Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Zarobki w ochronie zdrowia 2023

utworzone przez | 06.09.2023 | blog, Ciekawostki, Prawo medyczne, Zmiany

Rok 2023 przyniósł kolejne podwyżki w sektorze ochrony zdrowia. Nowe przepisy i decyzje rządowe wywierają wpływ na zarobki w tej branży, co ma istotne konsekwencje dla personelu medycznego oraz całego systemu opieki zdrowotnej. Warto przyjrzeć się bliżej tym zmianom i zrozumieć, jakie są ich implikacje.

Kolejne podwyżki od 1 lipca 2023 zgodne z ustawą

Decyzja ta ma na celu nie tylko docenić trud i poświęcenie osób pracujących w tym sektorze, ale również poprawić warunki pracy, co przekłada się na jakość świadczonych usług medycznych. Nowe przepisy dotyczą różnych grup zawodowych w sektorze ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracyjnych i innych. Według ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych zapisano, że minimalne płace dla muszą zostać podniesione, jeśli zejdą poniżej progu, którego wysokość określa iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

Zmiany w praktyce

Zmiany w zarobkach mogą wpłynąć na atrakcyjność zawodów medycznych, przyczyniając się do zwiększenia liczby chętnych do pracy w sektorze. Długotrwały problem niedoboru personelu medycznego może częściowo zostać rozwiązany poprzez zwiększenie motywacji do pracy w tej dziedzinie. Niemniej jednak istnieje również potrzeba odpowiedniego finansowania tych podwyżek, aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla systemu ochrony zdrowia.

podwyżka wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. | Kancelaria Prawna Smok

Poznaj nowe minimalne wynagrodzenia brutto w ochronie zdrowia

Nowe minimalne stawki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 (kwoty brutto):

  • lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – 9201,92 zł  (wzrost o 991,25 zł)
  • farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 8186,53  (wzrost o 881,87 zł)
  • lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji – 7551,92 zł (wzrost o 813,51 zł)
  • Lekarz stażysta – 6028,84 zł  – wzrost o (649,44 zł)
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – 6473,07 zł (wzrost o 697,29 zł)
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 5965,38 zł (wzrost o 642,60 zł)
  • Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem – 5457,69 zł (wzrost o 4869 zł)
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) – 6346,15 zł (wzrost o 683,62 zł)
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 4 950 zł (wzrost o 533,23 zł)
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 4 125 zł (wzrost o 443,35 zł)

Podsumowanie

Podsumowując, podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 roku stanowią krok w kierunku docenienia pracy pracowników medycznych oraz poprawy warunków pracy w sektorze. Ta zmiana może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności zawodów medycznych, co w dłuższej perspektywie może pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru personelu medycznego. Niemniej jednak konieczne jest odpowiednie finansowanie tych podwyżek, aby zapewnić trwałość systemu ochrony zdrowia oraz uniknąć potencjalnych ograniczeń inwestycyjnych. Rząd i interesariusze sektora zdrowia będą musieli współpracować, aby znaleźć zrównoważone rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno pracownikom, jak i pacjentom.

Co roku 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wykonujących zawody medyczne. | Kancelaria Prawna Smok

Ochrona zdrowia – Kancelaria Prawna Smok

Specjalizujemy się w dynamicznej dziedzinie prawa medycznego, śledząc bieżące zmiany i reagując na potrzeby rynku medycznego. Oferujemy kompleksowe rozwiązania, w tym dostosowanie dokumentacji medycznej, zabezpieczenie przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i obsługę prawną umów, w tym kontraktów z NFZ. Naszym celem jest wspieranie organizacji w rozwoju i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Specjalizujemy się również w ochronie praw lekarzy i osób pracujących w medycynie, zajmując się odpowiedzialnością cywilną i karną za błędy medyczne.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych usług oraz do wyjścia poza granice standardowych rozwiązań, aby osiągnąć jak największe korzyści.
Translate »