Prawo medyczne

 

Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i placówkom medycznym, w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego.

Świadczymy usługi doradcze w bieżącej działalności placówek leczniczych oraz reprezentujemy w postępowaniach cywilnych i karnych. W zakresie reprezentacji lekarzy  w postępowaniach karnych niebagatelne znaczenie ma doświadczenie wyniesione przez Wspólników Kancelarii z pracy w organach ścigania.

Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów nasze usługi są kompleksowe.
Celem działania naszej Kancelarii  jest świadczenie specjalistycznych usług prawnych dla podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia oraz dla pacjentów.

Prawo medyczne

Świadczenie usług w branży medycznej, samo w sobie jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy. Dlatego, tak ważne jest wyspecjalizowania się w konkretnej dziedzinie formalno – prawnej – aby móc wspierać naszych Klientów, na każdym polu ich codziennej aktywności zawodowej.  

W naszej Kancelarii jakość płynie z wiedzy, stąd też oferujemy Państwu profesjonalne konsultacje i wsparcie merytoryczne, w następujących dziedzinach branży medycznej:

Zakres

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści praktyki Prawa Medycznego świadczą obsługę prawną poprzez:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej;
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
 • optymalizację majątkowo- podatkową;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych;
 • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • przeprowadzanie audytów placówek medycznych;
 • prowadzenie szkoleń.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy