Blog Kancelarii Prawnej Smok

Przychód a dochód

utworzone przez | 15.07.2022 | Finanse

W potocznym języku wraz z upływem lat coraz bardziej dochodzi do zatarcia różnic między znaczeniem przychodu a dochodu. Część społeczeństwa myli ze sobą wskazane wyżej pojęcia, co może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, szczególnie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zrozumieć różnicę musimy zapoznać się z trzema kluczowymi definicjami.

Przychód to całość otrzymanych przysporzeń majątkowych, np. w związku z stosunku pracy. 

Dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, czyli faktyczny zysk.

Koszty uzyskania przychodu – zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

Wniosek z powyższego wzoru jest taki, iż uzyskany przychód musi być wyższy niż koszty uzyskania przychodów. 

Całkowita wartość przychodów nie może uzasadniać sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Składają się na nią wspomniane wcześniej przychody, które wraz z odjęciem kosztów uzyskania przychodu tworzą dochód i już dzięki niemu jesteśmy w stanie określić rentowność danego przedsiębiorstwa – oczywiście zakładając, że przychód jest większy od kosztów jego uzyskania,
w odmiennej sytuacji nastąpi strata. 

Na koszt uzyskania przychodu ma wpływ każdy uzasadniony wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu. Zaliczamy do nich np. materiały biurowe, raty leasingowe. Poza oczywistymi wydatkami należy także wspomnieć o uwzględnianiu składek ZUS, jak i aspektów podatkowych. 

Zupełnie inną kwotę dochodu uzyskamy przed uwzględnieniem podatku dochodowego – dochód brutto wzór: przychód – koszty uzyskania, a odmienną po uwzględnieniu zobowiązań podatkowych – dochód netto wzór: dochód brutto – podatek dochodowy. 

Reasumując, przychód i dochód mają odmienne znaczenie, co wiąże się z tym, że nie można mylić tych pojęć. W oparciu o przychód przedsiębiorca uiszcza podatek dochodowy.
Dopiero wygenerowany dochód, który jest faktycznym zyskiem można przeznaczyć np. na dalszy rozwój firmy. 

Autor: Jerzy Pazdan – asystent prawny