Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Wpływ orzekania o winie przy rozwodzie na alimenty

utworzone przez  | 11.03.2022 | Prawo rodzinne

W ostatnim czasie można zaobserwować drastyczny wzrost spraw rozwodowych prowadzonych przez sądy.

Nierozerwalnym aspektem sprawy rozwodowej są alimenty. Co prawda alimenty na dzieci nie są w żaden sposób związane z orzeczeniem winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to przy orzekaniu ich na rzecz rozwiedzionego małżonka mają decydujące znaczenie.

Pierwszym, najczęściej pojawiającym się przypadkiem w Polsce, jest rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd orzekający rozwód nie wskazuje winnego rozkładu pożycia małżeńskiego stron. W takiej sytuacji możemy domagać się od byłego małżonka alimentów jedynie wtedy gdy znajdujemy się w niedostatku. Niedostatek to wyjątkowo trudna sytuacja w życiu. Znajdująca się w nim osoba nie jest w stanie za pomocą własnych sił zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Co więcej, przy rozwodzie bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie. W tym przypadku wynosi on 5 lat. 

Drugi przypadek, to rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków. Jeżeli się zdecydujemy na taki krok, to w przypadku sukcesu, nie musimy wykazywać niedostatku. Dla uzyskania alimentów od małżonka wyłącznie winnego wystarczy wykazać, iż w wyniku rozwodu istotnie pogorszyła się nasza sytuacja materialna. Co ważne, w tym przypadku alimenty nie są ograniczone czasowo. 

Trzecia możliwość, to rozwód z winy obojga małżonków. W takim przypadku aby uzyskać alimenty od byłego małżonka musimy wykazać, iż znajdujemy się w niedostatku. Główną różnicą pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie, a winą obojga małżonków jest okoliczność, iż przy winie obojga małżonków, alimenty nie są ograniczone czasowo. 

Jednakże, niezależnie od rodzaju orzeczenia rozwodowego, obowiązek alimentacyjny ustaje w przypadku gdy małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński. W takim przypadku, obowiązek alimentacyjny wygasa. 

apl. adw. Grzegorz Jędrocha