Pomoc prawna dla pielęgniarek

Pielęgniarki i położne są filarami systemu opieki zdrowotnej, pełniąc kluczową rolę w diagnozowaniu, leczeniu i opiece nad pacjentami. Ich praca jest nie tylko wymagająca fizycznie, ale również obarczona ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. W związku z tym, wsparcie prawne dla tych zawodów staje się nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne. Zarzuty dotyczące błędów w leczeniu, naruszenia praw pacjentów czy nawet kwestii odszkodowawczych stają się coraz bardziej powszechne.

Oferujemy wsparcie prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb pielęgniarkom i położnym prowadzącym praktyki indywidualne i grupowe oraz świadczącym usługi na podstawie umowy o pracę.

Pomoc prawna dla pielęgniarek | Kancelaria prawna SMOK | Działania podjęte przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Szanowni Państwo zapraszamy do kontaktu, gdzie doświadczony prawnik, radca prawny udzieli porady prawnej

Dlaczego Pielęgniarki Potrzebują Pomocy Prawnej?

Odpowiedzialność zawodowa

Pielęgniarki są często odpowiedzialne za życie i zdrowie pacjentów, co może prowadzić do potencjalnych problemów prawnych. Zmiany w umowach o pracę, negocjacje dotyczące wynagrodzeń czy też niejasności w obowiązujących przepisach mogą wymagać konsultacji prawnych.

Umowy o pracę

Niejasności w umowach mogą prowadzić do konfliktów z pracodawcą.

Etyka zawodowa

Pielęgniarki i położne często stają przed dylematami etycznymi, które mogą mieć również aspekt prawny, jak np. prawa pacjenta do informacji czy prawa do odmowy leczenia.

Postępowania dyscyplinarne

Reprezentujemy pielęgniarki i położne w postępowaniach dyscyplinarnych, zarówno wewnętrznych, jak i przed Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Dlaczego My?

W Kancelarii Prawnej SMOK wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Jeśli jesteś pielęgniarką lub położną i potrzebujesz wsparcia prawnego, skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@k-smok.pl lub telefonicznie +48 793 345 777

Ilość rozpraw

Ilość prowadzonych spraw

Prawników

Zapraszamy