Blog Kancelarii Prawnej Smok

Adwokat kościelny w sprawach rozwodowych: Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy?

utworzone przez | 27.07.2023 | blog

Rozwód to trudny i bolesny proces, zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. W przypadku małżeństwa kościelnego, stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozwód kościelny) jest jednym z rozwiązań, które może być rozważane przez osoby, które chcą zakończyć swoje małżeństwo w oczach Kościoła. W takiej sytuacji adwokat kościelny odgrywa kluczową rolę, pomagając klientom w procesie stwierdzenia nieważności. W niniejszym artykule omówimy między innymi rolę, korzyści wynikające ze skorzystania z usług adwokata kościelnego.

Kim jest adwokat kościelny?

Adwokat kościelny, (również przedstawiany jako prawnik kanonista, adwokat prawa kanonicznego lub prawnik kościelny), jest osobą świecką lub duchowną, która bierze udział w różnorodnych procesach kościelnych. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, w tym również kwestie związane z małżeństwem kościelnym.

Wymogi, jakie musi spełnić

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, osoba, która pragnie tytułować się adwokatem kościelnym, musi spełnić pewne istotne wymogi.

  • Przede wszystkim, musi być katolikiem, co oznacza, że należy do Kościoła katolickiego i podlega jego naukom i zasadom. Ponadto adwokat kościelny musi być osobą pełnoletnią, co oznacza, że osiągnął wymagany wiek, aby móc wykonywać zawód prawniczy.

  • Powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Oznacza to, że być osobą o nienagannej reputacji i nie być obciążonym żadnymi poważnymi przewinieniami, które mogłyby wpłynąć na jego wiarygodność i zaufanie, jakim cieszy się wśród klientów i w Kościele.

  • Dodatkowo, aby zdobyć tytuł adwokata kościelnego, konieczne jest ukończenie studiów z zakresu prawa kanonicznego. Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu adwokata kościelnego. Uzyskanie świeckiego tytułu magistra prawa kanonicznego jest warunkiem koniecznym dla uzyskania tytułu adwokata kościelnego.

  • Warto również wspomnieć, że zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana, adwokat kościelny powinien posiadać tytuł licencjata kościelnego. Jest to dodatkowy wymóg, który podkreśla wagę specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego.

kancelaria kanoniczna

Rola adwokatów kościelnych

Adwokaci kościelni odgrywają istotną rolę w różnego rodzaju procesach kościelnych, w tym również w sprawach dotyczących rozwodów kościelnych, unieważnienia małżeństwa kościelnego czy stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Ich zadaniem jest reprezentowanie klientów przed trybunałem kościelnym oraz udzielanie im wsparcia prawno-kanonicznego w tych trudnych i emocjonalnych sprawach.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa kościelnego oraz stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego są dwoma różnymi procesami, które mają na celu rozwiązanie małżeństwa w oczach Kościoła katolickiego. Unieważnienie małżeństwa kościelnego oznacza, że małżeństwo było nieważne od samego początku, czyli nie spełniało wymogów kanonicznych. Natomiast stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego oznacza, że małżeństwo było ważne, ale zostało później unieważnione ze względu na określone przesłanki.

Trybunał kościelny i prawo kanoniczne 

Trybunał kościelny jest organem sądowym w Kościele katolickim, który zajmuje się rozpatrywaniem spraw związanych z małżeństwem kościelnym, w tym również spraw rozwodowych i unieważnienia małżeństwa kościelnego. Adwokat kościelny pełni rolę przedstawiciela klienta przed trybunałem, reprezentując jego interesy i udzielając mu pomocy prawnej w ramach prawa kanonicznego.

Prawo kanoniczne natomiast jest zbiorem przepisów regulujących życie w Kościele katolickim, w tym również kwestie związane z małżeństwem kościelnym. Adwokat kościelny posiada specjalistyczną wiedzę na temat tych przepisów i jest w stanie skutecznie wykorzystać je w procesie rozwodu kościelnego.

Korzyści wynikające z pomocy adwokata kościelnego

Skorzystanie z usług adwokata kościelnego przynosi wiele korzyści klientom, którzy znajdują się w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Profesjonalna reprezentacja przed sądem kościelnym

Adwokat kościelny zapewnia profesjonalną reprezentację klientów przed sądem kościelnym. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, adwokat kościelny potrafi skutecznie bronić interesów klienta i prowadzić sprawę w sposób rzetelny i profesjonalny.

Pomoc w zebraniu niezbędnych dowodów i przygotowaniu dokumentów

Adwokat kościelny jest w stanie pomóc klientom w zebraniu niezbędnych dowodów oraz przygotowaniu dokumentów, które są istotne dla potwierdzenia nieważności małżeństwa.

Zrozumienie procesu i ochrona praw klienta

Adwokat kościelny nie tylko reprezentuje klienta, ale również pomaga mu zrozumieć cały proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. Adwokat kościelny tłumaczy klientowi etapy procesu, informuje o jego prawach i chroni jego interesy w trakcie całego postępowania.

Adwokat kościelny - pomoc w procesie o stwierdzenie nieważności

Adwokat kościelny – Joanna Juńczyk-Smok

W Kancelarii Prawnej Smok doskonale rozumiemy, że każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Jesteśmy świadomi, że problemy prawne często mają wiele aspektów i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy zarówno z różnych dziedzin prawa, jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego właśnie posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów, których kompetencje wzajemnie się zazębiają i uzupełniają.

Joanna Juńczyk-Smok, adwokat specjalizująca się w prawie rodzinnym i prawie karnym, jest ważnym członkiem naszego zespołu. Posiada ona bogate doświadczenie w prowadzeniu zarówno spraw karnych, jak i spraw o rozwód, separacje czy alimenty. Szczególnie cieszymy się z licznych sukcesów, które osiągnęła w tych dziedzinach i zadowolenia jej Klientów.

Jej praktyczne doświadczenie zawodowe, połączone z teorią i dogłębną znajomością fachowej literatury oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, pozwala jej na szerokie spojrzenie na każdą sprawę i proponowanie optymalnych rozwiązań dla swoich Klientów. Joanna Juńczyk-Smok świadczy pomoc prawną zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ponadto posiada uprawnienia do występowania w charakterze adwokata kościelnego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia adwokata kościelnego, możesz zaufać Joannie Juńczyk-Smok. Jej profesjonalizm, wiedza i doświadczenie pozwolą Ci znaleźć optymalne rozwiązania w Twojej sprawie.