Zaznacz stronę
Rozwód bez orzekania o winie
Rozwód bez orzekania o winie - Prawnik Katowice Rozwody

Śmiało można powiedzieć, iż rozwody dzielą się na dwa rodzaje – z orzekaniem o winiebez orzekania o winie. Rozwód bez orzekania o winie, wymaga zgodności obu stron, co do jak najsprawniejszego i jak najszybszego zakończenia sprawy. Sąd zaniecha orzekania o winie jedynie w sytuacji, kiedy stanowisko obojga małżonków będzie zgodne.

Nasza Kancelaria zawsze ma na uwadze dobro oraz minimalizowanie kosztów, na jakie może zostać narażony nasz Klient. Stąd też, oczywiście o ile okoliczności sprawy na to pozwalają, jesteśmy zwolennikami rozwodów bez orzekania o winie – tak aby uchronić naszych Klientów przed niepotrzebnym stresem. Spraw rozwodowe są pełne emocji i naszą rolą, jako profesjonalnych pełnomocników, jest prowadzić naszego Klienta ku jak najkorzystniejszym rozwiązaniom w sprawie.

W przypadku rozwodów bez orzekania o winie, należy mieć na uwadze, iż mimo zawarcie przez strony porozumienia, jeden ze współmałżonków może zostać obciążony alimentami na rzecz drugiego. Taka sytuacja zdarza się stosunkowo rzadko, jednak warto o niej wspomnieć. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimentów od byłego małżonka można żądać tylko wówczas, gdy jedna ze stron, w wyniku rozstania, znajdzie się w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami wygasa po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wspomniany pięcioletni okres.

Niewątpliwą zaletą przeprowadzenia rozwodu za porozumieniem stron jest o wiele krótszy czas trwania całego procesu. W momencie, gdy obie strony złożą oświadczenie co do przeprowadzenia rozwodu bez orzekania o winie, są zgodne co do wszystkich pozostałych kwestii małżeńskich i dodatkowo nie posiadają wspólnych dzieci, jest duża szansa, iż postępowanie rozwodowe skończy się na jednej rozprawie. Sąd na takiej rozprawie wysłucha strony, aby upewnić się co do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, tym samym wydając wyrok o rozwiązaniu małżeństwa. Niemniej, fakt posiadania wspólnych dzieci lub sytuacja, w której wprawdzie małżonkowie zgodnie oświadczają o nieorzekaniu przez sąd o winie, niemniej pojawiają się różnice zdań w pozostałych sprawach małżeńskich – przedłuża postępowanie rozwodowe.

Podejmując decyzję o rozwiązaniu instytucji małżeństwa warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez naszych prawników. Nasza Kancelaria zawsze dążyć będzie do wypracowania najbardziej optymalnego dla Państwa rozwiązania.

Adwokat

Zakres

W zakres naszych działań odnoszących się do prowadzenia spraw rozwodowych wchodzą m.in:

  • przygotowanie i wniesienie pozwu o rozwód,
  • określenie kwestii orzekania o winie,
  • ustalenie zasad opieki nad dziećmi,
  • określenie wysokości alimentów,
  • określenie kwestii podziału majątku,
  • informowanie o wymaganych opłatach, dokumentach, uiszczenie opłat w Państwa imieniu.

Dlaczego My?

Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rozumiejąc związane z nimi emocje, stawiamy sobie za cel zminimalizowanie przykrych doświadczeń. 

Naszym priorytetem jest, aby Klient został do procesu odpowiednio przygotowany, dlatego nasze działania oraz podejmowane decyzje są zawsze wyczerpująco wyjaśniane.

Zależy nam, aby sprawa rozwodowa przebiegła możliwie łatwo ze szczególnym naciskiem na minimalizację strat, zwłaszcza jeśli w rozwód rodziców zaangażowane są dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w Katowicach Brynowie, gdzie udzielimy Państwu odpowiedzi na pytania związane ze sprawą rozwodową oraz doradzimy odpowiednie działania.

Nasze artykuły

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »