Blog Kancelarii Prawnej Smok

Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód

utworzone przez | 05.11.2020 | Prawo rodzinne

W życiu czasem zdarzają się sytuacje, kiedy to wyłącznie jeden z małżonków sprawuje osobistą pieczę nad dzieckiem i zabezpiecza jego wszelkie podstawowe potrzeby życiowe. W takich właśnie przypadkach zasadne jest skorzystanie z dobrodziejstwa jakim jest wniosek o zabezpieczenie alimentów.

Składając wniosek o alimenty (właściwy sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej) , bądź pozew o rozwód wraz z wnioskiem o alimenty (sąd okręgowy ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków) można żądać, aby Sąd nakazał zobowiązanemu płacić alimenty już na początku postępowania i przez cały czas jego trwania. Uwzględnienie takiego roszczenia – zwanego „zabezpieczeniem alimentów” – powoduje, iż są one natychmiast wykonalne, niezależnie czy druga strona wniesie zażalenie czy nie.

Formułując wniosek dotyczący zabezpieczenia alimentów wystarczy uprawdopodobnić roszczenie – co oznacza nic innego jak wykazanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego z pominięciem przepisów szczegółowych o postępowaniu dowodowym. Ważne jest by wskazać okoliczności, z których wynikać będzie konieczności zabezpieczenia roszczenia. Czas oczekiwania na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu zależy od konkretnego sądu ale zazwyczaj wynosi około miesiąca.

Najczęściej sądy zasądzają alimenty tytułem zabezpieczenia w wysokości niższej niż domaga się tego uprawniony w żądaniu głównym. Wynika to najpewniej z faktu, iż co jest często podnoszone w uzasadnieniu – zabezpieczenie nie powinno zmierzać do zaspokojenia roszczeń w całości. Niemniej jednak znane są przypadki, w których sąd wyłamuje się z tej praktyki i zasądza roszczenie w pełnej wysokości – aczkolwiek co należy podkreślić z całą stanowczością – są to sytuacje wyjątkowe.

Postanowienie Sądu w przedmiocie zabezpieczenia alimentów ma charakter tymczasowy, a ponadto podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia, które rozpoznaje Sąd II instancji. Postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia Sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego (alimenty) pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł, chyba że wniosek taki został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie np. w pozwie o alimenty lub rozwód.

Nasza Kancelaria Smok i partnerzy prowadząc zwłaszcza tak delikatne sprawy jak te o rozwód lub alimenty stara się pomóc naszym klientom w możliwie najszerszym zakresie i należycie wykorzystać wszelkie możliwości prawne, które im przysługują. Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń do nas lub napisz – nasi prawnicy są do twojej dyspozycji.

Autorem artykułu jest adwokat Joanna Juńczyk-Smok