Zaznacz stronę
Odszkodowania za błędy medyczne

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc podmiotom leczniczym oraz ich pracownikom (lekarzom, pielęgniarkom, położonym, stomatologom, ratownikom medycznym, fizjoterapeutom) w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych (błędów organizacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, leczniczych, informacyjnych).

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędów medycznych obejmują odszkodowanie za poniesione straty majątkowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz rentę na zwiększone potrzeby lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość oraz rentę z tytułu utraty zdolności do pracy pokrzywdzonego.

Przystępując do sprawy dokładnie analizujemy dokumentację w tym dokumentację medyczną, stanowisko pacjenta lub członków jego rodziny, który występują z roszczeniem oraz opracowujemy strategię procesową w zależności od konkretnego stanu faktycznego.

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym sądami cywilnymi i karnymi) jak również przed organami administracji publicznej, w tym przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Odszkodowania za błędy medyczne

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Nasze artykuły

Zapraszamy

Translate »