Marcin Barański

Finanse

Audyt | Kontroling | Budżetowanie

Absolwent Finansów i Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Posiada szeroki zakres wiedzy praktycznej z obszaru finansów. Uczestniczył w ponad 50 projektach audytowych oraz szeregu projektów z obszarów kontrolingu, budżetowania i analizy finansowej w różnych branżach i organizacjach. Oferuje przeglądy audytowe, kompleksową analizę bieżącej sytuacji finansowej oraz pomoc we wprowadzaniu usprawnień w obszarze finansów.

Posługuje się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie.

Zapraszamy