Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Kto odpowiada za zalanie mieszkania?

utworzone przez | 02.11.2023 | blog, Ciekawostki, Prawo cywilne

W codziennym życiu może nastąpić sytuacja, w której dochodzi do zalania lokalu znajdującego się w pobliżu. Co więcej, jest to jedna z najczęściej spotykanych szkód w budynkach wielomieszkaniowych. Nasuwa się więc jedno pytanie, jakie są zasady odpowiedzialności związane z ową szkodą?

Przechodząc do pierwszej zasady odpowiedzialności – winy, nie sposób nie przytoczyć treści art. 415 kodeksu cywilnego “Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zatem, aby oprzeć odpowiedzialność na tej zasadzie, trzeba przede wszystkim udowodnić winę. Posługując się przykładem, pozostawienie odkręconego kranu jest przesłanką, która może pomóc w skutecznym dochodzeniu roszczenia o naprawienia szkody. Należy jednak zaznaczyć,
iż wspomniany sposób dochodzenia roszczenia jest o wiele trudniejsze niż przedstawiony poniżej.

Kolejną możliwością zadbania o naprawienie szkody mógłby kształtować nam art. 433 kodeksu cywilnego, który przedstawia odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – “za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec”. Parafrazując ww. przepis, nie trzeba byłoby dochodzić osoby, która jest winna zaistniałemu stanowi faktycznemu, tylko ustalić kto w danym czasie zajmował interesujący nas lokal. Jednakże badając linię orzeczniczą należy stwierdzić, że powyższy artykuł nie ma zastosowania do zalania mieszkania położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji. Jeszcze do 2013 r. powstawały w tej kwestii spory, jednak uchwała siedmiu sędziów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie o sygn. akt III CZP 63/12, ukształtowała całkowicie linię orzeczniczą.

Reasumując powyższe, odpowiedzialność użytkownika lokalu za szkodę wynikającą z zalania lokalu położonego na niższej kondygnacji kształtuje się na zasadzie winy, co niewątpliwie utrudnia dochodzenie naprawienia szkody od sprawcy. W przypadku jakichś wątpliwości tudzież nasuwających się pytań warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez zgrany zespół profesjonalistów w Kancelarii Prawnej Smok sp. k.

Translate »