Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Reklamowanie produktów medycznych przez lekarzy? Czy jest to dozwolone?

utworzone przez | 11.12.2023 | blog, Ciekawostki, Prawo medyczne, Prawo reklamy, Zmiany

W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie obecność online staje się nieodłączną częścią funkcjonowania społeczeństwa, nie można ignorować rosnącej tendencji wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, takich jak lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci czy położne w reklamie produktów medycznych. Reklamowanymi specyfikami są zarówno leki, wyrobów medyczne, jak również suplementy diety. Choć takie działanie może to przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat nowoczesnych terapii i innowacyjnych rozwiązań, pojawiają się także pytania dotyczące etyki, transparentności i rzetelności informacji przekazywanych pacjentom, a także aspektów prawnych z tym związanych.   

Czy można w kampanii marketingowej wykorzystać wizerunek medyka?

Autorzy kampanii marketingowych podkreślają, iż jedną z korzyści wynikających z wykorzystywania wizerunku lekarzy w reklamie jest budowanie zaufania pacjentów do konkretnych produktów lub terapii. Lekarz jako autorytet w dziedzinie zdrowia, może przekonać pacjentów o skuteczności danego leku czy urządzenia medycznego. To może być szczególnie istotne, gdy mamy do czynienia z nowatorskimi terapiami, których skomplikowane działanie wymaga dokładnego wyjaśnienia.

O ile prowadzenie przez lekarzy działalności edukacyjnej oraz zwiększanie świadomości zdrowotnej pacjentów jest dozwolone i zdecydowanie pożądane, to wykorzystywanie swojego wizerunku przez lekarza i lekarza dentystę zarówno leków jak i wyrobów medycznych jest wprost zakazane, zarówno przez normy kodeksu etyki zawodowej jak i przepisy właściwe dla danego typu produktów. Zgodnie bowiem z art. 62 ust. 2 Kodeksu etyki lekarskiej, lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.

Przepisy nie zawierają bezpośredniego wyjaśnienia, jak definiowane są „cele komercyjne” czy jak szeroki jest zakres dozwolonej działalności w przestrzeni internetowej osób wykonujących zawody medyczne. Odnalezienie się w meandrach interpretacyjnych norm prawnych może wymagać skorzystania z pomocy prawnej doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie medycznym.

Kluczowe jest również przyjęcie, że lekarze pełnią pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem w zawodzie i dzięki wiedzy, którą dysponują są uznawani za autorytety w dziedzinie medycyny. Ich wizerunek jest często utożsamiany z profesjonalizmem i obiektywizmem, dlatego muszą być szczególnie ostrożni, aby nie uczestniczyć w kampaniach mających cechy przekazu reklamowego, która mogłaby podważyć ich niezależność i obiektywizm.

Translate »