Blog Kancelarii Prawnej Smok

Czego nie może zająć komornik w postępowaniu egzekucyjnym?

utworzone przez | 14.04.2023 | blog, Prawo cywilne

Jeśli osoba jest dłużnikiem i jest wobec niej prowadzona egzekucja komornicza, powinna wiedzieć, czego nie może zająć komornik. Uzyskana z artykułu wiedza może pomóc przed nieuzasadnionym pozbawieniem środków finansowych, które nie podlegają ww. egzekucji.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż komornik prowadzi egzekucję długów na wniosek wierzyciela oraz na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W pierwszej kolejności zwykle zajmuje konto dłużnika oraz jego wynagrodzenie. Istnieje jednak kwota wolna od zajęcia,
na wysokość której wpływ ma minimalna krajowa w danym roku. W 2023 roku kwota minimalna wynosi 3490,00 zł brutto, zatem dokładnie tyle musi pozostać na koncie osoby zadłużonej. Co istotne, dotyczy to tylko umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenie trzeba udowodnić przed komornikiem, iż jest to jedyne i stałe źródło dochodu.

Przechodząc do świadczeń, zgodnie z art. 833. § 6 kodeksu postępowania cywilnego, istnieją świadczenia, które są wyłączone spod egzekucji komorniczej, takie jak chociażby: świadczenia 500+, alimenty, świadczenia z pomocy społecznej, dodatki osłonowe, zasiłki pomocowe, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowania do opieki nad dzieckiem.

Jeśli chodzi o rzeczy, których komornik nie może zająć to takie, które uznaje się za niezbędne do życia (np. pralka, lodówka), przedmioty służące do nauki, rzeczy nienależące do osoby zadłużonej.

Ostatnim aspektem, który zostanie poruszony w tym artykule jest sytuacja, w której komornik mimo wszystko zajął wyłączone spod egzekucji środki. W takim wypadku, dłużnik powinien złożyć skargę na czynności komornika w terminie tygodniowym od daty odebrania postanowienia
dot. odmowy wyłączenia spod egzekucji środków. Skargę na czynności komornika należy wnieść
za pośrednictwem komornika do sądu właściwego ze względu na siedzibę jego kancelarii.

Szukając pomocy prawnej związanej z wątpliwością dotycząca zajęcia komorniczego warto skorzystać z możliwości skonsultowania się z naszym specjalistą, przeanalizujemy dokładnie
całe zagadnienie i postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

 

Autor: Jerzy Pazdan asystent prawny