Obsługa prawna procesu inwestycyjnego w fotowoltaikę

Inwestorom rozpatrującym inwestycję w różne systemy fotowoltaiczne typu Farmy Fotowoltaiczne, Kancelaria Prawna Smok i Partnerzy zapewnia profesjonalne wsparcie prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w fotowoltaikę tak by jak najefektywniej wykorzystać dobrodziejstwa płynące z fotowoltaiki. 

Zakres

Zespół Kancelarii Prawnej Smok i Partnerzy doradzi w zakresach nowych regulacji wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii z naciskiem na wysokość wsparcia w świetle nowej ustawy o OZE.

Kancelaria wspiera w zakresie:
→ doradztwo podatkowe w tym opodatkowania przychodów z instalacji
→podatku VAT
→ systemu gwarantowanej ceny
→ systemie handlu zielonymi certyfikatami
→ przygotowanie analiz prawnych w wybrane przez inwestora projekty fotowoltaiczne
→ opiniowanie umów związanych z przyznaniem pomocy publicznej oraz umów związanych z inwestycją w instalację fotowoltaiczną ( np. umów dzierżawy gruntów, umów o roboty budowlane, umów ubezpieczenia instalacji, umów z wykonawcami, umów z dostawcami, umów w zakresie utrzymania prawidłowego utrzymania instalacji po zakończonym procesie inwestycyjnym farmy fotowoltaicznej)
→ pozwoleń na budowę,
→ uwarunkowań prawnych przyłączy do sieci
→ lokalizacji i możliwości wykonania przyłączenia, pozwoleń na budowę
→ negocjacji z dostawcami i wykonawcami

Ponadto Kancelaria Prawna Smok i Partnerzy doradzi w zakresie:
→ pozyskania finansowania na instalacje fotowoltaiczne
→ przygotowanie dokumentów w tym min. biznesplanu, potrzebnych w procesie ubiegania się o finansowanie
→ przygotowanie inwestycji w formule SPV
→ przygotowanie analiz finansowych na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne
Kancelaria ściśle współpracuje z Infinitum Group sp.z.o.o, oraz polskim czołowym producentem instalacji fotowoltaicznych. Współpraca ta pozwala klientom Kancelarii Smok i Partnerzy na profesjonalna obsługę całego procesu inwestycyjnego w instalację fotowoltaiczną.

Zakres korzyści dla Inwestora:

Wiemy jak ważne jest zapewnienie szczegółowej analizy prawnej, która to może wyeliminować błędy projektowo – instalacyjne, a także problemów i błędów inwestycyjnych. Przeanalizujemy pod kątem prawnym wybrany grunt pod inwestycje fotowoltaiczną, między innymi pod kątem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomożemy również w złożeniu niezbędnych wniosków takich jak:

→ wniosku o warunki przyłączenia
→ uzyskanie decyzji środowiskowej
→ uzyskaniu warunków zabudowy
→ uzyskaniu pozwolenia na budowę

  Dlaczego My?

  W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

  Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

  Partner

  Partnerem Strategicznym jest Infinitum Group sp.z.o.o

  Rozpraw

  Wygranych spraw

  Prawników

  Zapraszamy