Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

EDM w chmurze – możliwości optymalizacyjne dla podmiotów leczniczych

utworzone przez | 02.04.2023 | blog, Ciekawostki, Prawo medyczne, Zmiany

Od 1 stycznia 2023 r. tego roku finansowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresie Podstawowej Opieki Medycznej (POZ), będzie uzależnione od raportowania zdarzeń medycznych na platformę P1 i w konsekwencji wykorzystania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).  Zmiana ta jest podyktowana strategią działania Ministerstwa Zdrowia, zmierzającą zapewnienie wyższego poziomu informatyzacji całego systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z publikowanymi doniesieniami, w perspektywie najbliższych lat, platforma P1 ma stała się wyłącznym źródłem danych do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.  

W kontekście informatyzacji działalności podmiotu leczniczego, w tym prowadzenia dokumentacji elektronicznej, wartym rozważenia jest techniczny aspekt zabezpieczenia danych wytwarzanych w podmiocie oraz danych zewnętrznych przetwarzanych przez placówkę medyczną. Rozwiązaniem, które w sektorze zdrowotnym w ostatnich miesiącach zyskuje coraz więcej zwolenników jest korzystanie z chmury obliczeniowej.

Wprowadzenie do podmiotu leczniczego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w chmurze, ma na celu usprawnienie procesów związanych z raportowaniem zdarzeń medycznych i zapisywaniem dokumentacji.

Usługa ta pozwala na to, aby w celach gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów nie było konieczności wykorzystywania zasobów danej placówki medycznej. Takie rozwiązanie sprzyja optymalizacji procesów w prowadzonym podmiocie. Ponadto, w związku z lawinowo rosnącym zakresem prowadzonej dokumentacji umożliwia bardziej sprawne gospodarowanie dysponowaną przestrzenią oraz zarząd. Kluczowe są również możliwości systemu chmurowego, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie większego bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych.

Autor: aplikant radcowski Małgorzata Bernatek

Translate »