Firmą grants.capital
Wspólnie chcemy wspierać wśród przedsiębiorców budowę wartości przedsiębiorstwa w oparciu o własność intelektualną.
Cieszymy się na tą współpracę i kolejne morze wyzwań!

Dołączamy do Klastra MedSilesia (18.01.2023)

Nasza Kancelaria, dołączyła do grona Klastra MedSilesia – Śląska Siec Wyrobów Medycznych. Jest to skuteczna platforma współpracy dla przedsiębiorstw, uczelni oraz jednostek badawczo-rozwojowych.

Prawo medyczne - dołączamy do klastra MedSilesia

Klaster zapewnia skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Nasza Kancelaria z dumą dołączyła do wartościowego grona Członków współtworzących Klaster MedSilesia.

Szkolenia z prawa medycznego (17.01.2023)

Zapraszamy do udziału w szkoleniach 2-3 marca 2023 w Radziejowicach.

Zakaz reklamy usług medycznych w świetle nowych przepisów temat bardzo gorący i bardzo na czasie. Coraz częsciej trafiają do Nas pytania:

? Kogo obowiązują oraz czego dotyczą nowe zapisy w ustawie o wyrobach medycznych?
? Co musi, a czego nie może zawierać reklama przygotowywana w myśl nowych przepisów?
? Jak zgodnie z prawem publikować treści i zdjęcia w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)

pojawia się coraz więcej pytań, a mi postanowiliśmy rozwiewać wątpliwości i udzielać odpowiedzi ? Szkolenia prawo medyczne

Już 2-3 marca przygotowaliśmy dla Was Akademię Prawną podczas, której powiemy nie tylko o zakazie reklamy ale także o tym:

? jak zapewnić wywiązywanie się z obowiązku udzielania informacji w placówce medycznej?
? czego najczęściej dotyczą skargi pacjentów, gdzie mogą być składane i jakie niosą za sobą konsekwencje?
? w jakich pomieszczeniach w placówce mogą znajdować się kamery?

Wystąpią między innymi:
APDK Radcowie Prawni i Adwokaci
SMOK Kancelaria Prawna K-Smok.pl
Kamila Cal-Całko
Daniel Nowocin
Katarzyna Łempicka

Konferencja ma ograniczoną liczbę miejsc dlatego zachęcam do zarezerwowania biletu już dziś!
https://medidesk.pl/eduhealth-akademiaprawna/

Do zobaczenia w Radziejowicach!

Skuteczna egzekucja wierzytelności w Niemczech (13.01.2023)

W ostatnim czasie do Kancelarii zwrócił się Klient, który posiadał wierzytelność w stosunku do firmy, mającej siedzibę w Niemczech.
 
Klient pozyskał już wyrok wydany przez polski sąd, nie miał jednak wiedzy na temat tego, w jaki sposób zabrać się za egzekucję należności. Nie mógł zwrócić się do polskiego komornika, bo ten działa tylko na terytorium Polski.
 
Konieczne było przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego na terytorium Niemiec.
 
Radca Prawny Monika Dopieralska pomogła rozwiązać ten problem i ostatecznie Klient otrzymał dochodzoną przez siebie kwotę.  Egzekucja na terytorium Niemiec była skuteczna!

WAŻNY NEWS (12.01.2023)

❗️ WAŻNY NEWS ❗️ z zakresy reklamy wyrobów medycznych

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie reklamy wyrobów medycznych doczekał się kolejnej wersji!

10 stycznia na RCL pojawił się projekt z dnia 23 grudnia 2022 r., w którym – na skutek burzliwych konsultacji społecznych – wprowadzono dość istotne zmiany.

❗️ Do najważniejszych należą ❗️:

– zrezygnowanie z konieczności wskazywania w reklamie wyrobu medycznego przeciwwskazań do używania wyrobu
– zrezygnowanie z konieczności wskazywania w reklamie wyrobu medycznego informacji o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu
– zrezygnowanie z konieczności wskazywania w tzw. „reklamie influencerskiej” informacji o wszelkich otrzymanych korzyściach materialnych i niematerialnych
– wprowadzenie wymogu oznaczenia w reklamie podmiotu prowadzącego reklamę
– skrócenie treści ostrzeżeń związanych z użytkowaniem wyrobu To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą
– skrócenie czasu odczytywania ostrzeżeń z 8 sekund do 4 sekund.

Bez wątpienia są to korzystne zmiany, które znacznie usprawnią przekazywane treści marketingowe.

Przypominamy! Prace legislacyjne nadal trwają i nie jest to ostateczna wersja Rozporządzenia…

Webinar 10.01.2023 z MediDesk (08.01.2023)

Jeśli jesteście w jakikolwiek sposób skorelowani z branżą medyczną na pewno słyszeliście o Medidesk. Jeśli jeszcze nie słyszeliście – nie ma na co czekać!  Oprócz innowacyjnych rozwiązań systemowych dla podmiotów leczniczych, MediDesk oferuje również szeroką gamę produktów edukacyjnych i szkoleniowych.

I właśnie w ramach platformy edukacyjnej Medidesk EDU – nasza Kancelaria poprowadzi jutro (tj. 10.01) webinar z tematyki Zakaz reklamy usług medycznych? Zmiany w prawie od 01.2023.

https://medidesk.pl/webinary/

SMOK Kancelaria Prawna

NoelleLED (06.01.2023)

Chcieliśmy poinformować, że adw. Maciej Smok został wybrany na przewodniczącego Rady Nadzorczej w innowacyjnej Spółce Noelleled Sp. z o.o., producenta oświetlenia Typu LED.
Logo Noelle LED
Produkt, z racji na swoją specyfikę i zgodność z dogmatami SmartCity przeznaczony jest na rynek globalny. Co więcej, projekt w całości opracowany jest w Polsce, przez polskich inżynierów w taki sposób, aby cały proces wytwarzania mógł być zrealizowany w naszym kraju. Dodatkowo, zapewnia zmniejszony negatywny wpływ na środowisko. Cykl życia produktu oparty jest na zasadzie nienaruszania równowagi ekologicznej od pomysłu na produkt do jego recyklingu. Od samego początku tworzony jest na podstawie filozofii, którą charakteryzuje innowacyjność, trwałość, wysoka wydajność energetyczna oraz ochrona środowiska.

Witamy w Nowym Roku! (02.01.2023)

Na samym jego początku z ogromną przyjemnością przyszło nam pochwalić się osiągnięciami Grzegorza Jędrochy aplikanta adwokackiego ostatniego roku.

Praca prawnika to stały rozwój warsztatu praktycznego jak i teoretycznego. W myśl tej zasady, Grzegorz podjął się studiów na kierunku Master of Business Administration, które z sukcesem ukończył.

W trakcie studiów słuchacze mieli okazje poszerzyć swoją wiedzę z zakresu modułów takich jak: analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i procesami biznesowymi, marketing i zarządzanie sprzedażą.

Aplikant Radcowski Grzegorz Jędrocha, Katowice

Absolwent studiów Master of Business Administration (partner: EY Academy of Business) w Akademia WSB – WSB University może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego.

Na co dzień, w naszej Kancelarii Grzegorz otacza opieką Klientów w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa karnego.

Przepisy dot. ochrony sygnalistów (30.12.2022)

Jakiś czas temu zwracaliśmy Państwa uwagę na nowe regulacje związane z obowiązkiem wdrożenia przepisów wewnętrznych z zakresu ochrony sygnalistów.

Dziś chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na przepisy karne, jakie nierozerwalnie wiązać będą się z nową regulacją. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów penalizuje podejmowanie działań utrudniających dokonanie zgłoszenia (grzywna albo kara ograniczenia wolności).  

Sankcjonowane jest także podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalisty (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) oraz naruszanie obowiązku zachowania poufności sygnalisty (kara ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności do 1 roku). Warto nadmienić także, że również sygnaliście dokonującemu zgłoszenia lub publicznego ujawnienia nieprawdziwych informacji, a także podmiotowi, który wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza zapisy ustawy, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Osobną kwestię stanowi ryzyko zbiegu wymienionych wyżej czynów zabronionych (przykładowo utrudnienie dokonania zgłoszenia, akcja odwetowa i naruszenie obowiązku zachowania poufności sygnalisty), co powinno przekładać się na łączenie kar i środków karnych.

Zagadnienie z zakresu prawa morskiego (28.12.2022)

Fracht morski – opóźnienia w transporcie towarów drogą morską.
 
W ostatnim czasie, nasza Kancelaria napotkała na ciekawe zagadnienie związane z problematyką opóźnień w dostawie towarów dostarczanych z za oceanu. Zdajemy sobie sprawę z jak dużymi problemami w tym zakresie mierzą się na co dzień nasi Klienci.
 
Niedostateczna przepustowość infrastruktury powodująca kongestie w porcie, czyli zatłoczenie w portach i oczekiwanie statku na redzie, opóźnienia w przygotowaniu towaru przez załadowcę, a także rolowanie kontenerów – to tylko jedne z podstawowych wyzwań dotyczących terminowej realizacji kontaktów.
 
Radcy prawni i Adwokaci naszej Kancelarii poszukują rozwiązań prawnych pozwalających na zabezpieczenie interesów importerów i odpowiedzialności armatorów za nieterminową realizację umów.
 
Jest to nie lada wyzwanie – ale takie właśnie, dają największą satysfakcję!

Certyfikaty - Konferencja AMOZ (18.12.2022)

Miło pochwalić nam się certyfikatami z udziału w ostatniej konferencji AMOZ

Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – wizja, priorytety i wyzwania. (16.12.2022)

Adwokat Maciej Smok wziął udział w bardzo ciekawym szkoleniu, organizowanym przez Wolter Kluwer, zatytułowanym Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia – wizja, priorytety i wyzwania.
 
Webinar prowadzony był przez Romana Łożyńskiego – Dyrektora Pionu (DIV), Zastępcę Dyrektora do Spraw Eksploatacji i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.
 
Podczas szkolenia można było dowiedzieć się między innymi co należy rozumieć przez pojęcie cyberbezpieczeństwo i jakie zagrożenia w tym obszarze czyhają na podmioty lecznicze?
 
Jakie regulacje obecnie dotyczą tematyki cyberbezpieczeństwa oraz jakie są plany (m.in. Centrum e-Zdrowia) na przyszłość w tym zakresie? Jakie placówki i na jakich warunkach zgłaszają zdarzenia mające niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo (tzw. incydenty) do CSIRT?
 
Na jakich warunkach szpitale mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Face&Body Winter Forum w Zakopanem (12.12.2022)

W ostatnią niedzielę mieliśmy niezwykłą przyjemność wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez MedicaExpert Conference – Face&Body Winter Forum (https://www.facebook.com/events/870182190367016).

Wydarzenie obejmowało niezwykle szeroki, aczkolwiek zarazem bardzo wyspecjalizowany zakres tematyczny, a jego organizacja była na najwyższym poziomie.

Nasza Kancelaria została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym korelacji prawa i medycyny. Wartością dodaną był fakt, iż po krótkiej prezentacji dotyczącej potencjalnego zakazu reklamy wyrobów medycznych od stycznia 2023, był czas na dyskusję i pytania od Uczestników i Uczestniczek wydarzenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje!

Face&Body Winter Forum w Zakopanem (09.12.2022)

W nadchodzący weekend nasz Zespół weźmie udział w drugiej edycji Face&Body Winter Forum (proszę oznaczyć na FB), które odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2022 r. w Zakopanem. Kongres poświęcony jest tematyce z zakresu medycyny estetycznej w ujęciu holistycznym. Szczególna uwaga skupiona jest na zastosowaniu nowych technologii oraz spojrzeniu na medycynę estetyczną z punktu widzenia prawnego i biznesowego. Forum Face&Body w Zakopanem - Adwokat Katowice
Radca prawny Patrycja Szatkowska oraz aplikant radcowski Małgorzata Bernatek wystąpią w Sesji XI Interdyscyplinarne aspekty medycyny estetycznej z tematem dotyczącym nadchodzących zmian w zakresie reklamy wyrobów medycznych. Relacja z wydarzenia pojawi się wkrótce na naszych mediach społecznościowych!

Akademia Managera Ochrony Zdrowia (30.11.2022)

Wczoraj byliśmy obecni na Konferencji: Akademia Managera Ochrony Zdrowia AMOZ
 
Wydarzenie to dedykowane jest branży medycznej – managerom, kierownikom, osobom zarządzającym ośrodkami ochrony zdrowia.
 
VII edycja wydarzenia odbyła się w Hotelu Sound Garden w Warszawie. Jest to wydarzenie organizowane z niezwykłym rozmachem i na najwyższym poziomie! Panele dyskusyjne, wykłady i spotkania w kuluarach – wszystko to dało nam niezwykłą wartość dodaną jako prawnikom.
 
Prawo medyczne - konferencja AMOZ - Adwokat Katowice
 
Podczas wydarzenia mogliśmy posłuchać o poruszanym na naszym profilu zagadnieniu dofinansowania na prace B+R, jak również dowiedzieć się więcej o tym jak skutecznie prowadzić marketing w branży medycznej, czy jak wygląda kontraktowania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Całe wydarzenie na ogromny plus – dziękujemy organizatorom, panelistom i uczestnikom za super atmosferę i czekamy na więcej!

Bezpłatny webinar dla branży beauty (02.12.2022)

Mamy niezwykłą przyjemność poinformować Was, że wspólnie z BeautyNova Centrum weźmiemy udział w niezwykle wartościowym i ważnym webinarze w całości poświęconym branży beauty.
 
Postaramy się przybliżyć zmiany, z jakimi przyjdzie się zmierzyć branży beauty w zakresie wymogów dotyczących reklamy wyrobów medycznych w 2023 roku oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania, a w szczególności jak prowadzić swoje Social Media, żeby robić to zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie pozyskiwać nowych Klientów i Klientki.
 
Wydarzenie jest otwarte, dlatego zachęcamy Was do udziału!

Debata Tech4Law - Law4Tech : (25.11.2022)

Nasz Zespół wziął udział w niezwykle ciekawej debacie Tech4Law – Law4Tech organizowanej przez Wolters Kluwer przy współpracy z PwC Polska. Podczas spotkania będziemy mieli okazję wysłuchać specjalistów z dziedziny cyfryzacji i nowych technologii jak również marketingu technologii prawnych oraz aspektów etycznego promowania się technologią.

Tech 4 Law - Law 4 Tech - Adwokat Katowice

Zagadnienia niezwykle ciekawe – postęp technologiczny w branży prawniczej odbywa się małymi krokami – niemniej, nasi prawnicy cały czas dążą do wykonania kroku milowego w tym temacie – dlatego ciągłe szkolenia, debaty i meetup’y są nieodłącznym elementem naszej pracy.

Kolejny ManageMED za nami (23.11.2022)

Wczoraj wzięliśmy udział w kolejnej edycji #ManageMED organizowanym przez Mazowieckie Centrum Biznesowe Wystąpiliśmy tam w roli prelegenta z tematem Reklamy podmiotów leczniczych – czyli marketing medyczny a prawo. Wydarzenie jak zwykle spełniało najwyższe oczekiwania – a możliwość wystąpienia w roli specjalisty przy równoczesnej możliwości wzięcia udziału w wielu ciekawych wykładach i prezentacjach – były jak zawsze bezcenne!

Prawo medyczne - adwokat Katowice

Bez wątpienia reklama podmiotów leczniczych, stanowi wymarzone pole dla działania każdego marketingowca. Znaki rozpoznawcze – jak stetoskop czy biały fartuch lekarski to ulubione rekwizyty wykorzystywane w przekazie marketingowym.
Niestety reklama – nie jest tak wymarzonym polem do działania dla samych zainteresowanych – czyli osób wykonujących zawody medyczne. Można śmiało powiedzieć, że jest to zakazane uczucie – zakazane przez przepisy ustawy oraz kodeksu etyki lekarskiej.

W trakcie ManageMed’u starałyśmy się przybliżyć nie tylko na czym te zakazy polegają, ale również wskazać jakie są kierunki marketingu medycznego – tak aby zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty lecznicze mogły przynajmniej w części wykorzystać potężne narzędzie, jakim jest reklama, ponieważ w dzisiejszej rzeczywistości, żaden biznes bez marketingu nie ma większych szans na rozwój.

Zmiany w przepisach - prawo medyczne (21.11.2022)

Nowe zmiany w laboratoriach! Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej.

Nowelizacja, funkcjonującej od ponad 20 lat ustawy o medycynie laboratoryjnej wprowadza, daleko idące zmiany związane z funkcjonowaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego, została podpisana przez Prezydenta RP.

W ustawie określone zostały zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz nadzoru i kontroli laboratoriów.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych (18.11.2022)

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych to nie tylko reprezentacja w sądzie i sporządzanie umów.

Adwokaci oraz Radcowie prawni naszej Kancelarii zajmują się kompleksowym przeprowadzeniem wielu procesów pomiędzy różnymi podmiotami w tym także polegającymi na dzieleniu się podmiotów.

Przeprowadzenie podziału podmiotu prawnego od początku do końca wymaga sporządzenia wielu dokumentów prawnych, a także reprezentacji przed sądem rejestrowym. Nasz Zespół wspiera swoich Klientów w tych procesach, aktywnie działając od samego początku, przedstawiając różne koncepcje i korzyści z nich płynące.

Ubezpieczenia komunikacyjne - pomoc z wyceną pojazdu zastępczego (10.11.2022)

W ostatnich latach, uzyskanie pełnego zwrotu za najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy zaczęło być coraz trudniejsze. Zakłady ubezpieczeń nie aktualizują swoich stawek od dłuższego czasu, a podmioty prywatne, zajmujące się wynajmowaniem pojazdów zastępczych, z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku, są zmuszone podnosić swoje ceny by prowadzona działalność była rentowna. Sądy niejednokrotnie stoją na stanowisku, iż stawki oferowane przez podmioty wynajmujące pojazdy są zbyt wysokie, znacznie przekraczające ceny rynkowe.

Prawnicy naszej Kancelarii prowadzą kompleksowo usługi związane z dochodzeniem uzupełnienia odszkodowania, czyli różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami przez przedsiębiorcę, a kwotą uznaną przez ubezpieczyciela, w szczególności z uwagi na znaczną dysproporcję pomiędzy rynkowymi stawkami przedsiębiorcy, a stawkami uznawanymi przez ubezpieczalnie. W zeszłym tygodniu, Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał korzystny dla nas wyrok, uwzględniający całe roszczenie uznając, że stawki powoda nie są zawyżone, gdyż odpowiadają wartościom stawek rynkowych.

Kryptowaluty, a aspekty podatkowe (26.10.2022)

Płatności kryptowalutami z uwagi na ich coraz większą dostępność stają się coraz bardziej popularne. Wiele sklepów ze sprzętem komputerowym dopuszcza płatności kryptowalutą i z tego względu coraz częściej do Kancelarii spływają zapytania dotyczące warunków przyjmowania takich płatności, a w szczególności obowiązków, które podmiot przyjmujący płatność musi wykonać. Z uwagi, iż jest nowy sposób realizacji płatności, a same kryptowaluty nie są uznawane w wielu krajach za walutę (na równi z np. Złotówką bądź Euro), odpowiedź na powyższe pytanie wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego, gdyż nie jest prosta.
 
Ostatnio, Zespół Kancelarii badał możliwość przyjęcia płatności kryptowalutami kompleksowo analizując transakcję pod kątem podatkowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązki i zagrożenia wynikające z przyjmowania takich płatności.

MedTech Meetup #21 - Podsumowanie

Kolejne ciekawe doświadczenie za nami! – MedTech Meetup 21.
Dziękujemy organizatorom,
Startup City Zabrze, uczestnikom za uwagę podczas naszego wykładu oraz pozostałym prelegentom za bardzo ciekawe prezentacje – #Intelliseq, #LSFTherapy.

Poniżej zamieszczamy krótki materiał/relację TVZ – Telewizja Zabrze ze środowego wydarzenia. 

MedTech Meetup #21 - Wydarzenie (19.10.2022)

Już za kilka dni (19 października) kolejny #MedTechMeetUp #21.
Tym razem w roli prelegenta będzie miał przyjemność wystąpić Mec. Maciej Smok. Przybliży on temat Startupów z biznesowego punktu widzenia.
MedTech City Zabrze - pomoc prawna w projekcie
Zachęcamy do uczestnictwa. Inicjatywa Medtech MeetUp organizowana będzie w Zabrzu Startup City Zabrze po raz 21! Przez ten czas wzięło w niej udział około 743 uczestników z całej Polski! 66 prelegentów! Wykonano 60 prezentacji! A po MeetUpach zorganizowano wiele wartościowych rozmów inwestycyjnych.
Zatem naprawdę warto – my będziemy!
Zapisy: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/medtech21

Nowe szkolenia K-Smok (17.10.2022)

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem naszych Klientów, poszerzyliśmy bazę prowadzonych przez nas szkoleń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

"Konferencja Zmiany w Ochronie Zdrowia" za nami (12.10.2022)

29 września, mieliśmy okazję wziąć udział w Konferencji ZMIANY W OCHRONIE ZDROWIA 2022 Było to jedno z największych wydarzeń podejmujących tematykę prawną i zarządczą w ochronie zdrowia.

W trakcie konferencji odbyły się liczne debaty, warsztaty i indywidualne spotkania z ekspertami. Poruszono bardzo wiele ciekawych tematów w tym planowane reformy w ochronie zdrowia, jak również tematykę e-usług, cyberbezpieczeństwa w podmiotach leczniczych oraz tego w jaki sposób przebiega proces transformacji cyfrowej placówek medycznych – z uwzględnieniem punktu widzenia obu stron – personelu medycznego oraz pacjentów.

Zdanie eksperta ws. opiniowania transakcji biznesowych (05.10.2022)

Mecenas Monika Dopieralska posiada bardzo bogate doświadczenie związane z obsługą transakcji biznesowych. Zapytana o to, co jej zdaniem jest najistotniejsze przy tego typu projektach, odpowiedziała: 
  

 „Nasza praktyka związana z opiniowaniem umów, niesie za sobą różnego rodzaju doświadczenia. Przy transakcjach opiewających na duże kwoty, zawsze projektowana umowa musi odzwierciedlać założenia biznesowe jej stron. Istotą sporządzenia dobrej umowy i dodatkowej dokumentacji, która będzie spełniała założenia naszego klienta, jest zidentyfikowanie celu, jakiemu – w ocenie klienta – umowa ta ma służyć. Czasem, w wyniku negocjacji biznesowych całe założenia projektu ulegają kilkakrotnie zmianie. W takim wypadku konieczne jest, aby praca prawnika odzwierciedlała wizję klienta, co wymaga niejednokrotnych długich rozmów z klientem i wgłębienia się przez prawnika nie tylko w założenia prawne, ale i biznesowe całego projektu. Jednakowoż, praca przy tego typu projektach – niezależnie od ich skomplikowania, nigdy nie jest monotonna i daje prawnikom wiele satysfakcji”. 

Odpowiedzialność przedszkoli i szkół za zapewnienie dzieciom odpowiedniej diety? (30.09.2022)

 
Nasza Kancelaria napotkała ostatnio na bardzo ciekawe zagadnienie, dotyczące możliwości podniesienia roszczeń majątkowych, z uwagi na sposób realizacji zaleceń dietetycznych w stosunku do dzieci.
  
Wspieramy naszego Klienta, zmierzając do wypracowania jak najkorzystniejszego rozwiązania.
Temat wcale nie oczywisty, a zarazem bardzo praktyczny.

"III Kongres Menedżera Zdrowia" za nami (25.09.2022)

„III Kongres Menedżera Zdrowia” już za nami. Niezmiernie cieszymy się, że mieliśmy okazję wystąpić na tym wydarzeniu w roli prelegentów z zakresu prawa w ochronie zdrowia. 🙂
K-SMOK na konferencji Menedżera Zdrowia
Celem naszej prezentacji Podmiot leczniczy – czyli podmiot zobowiązany do ochrony sygnalisty, było przybliżenie zagadnienia „sygnalistów” oraz tego jakie rodzi ono prawa i obowiązki po stronie podmiotów leczniczych. Wbrew pierwszemu wrażeniu – iż „sygnalista” to kolokwialnie mówiąc „donosiciel”, chcieliśmy odczarować to pojęcie i zwrócić uwagę Uczestników, że w Polsce i tak, od dłuższego czasu, mamy pewną tradycję sygnalizowania nieprawidłowości w ochronie zdrowia.
 
Sygnalista niekoniecznie musi kojarzyć się negatywnie z działaniem nieetycznym. Właściwe zrozumienie i stosowanie nowych przepisów przez organizacje, w tym podmioty medyczne, jest kluczem do sukcesu. Opracowanie efektywnego i responsywnego kanału wewnętrznego do składania zgłoszeń, umożliwi odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem i oszczędzi podmiotom bardzo wielu problemów zarówno organizacyjnych, wizerunkowych jak i finansowych.
 
Wkrótce pojawi się u nas większe omówienie tematu sygnalistów – które dotyczy wszystkich – nie tylko placówki medyczne.
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wdrożeniem i opracowaniem sprawnego kanału wewnętrznego dla sygnalistów, zapraszamy do kontaktu.

MedTech Meetup #20 - Wydarzenie (22.09.2022)

#MedTech  Już 22 września, kolejna okazja, aby spotkać się w gronie biznesowo – naukowym i porozmawiać o młodych projektach startupowych, rozwijających się w oparciu o technologie medyczny i okołomedyczne.
Wydarzenie jak zwykle zapowiada się na najwyższym poziomie, a zaproszeni goście opowiedzą o swoich doświadczeniach. Wszystko dzięki świetnej inicjatywie #MeedTechMeetup Celem MedTech Meetup w Zabrzu jest budowanie społeczności na styku biznesu i nauki w zakresie startupów i technologii z obszarów medycyny i pokrewnych.
MedTech City Zabrze - pomoc prawna w projekcie
My będziemy na pewno!
Poniżej zamieszczamy link do agendy spotkania oraz możliwości bezpłatnego zapisu na wydarzenie:

III Kongres Menedżera Zdrowia - Wydarzenie (21.09.2022)

Małgorzata Bernatek oraz Patrycja Szatkowska, wezmą udział w kolejnej edycji Kongresu dedykowanego kadrze zarządzającej placówkami medycznymi. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, a nasz Zespół wystąpi w roli prelegenta, przedstawiając aktualny temat z obszaru prawa i medycyny – „Podmiot leczniczy – czyli podmiot zobowiązany do ochrony sygnalistów”.
Kongres Menedżera Zdrowia 2022

Relacja z Konferencji na naszych mediach społecznościowych już wkrótce. Tymczasem gorąco dziękujemy Mazowieckie Centrum Biznesowe za kolejne zaproszenie do wzięcia udziału w ich wydarzeniu oraz możliwość dalszej współpracy!

Analiza dokumentacji Spółki - Pomoc prawna (16.09.2022)

Najważniejszym elementem kontroli w przedsiębiorstwie jest samokontrola. Analiza dokumentacji Spółki pod względem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami wewnętrznymi Spółki to nie lada wyzwanie.

Często, nasi Partnerzy biznesowi zwracają się do nas z prośbą o wsparcie ich w weryfikacji dokumentacji wewnętrznej Spółki z ostatnich kilku lat. Wiąże się to z przeanalizowaniem licznych protokołów z posiedzeń organów, analiz podejmowanych uchwał – a wszystko to przez pryzmat dokumentów wewnętrznych Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Niemniej, sporządzone sprawozdanie z analizy sytuacji prawnej i finansowej Spółki jest bez wątpienia ważnym elementem dla każdego podmiotu, dlatego zachęcamy do takiej firmowej samokontroli.

Hotel na Zanzibarze - Pomoc prawna (14.09.2022)

Przekraczamy kolejne bariery świadczonych przez nas usług. Nasza Kancelaria może pochwalić się, iż z sukcesem wsparła swojego Klienta Tamu Tamu Boutique Hotel w przeprowadzeniu wszelkich formalności, umożliwiających rozpoczęcie działania w branży hotelarskiej na Zanzibarze.
Pomoc prawna - hotel na Zanzibarze
Kooperacja z prawnikami z innego kontynentu okazała się nie lada wyzwaniem, ale również niesamowitym doświadczeniem. Miejsce jest bez wątpienia magiczne, łącząc w sobie szyk z przyjazną dla środowiska architekturą i niepowtarzalnym klimatem afrykańskiej wioski. Tym bardziej więc cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć realizację tego projektu!

Lektura na dziś - Business Hub Wolny Rynek (07.09.2022)

W oczekiwaniu na spotkanie, warto pochylić się nad lekturą kwartalnika Business Hub Wolny Rynek (https://rig.katowice.pl/businesshub/).

Współpraca z RIG Katowice

Czasopismo jest sprawdzonym źródłem wiadomości gospodarczych, biznesowych, społecznych oraz marketingowych.

Zapraszamy do lektury w naszej Kancelarii.

Wsparcie w wyjątkowych okolicznościach... (02.09.2022)

Należy pamiętać o tym, iż pozbawienie wolności nie odbiera osadzonym podstawowych praw do dbania o swoje interesy.

W ostatnim czasie mec. Joanna Juńczyk – Smok wspierała swojego Klienta w zorganizowaniu sprawy z zakresu prawa spadkowego. Wiązało się to z koniecznością umówienia osobistej wizyty notariusza w Areszcie Śledczym, gdzie osadzony mógłby dokonać czynności prawnej w formie aktu notarialnego. Z punktu widzenia notariusza, taka czynności kwalifikowana jest jako „czynność wyjazdowa” co wiąże się z dodatkowymi wymaganiami organizacyjnymi.

Joanna Juńczyk-Smok - Adwokat Katowice

Joanna Juńczyk-Smok – Adwokat Katowice

Przede wszystkim, co ciekawe, należy uzyskać zgodę od odpowiedniego organu (Sąd lub prokurator) na widzenia notariusza z osadzonym. Co więcej, również logistyka całego przedsięwzięcia komplikuje się z uwagi na konieczność wygospodarowania przez notariusza większej niż normalnie, ilości czasu przewidzianego na taką czynność.

Nowi Klienci (31.08.2022)

https://pwcls.pl/

Firma PW CLS Sp. z o.o posiada wieloletnie doświadczenie w branży stalowej.

PW CLS sp. zo.o., od wielu lat współpracuje z branżą hutniczą, energetyczną, budowlaną oraz górniczą.

Również rynek inwestycyjny rozwija się niezwykle szybko, dlatego cały czas dotrzymujemy kroku naszym Partnerom biznesowym.
Miło poinformować nam, że do grona naszych Klientów dołączyła doświadczona Grupa kapitałowa, realizująca liczne projekty biznesowe, w strategicznych obszarach polskiej gospodarki.
https://klgsa.pl
 https://browar-przystan.pl
 

Zmiana ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych (28.08.2022)

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości oraz liczne zapytania kierowane do naszej Kancelarii, dotyczące wynagrodzeń w ochronie zdrowia, czyli zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zapraszamy Was do lektury poniższego artykułu, w którym staramy się odpowiedzieć na kluczowe kwestie związane z wprowadzonymi zmianami:

Kolejni zadowoleni Klienci i Partnerzy! ? (26.08.2022)

https://k-smok.pl/o-nas/#klienci

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie! ???
Zespół Kancelarii SMOK
—————————————————
? 32 43 87 940
? [email protected]
? https://k-smok.pl/
—————————————————
? ul. Saloniego 1/1,
? 40-712 Katowice
—————————————————
#kancelariaadwokacka #kancelariaprawna #prawnik #prawnikkatowice #adwokatkatowice #radcaprawnykatowice #prawopacjenta #prawokarne #prawnikprawokarne #kancelariaprawokarne #kancelariaprawakarnego

Partnerstwo z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach (23.08.2022)

Wspólnie z Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach budujemy wartości biznesowe.

Współpraca z RIG Katowice

Cieszymy się z uzyskania statusu Firmy Członkowskiej i nie możemy doczekać się nowych wyzwań z tym związanych! ?

Przekształcenie Spółki z o.o. Komandytowej (19.08.2022)

Z sukcesem przeprowadziliśmy kolejne przekształcenie Spółki z o.o. Komandytowej w samą Spółkę z o.o. Tym razem dla jednej z większych firm recyklingowych na Śląsku. Celem przekształcenia jest przygotowanie Spółki do procesu sprzedaży swoich aktywów na rzecz Funduszu typu Private Equity.

Przekształcenie Spółki (10.08.2022)

W ostatnim czasie mec. Maciej Smok wraz z mec. Moniką Dopieralską przystąpili do procesu przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.
Proces przekształcenia daje wiele nowych możliwości dla spółki, zarówno finansowych jak i biznesowych. Dodatkowo, z legalnego punktu widzenia, prowadzi do ograniczenia odpowiedzialności co najmniej jednego ze wspólników za zobowiązania spółki.
Obok przygotowania szczegółowych dokumentów wewnętrznych spółki konieczne jest również przeprocedowanie zmian w Portalu Rejestrów Sądowych.
Nasza Kancelaria od lat zajmuje się kompleksowo obsługą przekształceń, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Tech Demo Day (22.06.2022)

Zostaliśmy zaproszeni na konferencję Health Tech Demo Day (22.06.2022), na której Młodzi Przedsiębiorcy prezentowali swoje Startup’y z branży medycznej.
Mieliśmy przyjemność brać udział w roli jurora i oceniać najlepiej rokujące i rozwojowe projekty…

 

Health Med Innovations (07.06.2022)

Nasza Kancelaria została zaproszona do uczestnictwa w charakterze panelisty w Konferencji Health Med Innovations organizowanej 07 czerwca przez Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Startup City Zabrze
Mieliśmy okazję wziąć udział w dyskusji dotyczącej modeli współpracy między sektorem IT i branżą medyczną.
 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w debacie.

Dorzuciliśmy swoich kilka „prawniczych groszy”, a przy okazji sami dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy.

Była to pierwsza konferencja dla biznesu w medycynie i mamy nadzieję, że nie ostatnia!

Poruszane były tematy dotyczące cyfryzacji obsługi pacjenta, robotyki w medycynie czy modeli współpracy między sektorem IT i branżą medyczną. Dla naszej Kancelarii było to niezwykle wartościowe wydarzenie, dlatego czekamy na kolejne edycje!

Kolejni zadowoleni Klienci i Partnerzy! ? (23.06.2022)

https://k-smok.pl/o-nas/#klienci

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie! ???
Zespół Kancelarii SMOK
—————————————————
? 32 43 87 940
? [email protected]
? https://k-smok.pl/
—————————————————
? ul. Saloniego 1/1,
? 40-712 Katowice
—————————————————
#kancelariaadwokacka #kancelariaprawna #prawnik #prawnikkatowice #adwokatkatowice #radcaprawnykatowice #prawopacjenta #prawokarne #prawnikprawokarne #kancelariaprawokarne #kancelariaprawakarnego

VI edycji Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie (26-27.05.2022)

Nasza Kancelaria zostało zaproszona do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie. Konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 maja w sprawdzonej formule sesji tematycznych, podczas których doświadczeni eksperci poruszą aktualne zagadnienia z zakresu zarządzania, prawa i finansowania w sektorze ochrony zdrowia.

Do udziału w Forum zaproszeni są przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami medycznymi, bez względu na wielkość podmiotu i charakter działalności.

Nasz Zespół będzie miał okazję zaprezentować się w pierwszy dzień Forum, z tematem: „Prawa Pacjenta – jak obronić się przed roszczeniami?”.

Zapraszamy!

https://ofzm.pl/

Kolejny sukces! Tym razem z dziedziny Prawa Medycznego (28.04.2022)

Po żmudnym i długim procesie negocjacji prowadzonych w imieniu pacjenta z ubezpieczycielem placówki medycznej, w związku z likwidacją szkody spowodowanej postawioną diagnozą oraz leczeniem, Zespół Kancelarii z sukcesem wynegocjował kwotę o prawie 30% wyższą od pierwotnie zaproponowanej.

Kwota ta w całości zaspokoiła interes naszego Klienta! Na co dzień, reprezentujemy również Klientów indywidualnych, na wszystkich etapach postępowania – nie tylko na etapie sądowym, ale także na etapie przedsądowym w trakcie negocjacji z placówkami medycznymi oraz ubezpieczycielami celem uzyskania korzystnego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Procesy M&A (01.03.2022)

Nasza Kancelaria specjalizuje się również w zakresie pozyskania finansowania.
Kilka naszych osiągnięć:

Pozyskanie finansowania dłużnego w formie emisji obligacji dla firmy specjalizującej się
w kompleksowym projektowaniu, produkcji oraz wykonawstwie placów zabaw 2016 r.

Pozyskanie inwestora i obsługa prawna procesu M&A w spółce prowadzącą działalność dystrybucyjną w obszarze dystrybucji materiałów samochodowych.  2017 r.

Doradztwo na rzecz spółki z branży IT przy przygotowaniu spółki pod sprzedaż do inwestora.  2019 r.

Doradztwo przy transakcji M&A sprzedaż Spółki z branży Deweloperskiej – Domy Energooszczędne – Domy Silesia Sp. z o.o. – 2017 r.

Doradztwo przy transakcji M&A Spółki z branży– producentów wysokiej jakości noży przemysłowych i narzędzi zużywających się w procesach cięcia, skrawania, kruszenia, mielenia.  – czerwiec 2021 r.

Doradztwo przy Sprzedaży Spółki z branży Mięsnej – Zakład Przetwórstwa Mięsnego – na terenie województwa Śląskiego na rzecz inwestora Branżowego.  2017/2018

Doradztwo przy pozyskaniu Inwestora dla Spółki – Producenta Urządzeń dla Branży Fitness oraz Cross fit – 2016 r.

Doradztwo w zakresie pozyskaniu Inwestora Dla Spółki z branży suplementy diety – 2018 r.

Doradztwo dla właścicieli sieci światłowodowej w procesie sprzedaży spółki do inwestora branżowego. – 2020 r.

Doradztwo dla Nicre Sp. z o.o. przy pozyskaniu finansowania dłużnego pod finansowanie importu. 2019 r.

Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego Dla Spółki z branży Faktoringowej z Wrocławia – branża suplementy diety – 2019 r.

Doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego i Inwestora dla Spółki z branży fotowoltaicznej , projekty PV – wrzesień 2021 r.

Doradztwo przy transakcji M&A na rzecz spółki z branży metalowej przy przygotowaniu spółki pod sprzedaż do inwestora. 2019/2020

Doradztwo przy transakcji M&A w imieniu Inwestora na rzecz  producenta odkuwek matrycowych oraz swobodnie kutych działającego w przemyśle kolejowym i zbrojeniowym. Sierpień 2021

Doradztwo przy transakcji M&A na rzecz spółki z branży metalowej przy przygotowaniu spółki pod sprzedaż na rzecz dedykowanego Inwestora.

Doradztwo przy pozyskaniu finansowania dłużnego – obligacje na rzecz Dewelopera , budownictwo wielorodzinne. – czerwiec 2021 r.

Polski Ład - aktualizacja (30.10.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zmian prawnych i podatkowych na skutek wdrożenia „Polskiego Ładu”:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: tel: 513 720 333.

Więcej informacji: https://k-smok.pl/alert-projekt-ustawy-o-tarczy-antykryzysowej/

Tarcza antykryzysowa (30.03.2020)

informujemy, iż prowadzimy szkolenia oraz udzielamy pomocy i porad prawnych w temacie
tarczy antykryzysowej dla Przedsiębiorców.

Prezentacja: https://k-smok.pl/szkolenia/tarcza-antykryzysowa/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem: tel: 513 720 333.

Więcej informacji: https://k-smok.pl/alert-projekt-ustawy-o-tarczy-antykryzysowej/

Kancelaria Smok - szkolenie (21.02.2020)

Z dumą informujemy, iż przeprowadziliśmy nowoczesne i kompleksowe szkolenie oraz wdrożyliśmy procedurę regulaminu antykorupcyjnego w Firmie DONE! Deliveries pod hasłem: ZERO TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia (link do pobrania).

Dedykowana podstrona z prezentacją

Nowi Klienci Kancelarii (17.02.2020)

Z radością chcieliśmy poinformować, że do Klientów Kancelarii w ostatnim czasie dołączyły firmy:
Transporters S.A.
– Juwel Polska Sp. z o.o.
– SilesiaMED

Szerszą listę naszych Klientów możecie Państwo zobaczyć na stronie O nas.

Nowi Klienci Kancelarii (27.11.2019)

Z radością chcieliśmy poinformować, że do Klientów Kancelarii w ostatnim czasie dołączyły firmy:
– Troffee
– Silesia Promotion
– Done! Deliveries
– Jamano

Pełną listę naszych Klientów możecie Państwo zobaczyć na stronie O nas.

Nowa strona internetowa (14.03.2019)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową stroną internetową. Włożyliśmy wiele pracy, aby udostępnić Państwu nową, wygodniejszą i bardziej przejrzystą stronę, na której odnalezienie informacji będzie prostsze i szybsze.

Jeśli mają Państwo uwagi lub propozycje, prosimy o kontakt z nami przez formularz kontaktowy dostępny tutaj.

Planowane prace na stronie www (13.03.2019)

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 13-14.03.2019 mogą wystąpić okresowe trudności w dostępie do naszej strony internetowej.

Jest to związane z planowanymi pracami modernizacyjno-konserwacyjnymi na naszej stronie interetowej.

Dziękujemy za cierpliwość,
Zespół Kancelarii

Rozwój kancelarii – nowi prawnicy (15.01.2018)

Do grona naszej Kancelarii w styczniu 2019 r. dołączyli nowi prawnicy –
Radca Prawny Barbara Prządka – specjalizacja prawo pracy i prawo medyczne
oraz prawnik /menedżer sportowy Jacek Bednarz – specjalizacja prawo sportowe.

Dziękujemy za zaufanie.

Zapraszamy

Translate »