Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Nowe zmiany prawne od 07-2024

utworzone przez | 01.07.2024 | blog, Ciekawostki, Finanse, Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, Prawo pracy, Zmiany

Wraz z początkiem nowego miesiąca będziemy świadkami nowych regulacji prawnych. W niniejszym artykule przybliżymy kilka najnowszych zmiany w polskim prawodawstwie. Co zmieni się w stanie prawnym?

  1. Poprzez Dyrektywę Unii Europejskiej DAC7 wprowadzono do przepisów krajowych nowe regulacje podatkowe dotyczące raportowania sprzedaży na platformach internetowych, takich jak OLX, Vinted. Nowe przepisy nakładają na operatorów tych platform obowiązek zbierania i przesyłania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji dotyczących sprzedawców dokonujących transakcji za ich pośrednictwem. Głównym celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez ograniczenie liczby niezgłaszanych działalności gospodarczych. Dyrektywa obejmuje różnorodne rodzaje transakcji, w tym chociażby sprzedaż towarów, świadczenie usług.
  2. Minimalne wynagrodzenie krajowe wzrośnie z obecnego poziomu 4242,00 zł brutto do 4300,00 zł brutto. Dodatkowo, stawka godzinowa wzrośnie z 27,70 zł brutto do 28,10 zł brutto. Powyższe zmiany mają na celu poprawę sytuacji finansowej pracowników, uwzględniając wzrost kosztów życia oraz wspierając konsumpcję w gospodarce.
  3. Sejm uchwalił zmiany dotyczące przepisów związanych z zatrudnianiem obywateli Ukrainy, które wchodzą w życie 1 lipca 2024 roku. Od ww. dnia pracodawcy będą mieli 7 dni (wcześniej 14 dni) na złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy. Pracodawca przy tym jest zobligowany do wskazania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne.
  4. Od 1 lipca 2024 roku jednak nie będzie wymogu stosowania fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów stwierdziło, że występujące w systemie błędy dotyczące funkcjonalności i wydajności systemu nie pozwalają na wprowadzenie omawianego obowiązku fakturowania. Obowiązek korzystania z KSeF zostanie wprowadzony dopiero od 1 lutego 2026 roku.
Translate »