Zaznacz stronę
Alimenty

Alimenty to środki, które zapewniają odpowiednie warunki bytowe rodzinie, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Wbrew powszechnej opinii, że alimenty są środkami na utrzymanie dziecka, mogą one dotyczyć również utrzymania swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz innych krewnych.

Alimenty mają najczęściej postać regularnego świadczenia pieniężnego, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem, odzieżą, kosztami mieszkania, opłatami oraz inne, niezbędne wydatki do zapewnienia bytu. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie, na podstawie sytuacji życiowej oraz materialnej osobie, na której rzecz alimenty będą świadczone. Pomimo, iż sprawy sądowe związane z alimentami są rzeczą powszechną, ich ustalenie wcale nie musi odbywać się z udziałem sądu – orzeczenie alimentów jest ostatecznością i następuje wtedy, kiedy strony nie są w stanie we własnym zakresie porozumieć się co do ich zasadności lub wysokości.

W przypadku alimentów, podobnie jak zresztą w wielu innych sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, najczęściej zaangażowane są emocje powiązane z trudnymi przeżyciami. Jest to główny powód, dla którego warto jest powierzyć prowadzenie sprawy doświadczonej kancelarii prawnej, gdzie oprócz gwarancji spełnienia wszystkich wymogów formalnych, zaangażowana jest osoba, która potrafi na sprawę spojrzeć bez emocji i doradzić najwłaściwszą ścieżkę postępowania.

Kancelaria Adwokacka Smok i Partnerzy dysponuje wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa rodzinnego, a prowadząca je adwokat Joanna Juńczyk-Smok posiada lata praktycznych doświadczeń, dzięki którym Państwa sprawa zostanie poprowadzona w profesjonalny, rzetelny i możliwie mało stresujący sposób.

Zakres

W dziedzinie prawa rodzinnego, zajmujemy się sprawami takimi jak:

  • Rozwód
  • Separacja
  • Ustalenie kontaktów
  • Alimenty
  • Ograniczeni lub pozbawienie praw rodzicielskich
  • Podział majątku byłych małżonków
  • Innymi sprawami rodzinnymi

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »