Odszkodowania za błędy medyczne
Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc osobom poszkodowanym przez tzw. błędy medyczne (błędy lekarskie).

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych obejmują odszkodowanie za poniesione straty majątkowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę na zwiększone potrzeby lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość oraz rentę z tytułu utraty zdolności do pracy pokrzywdzonego.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, Kancelaria podejmuje odpowiednie czynności przygotowawcze celem dokonania analizy
dokumentacji medycznej lub pozyskania – w przypadku jej braku – od odpowiednich podmiotów udzielających świadczeń leczniczych.
Niejednokrotnie nie będzie to tylko podmiot, z którego działaniem bedzie dochodzone odszkodowanie, lecz inne podmioty ze świadczeń których korzystał pokrzywdzony w całym procesie leczenia.

Pokrzywdzony powinien gromadzić wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków z doznaną krzywdą. Na tej
podstawie prawnicy kancelarii przygotowują zestawienie kosztów, które jest niezbędne do określenia wysokości odszkodowania, a co za tym idzie
do wniesienia pozwu. Następnie podmiot odpowiedzialny zostaje wezwany do zapłaty, a w dalszej kolejności zostaje wniesiony pozew do sądu.

Dochodzenie odszkodowania za zabieg medyczny jest również możliwe, w przypadku kiedy pacjent nie wyraził na niego świadomej zgody lub nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, jego możliwych skutkach oraz alternatywnych metodach leczenia. W takich przypadku, Kancelaria pomaga również w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w zakresie ochrony praw pacjenta, w szczególności za naruszenie obowiązku informacyjnego oraz prawidłowego uzyskania zgody pacjenta na badanie czy udzielenia innego świadczenia zdrowotnego.

Zakres

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w następujących obszarach:

 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie sądowym,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, w tym:
  • błędu diagnostycznego,
  • błędu terapeutycznego polegającego na wybraniu niewłaściwego sposobu leczenia lub wadliwego sposobu leczenia,
  • błędu organizacyjnego polegającego na nieprawidłowym zorganizowaniu i funkcjonowaniu podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia,
  • błędu technicznego polegającego na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy