Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. a Polski Ład

utworzone przez | 17.09.2021 | Finanse, Zmiany

Zamiar Rządu wprowadzenia przepisów podatkowych określane mianem „Polskiego Ładu” zaraz po jego ogłoszeniu wywołał falę emocji.

Ostateczny projekt ustawy nie został jeszcze uchwalony, ale na tym etapie można się pokusić o wstępne oceny proponowanych zmian. Już po dokonaniu pobieżnej analizy swojej sytuacji finansowej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powzięły uzasadnioną wątpliwość co do opłacalności dalszego prowadzenia przez siebie biznesu w tej formie prawnej. 

Propozycja zmian przewiduje bowiem między innymi wprowadzenie liniowej stawki składki zdrowotnej na poziomie 9%, której to kwoty (w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji) nie będzie można w żadnej części odliczyć od podatku. To oznacza znaczne nowe obciążenie dla osób prowadzących JDG. Skutki tej propozycji zostaną częściowo zrekompensowane przez podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30.000,00zł oraz ustanowienie progu podatkowego na poziomie 120.000,00zł. 

Niemniej jednak całościowa analiza proponowanych zmian, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku pozwala przyjąć, że dla dużej grupy osób prowadzących w chwili obecnej JDG proponowane zmiany będą negatywne. W związku z powyższym osoby te poszukują rozwiązania dla predykamentu, w którym się znalazły. Zwracamy uwagę, że każdy przypadek należy ocenić indywidualnie i nie ma jednego idealnego dla wszystkich rozwiązania w świetle proponowanych zmian. Można jednak ze znaczną dozą prawdopodobieństwa ocenić, że dla wielu korzystnym rozwiązaniem będzie zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma niesie ze sobą benefity w postaci braku odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a nadto w wielu wypadkach umożliwi skorzystanie z pomniejszonego podatku CIT w kwocie 9%. 

Zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej można dokonać na kilka sposobów. Można tu przytoczyć chociażby przekształcenie, założenie nowej spółki oraz zakup istniejącej już spółki. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe strony i każde może okazać się korzystne w różnych sytuacjach. Doboru właściwego rozwiązania należy dokonać w związku z tym po analizie sytuacji prawno-finansowej danego klienta. 

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie formy prowadzonej działalności gospodarczej. W naszym zespole mamy profesjonalistów o różnych specjalnościach, w tym doradców podatkowych. Korzystając z posiadanych przez Kancelarię zasobów jesteśmy w stanie dobrać rozwiązanie najlepsze dla każdego klienta, niezależnie od jego sytuacji. 

Jeśli masz wątpliwości, jak powinno wyglądać prowadzenie przez Ciebie biznesu w nowej rzeczywistości Polskiego Ładu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Z chęcią pomożemy Ci w rozwiązaniu Twoich wątpliwości i problemów. 

Translate »