Zaznacz stronę
Prawo karne

Świadczymy usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując naszych Klientów zarówno na etapie postępowań przygotowawczych, w procesach sądowych, a także w ramach postępowań karno-wykonawczych (odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Reprezentujemy przed polskimi organami i sądami obywateli innych państw oraz podmioty zagraniczne.

Zakres

Obsługujemy sprawy karne w zakresie:

 • doradztwo z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz prawa karnego wykonawczego
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policje lub prokuraturę
 • obrona w postępowaniu sądowym (sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji)
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu wykroczeniowym
 • sporządzanie pism procesowych, prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie wniosków dowodowych
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie
 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie)
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym

Pomagamy występując w roli:

 • obrońców podejrzanych i oskarżonych, skazanych
 • pełnomocników pokrzywdzonych, 
 • oskarżycieli posiłkowych
 • pełnomocników oskarżycieli prywatnych
 • pełnomocników oskarżycieli subsydiarnych
 • pełnomocników powodów cywilnych w procesach karnych

Dlaczego My?

Zagadnienie prawa karnego ma w zawodzie adwokata szczególne znaczenie. Reprezentowanie bowiem Klienta w sprawach karnych wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością i starannością, ponieważ często stawką jest wolność człowieka. Ten rodzaj spraw wymaga od obrońcy znakomitej znajomości prawa oraz  doświadczenia procesowego. Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych na każdym etapie postępowania począwszy od postępowania przygotowawczego do prawomocnego ich zakończenia.  Gwarantujemy profesjonalne podejście i należytą staranność.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »