Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Rozwód a niemożność dostarczenia pozwu

utworzone przez | 10.08.2021 | Prawo rodzinne

Postępowanie rozwodowe jest procesem niezwykle trudnym i żmudnym. Nie zawsze jest tak, że strony się ze sobą zgadzają, a proces przebiega bez komplikacji i sporów pomiędzy małżonkami. Istnieje wiele czynników, które mogą zakłócić i spowolnić postępowanie rozwodowe.

Jednym z nich jest niemożność dostarczenia pozwu stronie przeciwnej (pozwanemu). Po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku doręczenie pozwu okazuje się być o wiele bardziej skomplikowane niż przed nowelizacją. Obecnie pozew musi zostać dostarczony stronie przeciwnej do rąk własnych. Dotychczas, przyjmowano zasadę podwójnego awizo – jeśli po upływie drugiego zawiadomienia o przesyłce poleconej nie została ona odebrana przez adresata, stosowano instytucję tzw. „doręczenia zastępczego” przyjmując, że pozew został prawidłowo odebrany i wywołuje skutki prawne. Po zmianie przepisów, ustawodawca zrezygnował z opisanej wyżej procedury, wprowadzając konieczność osobistego doręczenia pozwu adresatowi.

Wielu praktyków prawa uważa, że znowelizowane przepisy spowalniają postępowanie rozwodowe. Dlaczego? Ponieważ, w sytuacji, gdy pozew nie zostanie odebrany mimo podwójnego zawiadomienia o przesyłce poleconej, należy skierować wniosek o doręczenie do właściwego komornika. Po stronie wnioskodawcy leży wybór właściwego komornika poprzez zestawienie znanego nam adresu pozwanego, a kancelarii komorniczych mających siedzibę w tej konkretnej miejscowości. Doręczenie komornicze polega na tym, iż komornik podejmuje próbę  dostarczenia korespondencji z sądu pod wskazany we wniosku adres. 

W przypadku braku doręczenia korespondencji przy jednoczesnym ustaleniu, że adresat zamieszkuje i przebywa pod wskazanym adresem, komornik zostawia w skrzynce awizo z informację, że pismo adresowane na pozwanego jest możliwe do odebrania w kancelarii komornika, w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, przesyłkę uważa się za doręczoną, a komornik zwraca pismo wnioskodawcy z informacją o poczynionych ustaleniach. Drugą z możliwości jest brak doręczenia korespondencji przy jednoczesnym ustaleniu, że adresat przesyłki nie zamieszkuje i nie przebywa pod wskazanym adresem. W takiej sytuacji, jeśli pomimo podjęcia wymaganych czynności komornikowi nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem, zwraca on powodowi korespondencję sądową wraz z protokołem z czynności doręczenia. Dopiero wówczas, można przystąpić do bardziej zaawansowanych czynności poszukiwania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, co wymaga złożenia przez powoda wyraźnego wniosku w tym zakresie, podlegającego dodatkowej opłacie w wysokości 40 zł. Dodatkowo należy liczyć się z kosztami udzielenia komornikowi informacji przez takie podmioty jak ZUS, Urząd Skarbowy, banki itp., plus ewentualne koszty dojazdu komornika , który może pobierać zryczałtowane stawki dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą jego kancelarii.

Jeśli nie zdecydujemy się na złożenie dodatkowego wniosku do komornika, możemy na własną rękę podjąć próby ustalenia adresu pozwanego. Początkowo, możemy poszukiwać informacji w powszechnie dostępnym i niesformalizowanym źródle jakim jest Internet. W dobie XXI wieku, wiele osób dzieli się prywatnymi informacjami na różnych portalach społecznościowych. Poszukiwanie informacji w ten sposób nie musi konkretnie wskazać nam adresu, ale może pomóc nam uzyskać cenne wskazówki, gdzie dalej szukać. Warto mieć na uwadze, że nie tylko osoby prywatne, ale i różne organy i instytucje wykorzystują media społecznościowe i założone na nich profile osobiste, w celu ustalenia miejsca pobytu lub nawiązania kontaktu z konkretną osobą.

Jeśli przeglądając Internet nie uda nam się pozyskać potrzebnych informacji, możemy zwrócić się do Wydziału Ewidencji Ludności lub Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie po złożeniu odpowiedniego wniosku, zostanie udzielona nam historia adresów zameldowań czasowych i stałych konkretnej osoby oraz informacja o aktualnym adresie zamieszkania lub zameldowania (o ile taki istnieje). 

Można również sprawdzić, czy dana osoba nie zasiada w zarządzie dowolnej spółki. Informacje takie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znajdziemy tam informacje dotyczące aktualnych zarządów jak również spółek którymi dana osoba zarządzała w przeszłości. 

Coraz bardziej popularnym sposobem na ustalenie miejsca pobytu konkretnej osoby, jest korzystanie z pomocy wykwalifikowanych biur detektywistycznych. Jest to opcja kosztowana, niemniej daje nam sporą gwarancję, że wcześniej czy później uda nam się pozyskać potrzebne informacje.

Jeśli powyższe metody okazały się bezskuteczne, można wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. We wniosku należy jednak uzasadnić wszystkie czynności jakie zostały podjęte w celu samodzielnego ustalenia miejsca pobytu pozwanego. 

Istnieje zatem wiele możliwości na ustalenie – czy to samodzielnie czy za pośrednictwem konkretnych instytucji – pod jaki adres powinien zostać doręczony nasz pozew. Niemniej, wszystkie te czynności wymagają od nas poświęcenia czasu i pieniędzy, podczas gdy sprawa o rozwód nie może nabrać odpowiedniego biegu. Warto jednak podkreślić, że wprowadzona nowelizacja ma na celu zagwarantowanie ochrony praw pozwanych, poprzez rzetelne ustalenie czy osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem i czy miała szanse dowiedzieć się o wniesionym przeciwko niej pozwie.

Kancelaria Prawna Smok sp.k.

Joanna Juńczyk-Smok - Prawnik Katowice - Specjalizacja Rozwody i prawo kanoniczne

Pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – Kancelaria Prawna Smok | Unieważnienie małżeństwa

Kancelaria Prawna Smok oferuje specjalistyczną pomoc prawną w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasz zespół prawników, w tym adwokat Joanna Juńczyk-Smok, ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa kanonicznego na renomowanym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, osiągając wynik bardzo dobry. Dzięki temu Pani Mecenas nabyła uprawnienia do występowania w charakterze adwokata kościelnego, co po uzyskaniu zgody właściwego biskupa umożliwi jej świadczyć kompleksową pomoc prawną w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Nasi prawnicy pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji i przygotowaniu skargi powodowej, a także reprezentują klientów przed właściwymi sądami kościelnymi.

Wierzymy w ciągły rozwój naszego zespołu, dlatego stale podnosimy nasze kompetencje, aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Naszym celem jest skuteczna i profesjonalna pomoc prawna w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w tym obszarze, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością udzielimy Ci szczegółowych informacji i zapewnimy kompleksową pomoc w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Translate »