Zaznacz stronę
Prawo w Ochronie Zdrowia

Prawo w ochronie zdrowia jest dziedziną dynamiczną, a specjaliści z naszej Kancelarii na bieżąco śledzą nadchodzące zmiany oraz przybliżają naszym Klientom wszelkie, problematyczne zagadnienia, odpowiadając na potrzeby rynku medycznego.

Wykorzystujemy naszą wyspecjalizowaną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w podmiotach medycznych, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują analityczne podejście do interesującej ich problematyki prawa medycznego.

Niebagatelne znaczenie, w ramach świadczonych przez nas usług, ma kompleksowe wdrożenie
u naszych Klientów bardziej efektywnych i responsywnych procedur wewnętrznych – odpowiednie dostosowanie dokumentacji medycznej, skorelowanie jej w przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, stworzenie zaufanego kanału ochrony sygnalistów, właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, weryfikacja i obsługa prawna zawieranych umów, w tym dotyczących kontraktowania
z Narodowym Funduszem Zdrowia – wszystkie te zagadnienia pomagają optymalizować działalność podmiotów leczniczych na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Naszym celem jest maksymalnie wykorzystać potencjał organizacji i wspierać ją w wieloaspektowym rozwoju, przy jednoczesnej pomocy w zarządzaniu ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

Na co dzień, specjalizujemy się również w ochronie praw lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nasza Kancelaria organizuje również liczne szkolenia dla podmiotów medycznych i personelu medycznego z zakresu:

 • praw pacjenta;
 • sposobu sporządzania dokumentacji medycznej;
 • odpowiedzialności karnej i cywilnej za błędy medyczne;
 • wymiaru czasu pracy w podmiotach leczniczych;
 • wdrażania przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów o ochronie sygnalistów;
 • telemedycyny i bezpiecznego udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość;
 • wyrobów medycznych i ich marketingu;
 • przygotowywania regulaminów i umów;
 • regulacji cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do podmiotów medycznych.

Powyższa tematyka jest ma charakter przykładowy, a nasz Zespół gotowy jest dostosować zakres szkoleń do indywidualnych potrzeb Klientów, zachowując przy tym wysoki poziom merytoryki.

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty naszych szkoleń jak również wychodzenia poza ww. ramy, tak aby osiągnąć jak największe korzyści.

Prawo w ochronie zdrowia

Zakres

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w następujących obszarach:

 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie sądowym,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, w tym:
  • błędu diagnostycznego,
  • błędu terapeutycznego polegającego na wybraniu niewłaściwego sposobu leczenia lub wadliwego sposobu leczenia,
  • błędu organizacyjnego polegającego na nieprawidłowym zorganizowaniu i funkcjonowaniu podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia,
  • błędu technicznego polegającego na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »