Szkolenia

Potencjalny zakaz reklamy? - Czy od stycznia 2023 czeka nas prawna rewolucja?

Szkolenie poświęcone jest nadchodzącym od stycznia 2023 r. zmianom wprowadzonym przez ustawę o wyrobach medycznych. Podczas naszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące praktycznych konsekwencji, jakie wiążą się z nowymi regulacjami dotyczącymi reklamy niektórych wyrobów medycznych. Postaramy się przybliżyć zmiany, z jakimi przyjdzie się zmierzyć branży medycznej i branży beauty oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania takie jak – kogo oraz jakich produktów dotyczą nowe przepisy ustawy o wyrobach medycznych, jakie dodatkowe regulacje zapowiada ustawa o wyrobach medycznych, co musi, a czego nie może zawierać reklama sporządzona w myśl nowych przepisów, jak ugryźć zapowiadane zmiany reklamy od formy praktycznej – publikując treści i zdjęcia na Instargrama, Facebooka czy inne media społecznościowe.

Czas pracy w podmiotach leczniczych

Proponujemy Państwu przeprowadzenie szkolenia z zakresu tematyki czasu pracy w podmiotach leczniczych. Celem szkolenia będzie przybliżenie słuchaczom instytucji takich jak: norma i wymiar czasu pracy, dyżur medyczny, okresy wypoczynku, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych itp. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie zarówno podstaw prawnych powyższych regulacji, podstawowych definicji związanych z ww. zakresem, jak również omówienie zasad, na jakich wyliczane jest wynagrodzenie w wypadku zastosowania poszczególnych instytucji prawa. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty szkolenia. 

Medycyna estetyczna – jak minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności prawnej, finansowej czy wizerunkowej

Usługi z zakresu medycyny estetycznej zasadniczo nie posiadają własnej regulacji prawnej, wobec czego standardy ochrony pacjenta/konsumenta budowane są na styku medycyny estetycznej i kosmetologii. Niemniej, Jak każda ingerencja w ciało człowieka zabiegi kosmetyczne niosą ze sobą pewne ryzyko. Dlatego też, przestrzeganie standardu ochrony pacjenta powinno być także egzekwowane od podmiotów, które niezależnie od posiadanych kompetencji i potwierdzających je certyfikatów, podejmują działania z pogranicza kosmetologii i medycyny.

Aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesy odbiorcy takiej usługi, a co za tym idzie również interesy podmiotu wykonującego konkretny zabieg, niezbędne jest stosowanie odpowiednich procedur oraz prowadzenie dokumentacji wewnętrznej podmiotu – która
w pełni odzwierciedla zakres wprowadzonych w danym podmiocie medycyny estetycznej  standardów ochrony.

W trakcie oferowanego szkolenia, postaramy się odpowiedzieć na Państwa wątpliwości jak wypełnić lukę istniejącą pomiędzy podmiotami wykonującymi zawód medyczny i niewykonującymi zawód medyczny – a świadczącymi takie same usługi względem tych samych osób.

Poruszymy następujące zagadnienia:

 • rodzaj czynności kosmetycznych (estetycznych) – podstawa wykonywania zabiegu;
 • obowiązek informacyjny  podmiotu wykonującego zabieg – ustalenie stopnia ryzyka;
 • zgoda osoby uprawionej na zabieg czysto kosmetyczny (estetyczny) – zakres przedmiotowy zgody, zakres podmiotowy zgody, uświadomienie zgody, forma zgody jej szczegółowość i dobrowolność;
 • dokumentacja wewnętrza podmiotu – kompleksowy wywiad, regulaminy, ochrona danych osobowych;
 • zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji – jak zabezpieczyć się przed błędami.

  Prawo w stomatologii

  Nasza Kancelaria, w ramach współpracy z branżą stomatologiczną, stara się na bieżąco odpowiadać jak skutecznie rozwiązywać stawiane lekarzom dentystom i przedsiębiorcom medycznym, problemy prawne. Staramy się skutecznie radzić, jak minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności prawnej, finansowej czy wizerunkowej.

  Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego poruszymy zagadnienie wymaganych przepisami prawa procedur, dokumentów związanych z prowadzeniem działalności stomatologicznej, tak aby dzięki współpracy z nami, byli Państwo w stanie odpowiednio wyprzedzić potencjalne zagrożenia i dostosować działalności podmiotów stomatologicznych, do stawianych prawem wymogów.

  Podczas spotkania skupimy się między innymi na:

  • omówieniu najważniejszych procedur związanych z prowadzeniem działalności stomatologicznej – w tym regulaminy wewnętrzne, dokumentacja medyczna oraz jak przygotować się na kontrolę sanepidu;
  • dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika – czas pracy w medycynie, szkolenia BHP w stomatologii, rozwiązanie umowy, prawa i obowiązki pracownika, ocena ryzyka zawodowego;
  • dokumentacja pacjenta – dokumentacja elektroniczna, zabezpieczenie przechowywanie i udostępnianie dokumentacji, zgody na leczenie zachowawcze, chirurgiczne, implantologiczne, protetyczne i inne;
  • ochrona danych osobowych w gabinecie stomatologicznym;
  • tajemnica zawodowa, w tym zachowanie tajemnicy zawodowej a postępowanie cywilne, karne i dyscyplinarne.

  Prawo grup spółek - nowe rozwiązania prawne

  W związku z wchodzącą nowelizacją Kodeksu spółek handlowych wprowadzającą tzw. prawo grup spółek, kierujemy do Państwa ofertę szkoleniową z zakresu planowanych zmian legislacyjnych. Celem szkolenia jest omówienie kluczowych zagadnień związanych z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, które wejdą w życie 13 października 2022r. dotyczących tzw. grup spółek. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie z jednej strony całkowicie nowych instytucji wprowadzonych przez ww. nowelizację, a z drugiej strony wpływ uczestnictwa w grupie spółek na corporate governance zarówno spółki dominującej jak i zależnej. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu przedstawienia szczegółowej oferty szkolenia.

  Dokumentacja medyczna oczami prawnika. Jak uniknąć roszczeń pacjentów?

  Problemy związane z prowadzeniem, udostępnianiem, przechowywaniem, uzupełnianiem dokumentacji medycznej są codzienną bolączką podmiotów leczniczych. W praktyce, zarówno osoby zarządzające placówkami leczniczymi, lekarze, lekarze dentyści jak również personel pomocniczy spotyka się z licznymi problemami praktycznymi z nią związanymi. Nasze szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych rozwiązań, dotyczących dokumentacji medycznej, tak aby zapewnić większe bezpieczeństwo prawne Państwa podmiotów.

  System ochrony sygnalistów

  Celem szkolenia jest merytoryczne przygotowanie podmiotu tak, aby w sposób efektywny i zgodny z regulacjami prawnymi, opracować wewnętrzny kanał dla sygnalistów. Odpowiemy na Państwa pytania, co powinna zawierać wewnętrzna procedura, która zostanie przyjęta jako Regulamin w organizacji, jak najskuteczniej i najbezpieczniej opracować kanały przyjmowania zgłoszeń, jak dostosować dokumentację ochrony danych osobowych do wdrażanego systemu zgłoszeń wewnętrznych, jak przeprowadzić szkolenia dla Zespołu z zakresu wprowadzonych zmian.  

  Medycyna estetyczna oczami prawnika. Czy w branży beauty czeka nas prawna rewolucja?

  W związku z trwającymi pracami nad ustawowym uregulowaniem kwestii wykonywania zabiegów na styku medycyny estetycznej i kosmetologii przeanalizujemy prawne podstawy wykonywania zabiegów mających na celu poprawę atrakcyjności fizycznej, niemających celu ściśle zdrowotnego, omówimy newralgiczne obszary związane z podejmowaną w tym zakresie działalnością jak również aktualne orzecznictwo sądowe.

  Problematyka nabycia praw autorskich do utworów przy tworzeniu oprogramowania

  Ochrona własności w świecie IT jest w ostatnim czasie bardzo gorącym tematem. Szczególnie, w dobie pandemii koronawirusa, kiedy proces cyfryzacji znacznie przyspieszył. W trakcie naszego spotkania wyjaśnimy nabywcom oprogramowania, jak uregulować prawa autorskie w umowie z programistą, artykułując najistotniejsze zagrożenia. Z drugiej strony, wskażemy również ważne aspekty dla twórców oprogramowania, którzy dbając o swoje interesy chcą mieć kontrolę nad korzystaniem przez nabywcę z programu w określony sposób.    

  Telemedycyna - w obliczu wyzwań prawnych. Jak bezpiecznie udzielać świadczeń zdrowotnych na odległość

  W obliczu coraz większej dostępności narzędzi informatycznych bez wątpienia potencjał jakie daje obecnie telemedycyna wkrótce będzie się dynamicznie rozrastać i dawać jeszcze większe możliwości zarówno pacjentom jak i pracownikom ochrony zdrowia. Jednak odejście od tradycyjnego modelu udzielania świadczeń zdrowotnych, wiąże się z zagrożeniem wystąpienia pewnych ryzyk prawnych, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, tak aby zgodnie z przepisami wykorzystywać korzystać z systemów teleinformatycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  Tarcza antykryzysowa Nowa Formuła

  Aspekty prawne, podatkowe i finansowe.
  Prezentacja: https://k-smok.pl/szkolenia/tarcza-antykryzysowa/

  Tarcza antykryzysowa

  informujemy, iż prowadzimy szkolenia w temacie
  tarczy antykryzysowej dla Przedsiębiorców.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer: tel: +48 32 43 87 940.

  Więcej informacji: https://k-smok.pl/alert-projekt-ustawy-o-tarczy-antykryzysowej/

  RODO w prawie pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer: tel: +48 32 43 87 940.

  Marketing online zgodnie z prawem

  Czy wiesz jak zgodnie z prawem prowadzić marketing online w czasie stanu epidemicznego?

  Do kogo skierowane jest szkolenie/webinar:

  Stan epidemiczny to dla przedsiębiorców szereg utrudnień w codziennym marketingu i sprzedaży. Rozwiązaniem, które niweluje te trudności jest marketing online. Akcje marketingowe B2B, B2C można bardzo skutecznie prowadzić wirtualnie.

  Jesteśmy po to, aby przekazać Państwu praktyczną wiedzę na temat tego, jak prowadzić marketing online zgodnie z przepisami prawa (RODO, prawo telekomunikacyjne, prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo ochrony konsumentów).

  Dlatego szkolenie/webinar skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w akcje marketingowe, pozyskiwanie nowych klientów, kupowanie baz danych, licencjonowanie leadów kontaktowych, prowadzenie komunikacji marketingowej online. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik webinaru:

  • jak poprawnie konstruować zgody marketingowe online,
  • jak zgodnie z prawem komunikować się z klientami, kontrahentami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (kontakt telefoniczny, sms, e-mail),
  • w jaki sposób budować zgodne z prawem bazy marketingowe,
  • na co zwrócić uwagę kupując bazy leadowe online,
  • jak zgodnie z RODO prowadzić kampanie marketingowe w mediach społecznościowych,
  • jakie prawa przysługują klientom i potencjalnym klientom,
  • przewidywanie odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów przy akcjach marketingowych,
  • jakie zmiany wprowadzi rozporządzenie ePrivacy regulujące akcje marketingowe w UE.

  Czas trwania szkolenia: 2-3 godziny

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numer: tel: +48 32 43 87 940.

  Praktyczne zasady stosowania RODO w przedsiębiorstwie

  Przeprowadziliśmy szkolenie w Grupie Kapitałowej Manuli Hydraulics Polska S.A.

  Zero tolerancji dla korupcji

  Z dumą informujemy, iż przeprowadziliśmy nowoczesne i kompleksowe szkolenie oraz wdrożyliśmy procedurę regulaminu antykorupcyjnego w Firmie DONE! Deliveries pod hasłem: ZERO TOLERANCJI DLA KORUPCJI

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia (link do pobrania).

  Dedykowana podstrona z prezentacją

  Zapraszamy