Prawo medyczne

Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom jak i placówkom medycznym, w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Reprezentujemy również pacjentów oraz osoby poszkodowane przez tzw.”błędy medyczne”.
Świadczymy usługi doradcze w bieżącej działalności placówek leczniczych oraz reprezentujemy w postępowaniach cywilnych i karnych. W zakresie reprezentacji lekarzy  w postępowaniach karnych niebagatelne znaczenie ma doświadczenie wyniesione przez Wspólników Kancelarii z pracy w organach ścigania. Dzięki współpracy z szerokim gronem specjalistów nasze usługi są kompleksowe.
Celem działania naszej Kancelarii  jest świadczenie specjalistycznych usług prawnych dla podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia oraz dla pacjentów.

Zakres

Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu, specjaliści praktyki Prawa Medycznego świadczą obsługę prawną poprzez:

 • prowadzenie kompleksowej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia;
 • reprezentację personelu medycznego w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • reprezentację klientów i doradztwo w przypadku kontroli lub uzyskiwania decyzji administracyjnych;
 • prawną obsługę realizacji kontraktów z NFZ;
 • doradztwo przy przekształceniach publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego;
 • doradztwo prawne w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych;
 • fuzje, przejęcia, likwidacje oraz restrukturyzacje zakładów opieki zdrowotnej;
 • opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zgód;
 • ochronę dóbr osobistych lekarzy;
 • optymalizację majątkowo- podatkową;
 • doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych;
 • reprezentację klientów w sporach z organami administracji publicznej;
 • przeprowadzanie audytów placówek medycznych;
 • prowadzenie szkoleń.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy