Rozwód z orzeczeniem o winie
Rozwód z orzekaniem o winie - Prawnik Katowice Rozwody

W procesie rozwodowym jednym z najważniejszych ustaleń dokonywanych przez sąd jest ustalenie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

Wina leży po stronie tego małżonka, którego naruszenie obowiązków małżeńskich przyczyniło się do rozpadu pożycia małżeńskiego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozróżnia winy większej i winy mniejszej.

Sąd w trakcie procesu może zdecydować o winie jednej ze Stron lub orzec o winie obojga. Co więcej, przepisy przewidują również możliwość pominięcia orzekania o winie przez sąd w momencie, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Może dojść również do takiej sytuacji, w której strona początkowo wniesie o rozwód z orzeczeniem o winie, by następnie odstąpić od tego i wnosić o rozwód “za porozumieniem stron”.

Sumując, dochodzenie rozwodu z orzeczeniem o winie jest uzasadnione, w przypadku, gdy tylko jedna ze stron jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa.

Rozstrzygnięcie o winie ponosi za sobą ściśle określone konsekwencje prawne – między innymi finansowe. Jeśli bowiem sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, zaś w wyniku rozwodu sytuacja majątkowa drugiej strony, ulegnie pogorszeniu w porównaniu do sytuacji podczas trwania małżeństwa, wówczas ma ona prawo do żądania alimentów od współmałżonka. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami jest nieograniczony w czasie. Utrata tegoż prawa nastąpi dopiero w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez stronę uprawnioną do alimentacji.

Niezwykle istotnym w takich sprawach jest opracowanie skutecznej strategii procesowej. Bardzo często naszym Klientom wydaje się, że zagadnienie dotyczące winy lub jej braku jest oczywiste. Tymczasem, niezwykle złożony charakter spraw rodzinnych, daje bardzo duże pole do analizy dla profesjonalnego pełnomocnika. Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Jesteśmy świadomi, iż sprawy rozwodowe to niezwykle delikatna materia, dlatego obok pełnego profesjonalizmu i rzetelności działania, nasi specjaliści wykazują się również subtelnością i wyczuciem, tak aby każdy nasz Klient, czuł się maksymalnie otoczony opieką.

Adwokat

Zakres

W zakres naszych działań odnoszących się do prowadzenia spraw rozwodowych wchodzą m.in:

  • przygotowanie i wniesienie pozwu o rozwód,
  • określenie kwestii orzekania o winie,
  • ustalenie zasad opieki nad dziećmi,
  • określenie wysokości alimentów,
  • określenie kwestii podziału majątku,
  • informowanie o wymaganych opłatach, dokumentach, uiszczenie opłat w Państwa imieniu.

Dlaczego My?

Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozumiejąc związane z nimi emocje, stawiamy sobie za cel zminimalizowanie przykrych doświadczeń. 

Naszym priorytetem jest, aby Klient został do procesu odpowiednio przygotowany, dlatego nasze działania oraz podejmowane decyzje są zawsze wyczerpująco wyjaśniane.

Zależy nam, aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie łatwo ze szczególnym naciskiem na minimalizację strat, zwłaszcza jeśli w rozwód rodziców zaangażowane są dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Katowicach Brynowie, gdzie udzielimy Państwu odpowiedzi na pytania związane ze sprawą rozwodową oraz doradzimy odpowiednie działania.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy