Zaznacz stronę
Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karno-skarbowych.

Zespół prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego zajmuje się nie tylko wszczynaniem postępowań karnych, reprezentowaniem pokrzywdzonego i oskarżonego, ale i ściśle współpracując z działem spółek oraz innych podmiotów gospodarczych, dokonuje oceny indywidualnej sytuacji procesowej Klienta i na jej podstawie opracowuje długofalowe scenariusze postępowania prawnego.

Zakres

Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując naszych Klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, w procesach sądowych, a także w ramach postępowań karnowykonawczych (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie).  Reprezentujemy przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne.

Pomagamy występując w roli:

  • obrońców podejrzanych i oskarżonych, skazanych
  • pełnomocników pokrzywdzonych,
  • oskarżycieli posiłkowych
  • pełnomocników oskarżycieli prywatnych
  • pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych
  • pełnomocników powodów cywilnych w procesach karnych

Ponadto, sporządzamy pisma procesowe w prowadzonych postępowaniach, uczestniczymy we wszystkich czynnościach, przed wszystkimi Sądami (w tym przed Sądem Najwyższym, Sądami Apelacyjnymi, i Naczelnym Sądem Administracyjnym) i wszystkimi organami (m.in. prokuraturą, policją, CBŚP, CBA, ABW, KAS).  Bazując na naszym doświadczeniu sporządzamy także opinie prawne dotyczące problemów karnoprawnych.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »