Zaznacz stronę
Prawo spółek – obsługa korporacyjna

Prawo spółek i szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, obejmuje swoim zakresem szereg dziedzin, elementów i aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, których zrozumienie, odpowiednie poznanie oraz praktyczne wykorzystanie w obrocie prawnym, pozwala każdemu z przedsiębiorców dokonać optymalnego doboru formy prawnej w jakiej tę działalność należy prowadzić.

Kancelaria w ramach świadczonych usług zapewnia spółkom prawa handlowego oraz innym podmiotom gospodarczych profesjonalną i kompleksową obsługą korporacyjną.

Zakres

  • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego,
  • rejestrację działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, sporządzanie umów spółek,
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek m.in. obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów i umów w zakresie łączenia, przekształcania i przejmowania spółek,
  • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »