Zaznacz stronę
Obsługa Prawna Firm

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorców w Naszej Kancelarii?

Obsługa prawna firmy polega na zapewnieniu ciągłego wsparcia prawnego dla przedsiębiorstwa przez członków naszego Zespołu. 

Obsługa prawna firmy - Kancelaria SMOK Katowice

Zakres obsługi prawnej firm jest szeroki i może obejmować różnorodne aspekty działalności, w zależności od potrzeby, w tym:

Dlaczego My?

Obsługa prawna prowadzona w ramach Naszej Kancelarii jest elastyczna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego klienta, w zależności od jego wielkości, branży czy specyfiki działalności.

Wyżej wymienione aspekty działalności nie są wszystkimi, którymi zajmuje się nasz Zespół. Każdy Klient stanowi całkowicie odrębną sprawę, do którego indywidualne podejście stanowi klucz do prawidłowej i skutecznej obsługi prawnej.

Doradztwo prawne

Obsługa prawna zapewnia firmie dostęp do bieżących porad prawnych, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Prawnicy Kancelarii wspierają Klientów w interpretacji zawiłych przepisów prawnych, doradzają w kwestiach związanych z ryzykiem prawnym oraz pomagają w podejmowaniu decyzji.

Dzięki temu przedsiębiorstwo może unikać potencjalnych problemów prawnych i działać w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Redagowanie i opiniowanie umów

W ramach obsługi prawnej, Nasi prawnicy przygotowują i analizują umowy handlowe, zapewniając, że są one skonstruowane w sposób chroniący interesy Klientów.

Prawnicy na życzenie klienta mogą brać udział w negocjacjach warunków umów z partnerami biznesowymi, dbając o to, aby były one korzystne i bezpieczne dla Klienta.

W przypadku bardziej skomplikowanych transakcji, mogą przeprowadzać audyty prawne, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i zabezpieczyć firmę przed nieprzewidzianymi konsekwencjami.

Obsługa korporacyjna

W ramach obsługi korporacyjnej Nasza Kancelaria zajmuje się szerokim spektrum spraw związanych z funkcjonowaniem i strukturą spółek.

Obejmuje to m.in. przygotowywanie dokumentów wymaganych przez prawo, takich jak uchwały zarządu czy zgromadzenia wspólników, w tym także poprzez zgłaszanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wspieramy naszych Klientów także w procesach fuzji, przejęć (M&A) czy restrukturyzacji, a także doradzamy w zakresie odpowiedzialności członków organów spółki.

Reprezentacja przed sądami i organami administracji

W ramach współpracy z Naszą Kancelarią, wykwalifikowani członkowie zespołu reprezentują Klientów w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

Prawnicy przygotowują niezbędne pisma procesowe, reprezentują firmę przed sądami i organami administracji, a także doradzają w zakresie możliwych rozwiązań sporów, w tym poprzez mediację czy arbitraż.

Prawo pracy

Prawnicy Naszego Zespołu, specjalizujący się w prawie pracy, oferują wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Obejmuje to przygotowywanie umów o pracę, regulaminów wewnętrznych, a także reprezentowanie firmy w sporach z pracownikami.

Ochrona danych osobowych

W dobie RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, pomagamy w implementacji odpowiednich procedur i polityk, aby zapewnić zgodność wewnętrznych procedur z prawem.

Prowadzimy audyty ochrony danych, szkolimy pracowników i reprezentujemy firmę w przypadku kontroli przez organy nadzorcze.

Prawo własności intelektualnej

Wspieramy naszych Klientów także w zakresie własności intelektualnej poprzez pomoc w rejestracji i ochronie znaków towarowych, patentów czy praw autorskich.

Doradzamy w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej i reprezentujemy przedsiębiorców w sporach, a także negocjujemy umowy licencyjne i inne umowy dotyczące praw własności intelektualnej.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »