Zaznacz stronę
Ustanowienie kontaktów rodzica z dzieckiem

Jednym z rozstrzygnięć sądu rozwodowego jest kwestia uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem. Niezależnie bowiem od władzy rodzicielskiej rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktu.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje te kwestie w art. 58.  Sąd musi jednak brać pod uwagę również przepisy obowiązującej w kraju od dnia 7 lipca 1991 r., Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).  Jednakże, na zgodny wniosek stron sąd może odstąpić od regulowania kontaktów w wyroku rozwodowym.

Dzieje się tak w  sytuacjach, gdy rodzice pomimo faktu rozpadu małżeństwa są w stanie współpracować ze sobą w  kwestiach dotyczących dziecka i na bieżąco ustalać grafik kontaktów z dzieckiem.

Niezależnie jednak czy kwestia ta będzie przedmiotem sentencji wyroku sądowego czy też efektem porozumienia stron – zawsze ustalając kontakty rodzica z dzieckiem należy kierować się interesem dziecka jako wartością nadrzędną, a zatem zapewnieniem dziecku prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa poprzez ustalenie odpowiedniej do jego potrzeb formy oraz częstotliwości kontaktów.  

Orzecznictwo w sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem jest bardzo bogate. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa kilka bardziej szczegółowych zagadnień dotyczących przedmiotowej materii.

Zakres

W dziedzinie prawa rodzinnego, zajmujemy się sprawami takimi jak:

  • Rozwód
  • Separacja
  • Ustalenie kontaktów
  • Alimenty
  • Ograniczeni lub pozbawienie praw rodzicielskich
  • Podział majątku byłych małżonków
  • Innymi sprawami rodzinnymi

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »