Prawo pracy

W zakresie prawa pracy podejmujemy się zarówno obsługi pracodawców, jak i pracowników.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, nasi prawnicy w sposób profesjonalny i kompleksowy świadczą usługi zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i zatrudnionych przez nich osób fizycznych.

Zakres

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy w szczególności:

  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz umów związanych ze świadczeniem pracy, w tym umów o zachowaniu poufności, umów o zakazie konkurencji;
  • przygotowanie, analizę i opiniowanie dokumentacji pracodawcy, w tym regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania oraz innej dokumentacji wewnątrzzakładowej;
  • reprezentowanie zarówno pracodawcy jak i pracownika w sporach z zakresu prawa pracy zarówno na etapie przedprocesowym, jak i w postępowaniu przed sądem pracy. Nasi prawnicy umiejętnie dobierają strategię procesową w zależności od wymagań konkretnego klienta wiedząc, że każda sprawa winna być traktowana indywidualnie, a dobierane rozwiązania zależą od licznych czynników, które należy każdorazowo poddać drobiazgowej analizie.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy