Ochrona danych osobowych

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych UE) to nie tylko procedury. To adekwatność wdrożenia odpowiednich procesów uwzględniających indywidualny charakter przedsiębiorcy. To mechanizmy budowania świadomości pracowników. To szkolenia. To koncepcje ochrony danych na etapie projektowania nowych rozwiązań. Jednocześnie nie ma znaczenia to czy przedsiębiorca prowadzi małą jednoosobową firmę, czy dużą międzynarodową spółkę. RODO wymaga racjonalnego wdrożenia. Mamy w tym doświadczenie.

Zakres

 • Pomoc we wdrożeniu adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych RODO
 • Określenie procesów przetwarzania danych osobowych
 • Usystematyzowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • Opracowanie lub opiniowanie wymaganego przez RODO Rejestru Czynności Przetwarzania
 • Opracowanie lub opiniowanie wymaganego przez RODO Rejestru Czynności Przetwarzania
 • Negocjacje zasad przekazywania danych osobowych pomiędzy firmami
 • Opracowanie zindywidualizowanych umów powierzenia danych osobowych
 • Dostosowanie dokumentacji wymaganej przez RODO do indywidualnego charakteru przedsiębiorcy
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka
 • Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony praw osób, których dane dotyczą
 • Opracowanie polityki prywatności i klauzuli plików Cookies
 • Identyfikowanie potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych tzw. IOD
 • Świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej – „Ekspert RODO”
 • Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych wraz ze zgłoszeniem do Prezesa UODO
 • Szkolenia dedykowane: Ochrona danych osobowych – RODO w praktyce przedsiębiorcy

Dlaczego my?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy