Alimenty

Alimenty to środki, które zapewniają odpowiednie warunki bytowe rodzinie, która nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Wbrew powszechnej opinii, że alimenty są środkami na utrzymanie dziecka, mogą one dotyczyć również utrzymania swoich rodziców, dziadków, rodzeństwa oraz innych krewnych.

Obowiązek alimentacyjny ma najczęściej postać regularnego świadczenia pieniężnego, które ma na celu pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem, odzieżą, kosztami mieszkania, opłatami oraz inne, niezbędne wydatki do zapewnienia bytu. Obowiązek dostarczania środków utrzymania jest nakładany na krewnych w linii prostej (czyli wnuki, dziadkowie itd.) oraz rodzeństwo. Określona jest również kolejność osób zobowiązanych do alimentacji – w pierwszej kolejności zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), później wstępni (rodzice, dziadkowie itd.)

Sprawy o alimenty | Porady prawne adwokata specjalizującego się w sprawach alimentacyjnych | Prawnik od alimentów Katowice

Prawo rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego, zajmujemy się sprawami takimi jak:

Kto może być uprawniony do otrzymywania alimentów?

 • Dzieci – do momentu uzyskania pełnoletności lub dłużej, jeśli kontynuują naukę lub nie mogą się utrzymać z powodu choroby. W przypadku dzieci pełnoletnich, które kontynuują naukę, alimenty mogą być przyznawane do ukończenia 25. roku życia.

 • Małżonek – który nie jest w stanie sam się utrzymać i nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Alimenty na rzecz małżonka mogą być przyznawane na czas określony lub nieokreślony.

 • Rodzice/Dziadkowie – jeśli są w podeszłym wieku lub niezdolni do pracy i nie mogą się sami utrzymać, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów ma takie możliwości.

Wysokość alimentów

Wysokość zasądzonych alimentów ustalana jest indywidualnie, na podstawie sytuacji życiowej oraz materialnej osobie, na której rzecz alimenty będą świadczone. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, czyli np. dziecka, a także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej, czyli w tym wypadku rodzica. Pomimo iż sprawy sądowe związane z alimentami są rzeczą powszechną, ich ustalenie wcale nie musi odbywać się z udziałem sądu – orzeczenie alimentów jest ostatecznością i następuje wtedy, kiedy strony nie są w stanie we własnym zakresie porozumieć się co do ich zasadności lub wysokości.

W przypadku alimentów, podobnie jak zresztą w wielu innych sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, najczęściej zaangażowane są emocje powiązane z trudnymi przeżyciami. Jest to główny powód, dla którego warto jest powierzyć prowadzenie sprawy doświadczonej kancelarii prawnej, gdzie oprócz gwarancji spełnienia wszystkich wymogów formalnych, zaangażowana jest osoba, która potrafi na sprawę spojrzeć bez emocji i doradzić najwłaściwszą ścieżkę postępowania.

Sprawa o uchylenie alimentów na dziecko

Czy wiesz, że sąd może uchylić obowiązek płacenia alimentów w określonych przypadkach? Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym, a jej zainicjowanie wymaga złożenia pozwu. Zasadniczo możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia alimentów dotyczy dzieci dorosłych. Istnieją pewne okoliczności, które mogą uzasadnić zniesienie obowiązku alimentacyjnego:

 1. Dziecko jest zdolne do samodzielnego zarabiania na życie.
 2. Dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
 3. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego stawia rodzica w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiając mu wsparcie dziecka materialnie.
 4. Dziecko nie podejmuje wystarczających starań, aby zacząć zarabiać na siebie.
 5. Wymaganie alimentów jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Chociaż w powyższych sytuacjach obowiązek alimentacyjny może być zniesiony, nie jest to gwarantowane. Każdy przypadek jest unikalny i wymaga specjalistycznej analizy.

Twój prawnik od alimentów

Kancelaria Adwokacka Smok i Partnerzy dysponuje wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa rodzinnego, a prowadząca je adwokat Joanna Juńczyk-Smok posiada lata praktycznych doświadczeń, dzięki którym Państwa sprawa zostanie poprowadzona w profesjonalny, rzetelny i możliwie mało stresujący sposób.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną  z zakresu prawa rodzinnego w sprawach o świadczenia alimentacyjne m.in.:

 • zasądzenie alimentów

 • podwyższenie alimentów

 • obniżenie alimentów

 • zabezpieczenie alimentów

 • uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego

Dlaczego My?

W Kancelarii Prawnej SMOK wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnegoefektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Ilość rozpraw

Ilość prowadzonych spraw

Prawników

Zapraszamy