Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Wpływ orzekania o winie przy rozwodzie na alimenty

utworzone przez | 11.03.2022 | Prawo rodzinne

W ostatnim czasie można zaobserwować drastyczny wzrost spraw rozwodowych prowadzonych przez sądy.

Nierozerwalnym aspektem sprawy rozwodowej są alimenty. Co prawda alimenty na dzieci nie są w żaden sposób związane z orzeczeniem winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to przy orzekaniu ich na rzecz rozwiedzionego małżonka mają decydujące znaczenie.

Pierwszym, najczęściej pojawiającym się przypadkiem w Polsce, jest rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd orzekający rozwód nie wskazuje winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. W takiej sytuacji możemy domagać się od byłego małżonka alimentów jedynie wtedy gdy znajdujemy się w niedostatku. Niedostatek to wyjątkowo trudna sytuacja w życiu. Znajdująca się w nim osoba nie jest w stanie za pomocą własnych sił zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Co więcej, przy rozwodzie bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie. W tym przypadku wynosi on 5 lat. 

Drugi przypadek, to rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków. Jeżeli się zdecydujemy na taki krok, to w przypadku sukcesu, nie musimy wykazywać niedostatku. Dla uzyskania alimentów od małżonka wyłącznie winnego wystarczy wykazać, iż w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się nasza sytuacja materialna. Co ważne, w tym przypadku alimenty nie są ograniczone czasowo. 

Trzecia możliwość, to rozwód z winy obojga małżonków. W takim przypadku aby uzyskać alimenty od byłego małżonka musimy wykazać, iż znajdujemy się w niedostatku. Główną różnicą pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie, a winą obojga małżonków jest okoliczność, iż przy winie obojga małżonków, alimenty nie są ograniczone czasowo. 

Jednakże, niezależnie od rodzaju orzeczenia rozwodowego, obowiązek alimentacyjny ustaje w przypadku gdy małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński. W takim przypadku, obowiązek alimentacyjny wygasa. 

apl. adw. Grzegorz Jędrocha    

Joanna Juńczyk-Smok - Prawnik Katowice - Specjalizacja Rozwody i prawo kanoniczne

Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – Kancelaria Prawna Smok | Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria Prawna Smok oferuje specjalistyczną pomoc prawną w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasz zespół prawników, w tym adwokat Joanna Juńczyk-Smok, ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego na renomowanym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, osiągając wynik bardzo dobry. Dzięki temu Pani Mecenas nabyła uprawnienia do występowania w charakterze adwokata kościelnego, co po uzyskaniu zgody właściwego biskupa umożliwi jej świadczyć kompleksową pomoc prawną w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasi prawnicy pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji i przygotowaniu skargi powodowej, a także reprezentują klientów przed właściwymi sądami kościelnymi.

Wierzymy w ciągły rozwój naszego zespołu, dlatego stale podnosimy nasze kompetencje, aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Naszym celem jest skuteczna i profesjonalna pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w tym obszarze, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy Ci szczegółowych informacji i zapewnimy kompleksową pomoc w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Translate »