Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Utrata prawa jazdy w terenie zabudowanym

utworzone przez | 24.01.2023 | blog, Prawo cywilne, Prawo karne, Zmiany

W dniu 13 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. K 4/21 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok interpretacyjny stwierdzając, iż art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, ze zm.), rozumiany w ten sposób, że podstawę wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, ze zm.), stanowi wyłącznie informacja organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu popełnienia czynu opisanego w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

            Zgodnie z powyższym orzeczeniem, wyłączony został automatyzm odbierania prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Niestety, orzeczenie to nie sprawia, iż organ nie ma prawa odebrać prawa jazdy.

            Wskutek orzeczenia, zdaniem prawników, w sytuacji gdy kierujący decyduje się nie przyjąć mandatu, to dopiero po prawomocnym wyroku sądu możliwe jest odebrania prawa jazdy na 3 miesiące. Dotychczas, niezależnie od przyjęcia mandatu, prawo jazdy było odbierane i taka praktyka, zdaniem Trybunału, naruszała Konstytucje RP, gdyż istotna ingerencja w swobodę jednostki następowała w sposób pozbawiony jakiejkolwiek kontroli.

            Aby móc dokładnie zrozumieć zakres obowiązywania wyroku interpretacyjnego, konieczna jest lektura uzasadnienia przedmiotowego wyroku, które nie zostało jeszcze sporządzone. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie stwierdzić w jakim zakresie ww. przepis przestał obowiązywać.

            W międzyczasie, starostwa już występują do ministerstwa z wnioskiem o pilną zmianę przepisów w tym zakresie, gdyż obecnie sami nie wiedzą jak mają postępować.

            W przypadku doprecyzowania przepisów bądź sporządzenia uzasadnienia wyroku, które rozjaśni sposób interpretacji wyroku, niezwłocznie zaktualizujemy wpis.

Translate »