Zaznacz stronę
M&A – Transakcje kapitałowe i Inwestycje

Doradzamy przy projektach inwestycyjnych oraz transakcjach kapitałowych naszych  klientów, którzy pragną pozyskać kapitał na rozwój nowych technologii i produktów, na procesy przejęć innych spółek bądź też zwiększenie kapitału obrotowego. Może to służyć również wzmocnieniu struktury bilansowej podmiotu gospodarczego.

Finansowanie wzrostu dotyczy głównie dojrzałych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na realizację planów m.in. wejścia na nowe rynki, rozszerzenia skali działania czy przejęcia innego przedsiębiorstwa. 

Zakres:
Sprzedaż Przedsiębiorstwa

Korzystając z naszego doświadczenia kompleksowo wspomagamy klientów w procesie sprzedaży firmy. Zapewniamy doradztwo biznesowe na wszystkich etapach procesu sprzedaży przedsiębiorstwa. Naszą pracę zaczynamy już na etapie przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży i poszukiwania inwestora a kończymy dopiero w momencie zamknięcia i rozliczenia transakcji.

W ramach procesu sprzedaży przedsiębiorstwa świadczymy następujące usługi:

 • poszukiwanie odpowiedniego inwestora dla przedsiębiorstwa
 • przygotowanie wyceny wartości spółki
 • przygotowanie biznesplanu, modelu finansowego oraz długoletnich prognoz finansowych
 • opracowanie memorandum inwestycyjnego
 • przeprowadzenie procesu due diligence
 • negocjacje z inwestorami
 • wsparcie w opracowaniu dokumentów transakcyjnych (np. umowa kupna udziałów, umowa inwestycyjna, itp.)

Specjalizujemy się w identyfikacji potencjalnych inwestorów branżowych. Dzięki współpracy z międzynarodowymi sieciami M&A jesteśmy w stanie dotrzeć również do odpowiednich inwestorów na rynkach globalnych. Pozyskujemy także inwestorów finansowych, tzn. fundusze typu private equity / venture capital.
Przeprowadzenie sprzedaży firmy z sukcesem wymaga przygotowania odpowiedniej struktury transakcji w obszarze finansowym, prawnym i podatkowym. Naszym celem jest zaproponowanie rozwiązań, które zapewnią najkorzystniejszy efekt dla sprzedającego oraz ograniczą jego ryzyka związane z ewentualną dalszą współpracą z inwestorem.

Zakres:
Pozyskiwanie Inwestora

Pomagamy w pozyskaniu kapitału na finansowanie projektów inwestycyjnych lub na rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Korzystając z naszego doświadczenia przy wyszukiwaniu inwestorów, jak również szerokich kontaktów na rynku inwestorów kapitałowych jesteśmy w stanie wskazać potencjalnych inwestorów.

Proponujemy wsparcie w procesie pozyskanie kapitału w szczególności z następujących źródeł:

 • Inwestorzy branżowi / strategiczni
 • Fundusze inwestycyjne typu Prive Equity i Venture Capital
 • Inwestorzy obejmujący obligacje
 • Inwestorzy indywidualni

Po analizie profilu działalności i sytuacji Spółki jak również potrzeb kapitałowych doradzamy przy pozyskaniu finansowania zarówno o charakterze udziałowym (sprzedaż udziałów) jak i dłużnym.

W ramach całego procesu zapewniamy pomoc przy przygotowaniu odpowiednich analiz i dokumentów (biznesplan, wycena, memorandum inwestycyjne, dokumenty inwestycyjne).

Zakres:
Przejęcia Spółek

Przeprowadzamy kompleksową obsługę procesu nabycia biznesu obejmującą aspekty finansowe i podatkowe.

W szczególności:

 • analizy rynkowe i operacyjne celu inwestycyjnego
 • badanie due diligence w obszarze finansowym i podatkowym
 • opracowanie wyceny przedsiębiorstwa
 • negocjacje ze sprzedającymi
 • wsparcie w opracowaniu dokumentów transakcyjnych (np. umowa kupna udziałów, umowa inwestycyjna, itp.)
 • wsparcie na etapie rozliczenia transakcji przejęcia

W ramach procesu akwizycji możemy wykonać badanie rynku w celu identyfikacji odpowiednich podmiotów spełniających kryteria określone przez inwestora.

Przygotowując listę potencjalnych celów akwizycyjnych wykorzystujemy własne zasoby jak również współpracujemy z innymi doradcami M&A działających w kraju i zagranicą.

Zakres:
Wycena Przedsiębiorstw

Świadczymy usługi oszacowania wartości przedsiębiorstwa, udziałów lub zorganizowanej grupy aktywów. Wycena spółki jest niezbędna przy realizacji transakcji kapitałowych, przekształceniach, przy wniesieniu aportu czy przy ustaleniu wartości zabezpieczenia finansowania dłużnego. 

Pracujemy z wykorzystaniem następujących metod:

 • Metoda dochodowa (DCF – metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • Metody porównawcze / mnożnikowe
 • Metody majątkowe

Przygotowując wyceny przedsiębiorstw, staramy się zasugerować dobór odpowiednich metod uwzględniając specyfikę wycenianego podmiotu. Przy opracowaniu szacunku wartości spółki szczegółowo analizujemy jego aktualną sytuację i wyniki, plany dotyczące przyszłości, jak również szereg uwarunkowań zewnętrznych (np. sytuacja konkurencyjna w branży) mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Podchodzimy do powierzonych nam zadań tak, aby wynik prac oddawał rzeczywistą wartość firmy jako zorganizowanej całości (uwzględniającej również niematerialne aspekty działalności), a nie tylko jako sumę wartości zaangażowanych aktywów.
Opracowujemy również symulacje wariantowe pomagające przy ocenie wpływu konkretnych działań na wzrost wartości firmy.

Zakres:
Startupy,
Projekty Innowacyjne

Posiadamy doświadczenie przy tworzeniu i rozwoju przedsięwzięć typu start-up. Przeprowadzamy analizy rynkowe i operacyjne pomysłów biznesowych. Wspieramy naszych klientów również w pozyskaniu odpowiedniego inwestora.

Nasze usługi obejmują przygotowanie biznesplanu, prognoz finansowych, przygotowanie dokumentów dla inwestorów (w tym memorandum inwestycyjnego, teasery inwestycyjne) jak również wsparcie w procesie negocjacji z inwestorem.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • przedsiębiorców realizujących prace badawczo-rozwojowe oraz projekty innowacyjne finansowane ze środków własnych lub publicznych;
 • funduszów kapitału zalążkowego i venture capital;
 • start-up’ów;
 • konsorcjów naukowych;
 • uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »