Rozwiązanie przysposobienia – czy to w ogóle możliwe?

Rozwiązanie przysposobienia – czy to w ogóle możliwe?

Blog Kancelarii Prawnej Smok Rozwiązanie przysposobienia – czy to w ogóle możliwe? O ważnych przyczynach rozwiązania adopcji można mówić wówczas, gdy wspomniane przyczyny spowodowały trwały i zupełny rozkład stosunku adopcyjnego. Sam fakt rozwiązania małżeństwa z...
Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne

Blog Kancelarii Prawnej Smok Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole a kwestie prawne/ Учень з України в польській школі та правові проблеми (Унизу українська) Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku...
Przyjazny pokój przesłuchań – czyli dzieci w Sądzie

Przyjazny pokój przesłuchań – czyli dzieci w Sądzie

Blog Kancelarii Prawnej Smok Przyjazny pokój przesłuchań – czyli dzieci w Sądzie Pokoje przesłuchań powstały po to, aby zapewnić m.in. małoletnim świadkom lub ofiarom przestępstw, warunki bezpiecznego i przyjaznego przesłuchania na wypadek toczącego się postępowania...
Zgoda rodzica na wyjazd za granicę

Zgoda rodzica na wyjazd za granicę

Blog Kancelarii Prawnej Smok Zgoda rodzica na wyjazd za granicę Zgoda rodzica na wyjazd za granicę Kiedy chcemy, aby nasze dziecko mogło wyjechać za granicę, bardzo często pojawia się kwestia związana z uzyskaniem zgody drugiego rodzica. Zgoda obojga rodziców jest nie...