Zaznacz stronę
Prawo autorskie i własność przemysłowa

Logotyp, know-how przedsiębiorstwa, słowa popularnego utworu, innowacyjny program komputerowy – wszystkie te zagadnienia łączy prawo własności na dobrach niematerialnych. Przybierający na sile rozwój nowoczesnych technologii wpływa na zmianę dotychczasowego rozumienia własności wyłącznie jako prawa własności rzeczy czy nieruchomości. W dobie Internetu e-dokumentacji, digitalizacji obiegu dokumentów, e-marketingu niezwykle ważnym jest ochrona prawna naszych pomysłów, koncepcji i innowacyjnych rozwiązań IT.

Zakres:
Prawo Autorskie

 • media
 • reklama i marketing
 • nauka i innowacje
 • internet
 • tworzenie i produkcja gier komputerowych
 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • kultura, sztuka i rozrywka
 • produkcja utworów audiowizualnych
 • wzornictwo przemysłowe
 • architektura i budownictwo

Zakres:
Własność Przemysłowa

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach związanych z prawem własności przemysłowej.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, reprezentację firm w sprawach spornych w sporach dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym,
 • udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »