Zaznacz stronę
Podział majątku

Prowadzenie spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych oraz o separację, zawsze wiąże się z koniecznością spojrzenia na sprawę w sposób kompleksowy.

Rozwiązanie małżeństwa rzadko kończy się uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. W tych sprawach trzeba pamiętać, że zawarcie małżeństwa niemal zawsze (z wyjątkiem sytuacji, w której przed ślubem przyszli małżonkowie zawarli intercyzę) powoduje powstanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, co po rozwodzie wiąże się z koniecznością rozwiązania kwestii finansowych, a to zniesienia wspólności majątkowej i podziału majątku. Sprawy te są niejednokrotnie bardzo złożone, a ich wynik w wielu przypadkach ma decydujące znaczenie dla dalszego funkcjonowania byłych małżonków, jako że w tym postępowaniu niejednokrotnie rozstrzyga się los wspólnego mieszkania stron.

Oczywiście, w pewnych wypadkach możliwe jest przeprowadzenie postępowania o podział majątku w trakcie postępowania o orzeczenie rozwodu, jednakże są to sytuacje rzadkie.

W większości wypadków konieczne jest po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie przeprowadzenie odrębnego postępowania o podział majątku, w którym sąd decyduje co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz jak ten majątek należy podzielić. Dotyczy to nie tylko tego, komu należą się poszczególne składniki majątku, ale też tego, czy udziały w majątku wspólnym są równe, czy może któryś z małżonków, z różnych względów, powinien otrzymać w wyniku podziału większą część majątku niż drugi małżonek.

Postępowanie o podział majątku jest niejednokrotnie bardziej skomplikowane niż postępowanie o orzeczenie rozwodu, stąd też konieczne jest skorzystanie z pomocy fachowego pełnomocnika, który będzie w stanie poprowadzić postępowanie z jak najlepszym skutkiem dla reprezentowanej przez siebie strony.

W naszej Kancelarii, do każdej sprawy o podział majątku podchodzimy indywidualnie. Rozumiemy, że nie zawsze sprawy są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Zdajemy sobie sprawę też z tego, że nie zawsze w interesie klienta jest prowadzenie kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego. Dlatego w pierwszej kolejności proponujemy rozwiązania polubowne. Do przeprowadzenia podziału majątku nie zawsze konieczne jest kierowanie sprawy na drogę sądową. Czasem, w trakcie prowadzonych negocjacji z drugą stroną, okazuje się, że mimo pozornych różnic, w interesie obu stron jest rozwiązanie kwestii majątkowych na drodze polubownej. Dopiero w sytuacji gdy nie ma możliwości dojścia przez strony do porozumienia poza salą sądową, proponujemy klientowi skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc klientom na każdym etapie postępowania o podział majątku. Czy to na drodze polubownej (m.in. nawiązujemy kontakt z byłym małżonkiem, prowadzimy negocjacje, proponujemy konkretne rozwiązania i je finalizujemy), czy też na drodze postępowania sądowego (m.in. reprezentujemy klienta przed sądem, sporządzamy wniosek o podział majątku, uczestniczymy w rozprawach). Do każdej sprawy podchodzimy w sposób kompleksowy i indywidualny, co pozwala nam na wypracowanie dla klienta optymalnych rozwiązań. 

W każdym wypadku zapraszamy najpierw do Kancelarii na indywidualną poradę celem omówienia sprawy i ustalenia jakie są możliwości jej rozwiązania z uwzględnieniem najlepszego interesu klienta.

Adwokat Katowice - Joanna Juńczyk-Smok.

Nasz Specjalista w zakresie prawa rodzinnego:

Joanna Juńczyk-Smok, adwokat Katowice

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno spraw o rozwód, separacje czy alimenty – i w tej właśnie materii może pochwalić się szczególnie licznymi sukcesami i zadowoleniem swoich Klientów…. 

czytaj dalej

Zakres

W dziedzinie prawa rodzinnego, zajmujemy się sprawami takimi jak:

  • Rozwód
  • Separacja
  • Ustalenie kontaktów
  • Alimenty
  • Ograniczeni lub pozbawienie praw rodzicielskich
  • Podział majątku byłych małżonków
  • Innymi sprawami rodzinnymi

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »