Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Znaczna ilość środków odurzających, CZYLI ILE?

utworzone przez | 20.02.2023 | blog, Prawo karne

Powyższe pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie karne w sprawie o narkotyki. Na pierwszy rzut oka, może się wydawać, iż odpowiedź na to pytanie jest prosta, jednakże jak pokazuje praktyka, problem ten jest bardzo trudny do rozwiązania.

Ustalenia zakresu zwrotu „znaczna ilość” na gruncie prawa karnego na ogromne znaczenie, gdyż od tego zależy wysokość grożącej kary. Przestępstwa, które kryminalizują posiadanie bądź obrót znacznymi ilościami środków odurzających przewidują dużo surowszą karę, aniżeli ich podstawowe odpowiedniki.

W Polsce ustawodawca odstąpił od wskazania kryterium wagowego jako decydującego o tym, czy w danej sprawie występują znacznie ilości. Zamiast tego, pozostawił tę kwestię do każdorazowego uznania sądu, który powinien ocenić, czy w danym stanie faktycznym, ta ilość jest znaczna czy też nie.

Przed długi okres obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w judykaturze wyłoniły się dwa przeważające nurty. Pierwszy z nich uważa, iż znaczne ilości środków odurzających występują wtedy, gdy za ich pomocą można odurzyć co najmniej kilkadziesiąt osób. Drugie stanowisko uważa, że znaczna ilość pojawia się dopiero w sytuacji, gdy można nią odurzyć co najmniej kilka tysięcy osób, gdyż w innym przypadku typ podstawowy przestępstwa w zasadzie nigdy by nie występował.

Jak widać, praktyka sądów jest zróżnicowana i to od decyzji sądu zależy, czy zakwalifikuje daną ilość jako znaczną czy też nie.

 

Autor: apl. adwokacki Grzegorz Jędrocha

Translate »