Zaznacz stronę
Prawo w medycynie estetycznej

Chirurgia estetyczna i medycyna estetyczna przezywają w ostatnich latach prawdziwy rozkwit, niesie to ze sobą coraz większe ryzyko wielu problemów prawno – organizacyjnych. Coraz popularniejsze zabiegi kosmetyczne, chirurgiczne oraz inne rozwijające się dziedziny medycyny estetycznej jak na przykład anti-ageing pozostawiają duże ryzyko roszczeń z tytułu odpowiedzialności deliktowej
i kontraktowej.

Dzięki naszej współpracy z podmiotami z dziedziny medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii i chirurgii plastycznej, udało nam się stworzyć Zespół profesjonalistów, wykorzystujących wiedzę praktyków. Przyświeca nam hasło Estetyczni w prawie – i pod tym sztandarem staramy się świadczyć kompleksowe usługi dla branży na najwyższym poziomie.

Medycyna estetyczna, mimo swojej specyfiki, nie rządzi się swoimi prawami w szczególności pod kątem dokumentacji i wewnętrznych procedur. Niebagatelne znaczenie, w ramach świadczonych przez nas usług, ma kompleksowe wdrożenie u naszych Klientów efektywnych i responsywnych procedur wewnętrznych – odpowiednie dostosowanie dokumentacji medycznej, skorelowanie jej w przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, stworzenie zaufanego kanału ochrony sygnalistów, właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, weryfikacja i obsługa prawna zawieranych umów.

Prawo w medycynie estetycznej

Zakres

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w następujących obszarach:

 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie sądowym,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, w tym:
  • błędu diagnostycznego,
  • błędu terapeutycznego polegającego na wybraniu niewłaściwego sposobu leczenia lub wadliwego sposobu leczenia,
  • błędu organizacyjnego polegającego na nieprawidłowym zorganizowaniu i funkcjonowaniu podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia,
  • błędu technicznego polegającego na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »