Zaznacz stronę
Prawo w stomatologii

Na co dzień nasza Kancelaria stara się wspierać Lekarzy stomatologii oraz osoby prowadzące gabinety stomatologiczne w działaniach zgodnych z przepisami prawa w tym w zachowywaniu prawidłowej komunikacji z pacjentem.

W ramach współpracy z branżą stomatologiczną staramy się na bieżąco odpowiadać jak skutecznie rozwiązywać stawiane lekarzom dentystom i przedsiębiorcom medycznym, problemy prawne. Staramy się skutecznie radzić, jak minimalizować ryzyko ewentualnej odpowiedzialności prawnej, finansowej czy wizerunkowej. Przybliżamy zasady i wymogi współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również przygotowujemy naszych Klientów do ewentualnych postępowań kontrolnych. Naszym zadaniem jest odpowiednie wyprzedzenie potencjalnych zagrożeń i dostosowanie działalności podmiotów stomatologicznych, do stawianych prawem wymogów.

Nasz Zespół zdaje sobie sprawę, że prowadzenie gabinetu stomatologicznego, jest zadaniem niezwykle trudnym – wymaga to połączenia swojej pasji leczenia ludzi z umiejętnym i efektywnym prowadzeniem działalności biznesowej – stąd specyficzne w tej branży, częste połączenie sfery lekarza ze sferą przedsiębiorcy.

Nie oznacza to, że lekarz dentysta, musi być specjalistą w każdej dziedzinie związanej z prowadzeniem działalności, wystarczy, aby w tej wyspecjalizowanej dziedzinie zwrócił się po wsparcie do naszej Kancelarii. Nasz Zespół bowiem, stara się maksymalnie zabezpieczyć interesy obsługiwanych podmiotów, pod kątem organizacyjno – formalno – prawnym, tak aby nasi Klienci mieli możliwość podejmowania kolejnych wyzwań, na niwie czysto medycznej.

W ramach świadczonych usług oferujemy wsparcie między innymi w zakresie:

 • rejestracji działalności stomatologicznej;
 • obowiązków sanitarnych;
 • dokumentacji medycznej i zgody na leczenie;
 • obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom i bezpieczeństwem biologicznym;
 • zatrudniania pracowników.
Prawo w stomatologii

Zakres

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w następujących obszarach:

 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie przedsądowym,
 • reprezentowanie w sporach pomiędzy podmiotami leczniczymi i pacjentami na etapie sądowym,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych, w tym:
  • błędu diagnostycznego,
  • błędu terapeutycznego polegającego na wybraniu niewłaściwego sposobu leczenia lub wadliwego sposobu leczenia,
  • błędu organizacyjnego polegającego na nieprawidłowym zorganizowaniu i funkcjonowaniu podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia,
  • błędu technicznego polegającego na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczej.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »