Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia przyjęty przez Rząd

utworzone przez | 04.01.2023 | blog, Prawo medyczne

Oznacza to, iż długo wyczekiwana oraz opracowywana ustawa o jakości w ochronie zdrowia wkroczyła na kolejny etap, zmierzający do jej ostatecznego wejścia w życie. Wprawdzie Ministerstwo Zdrowia przyznało, iż prognozowany termin wejście w życie w styczniu 2023r. jest nierealny, niemniej wszystko wskazuje na to, że Rząd zmierza do mety.

Projekt ustawy przewiduje między innymi, że wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, jeśli świadczenia udzielane są przez nich ze środków publicznych, będą musiały przejść autoryzację. Co więcej, wszystkie podmioty – bez względu na to czy korzystają ze środków publicznych czy też nie – będą zobowiązane do wdrożenia wewnętrznego systemu, umożliwiającego zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

System zgłaszania zdarzeń niepożądanych będzie miał na celu zarządzenie jakością i bezpieczeństwem w podmiocie ochrony zdrowia. Będzie polegał między innymi na:

  • zgłaszanie wszystkich zdarzeń niepożądanych – do jakich doszło w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
  • prowadzenie analizy zdarzeń niepożądanych, z uwzględnieniem oceny ciężkości i prawdopodobieństwa zdarzeń, z wykorzystaniem analiz przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis – RCA),
  • omówienie wniosków z analizy z personelem i wdrożenie ich do praktyki postępowania medycznego;
  • opracowywanie i wdrożenie rozwiązań ograniczających występowanie analogicznych zdarzeń niepożądanych w przyszłości,
  • przesyłanie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn źródłowych do sytemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Novum, we wprowadzonych przepisach, jest nowa ścieżka dochodzenia roszczeń za błędy medyczne – czyli tzw. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Niemniej, z Funduszu tego będą mogli skorzystać jedynie pacjenci, którzy leczyli się w szpitalach. Zgodnie bowiem z zapisem projektu ustawy, przepisy rozdziału dot. Funduszu ma zastosowanie tylko do „zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu w rozumieniu przepisów z ustawy o działalności leczniczej” (art. 67q projektu ustawy). 

Zgodnie z zapowiedziami Ustawa wprowadzić ma zatem system no-fault, czyli wyłączenie odpowiedzialności medyków za nieumyślne błędy. Niemniej, zdaniem niektórych ekspertów system no-fault w projektowanej formie nie zachęci lekarzy do raportowania zdarzeń niepożądanych. Zdaniem Filipa Płużańskiego, sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej, to zaledwie zalążek „no-fault”, o który lekarze apelowali podczas zeszłorocznej manifestacji przeciwko zaostrzeniu kodeksu karnego: – No-fault, czyli wyłączenie odpowiedzialności medyków za nieumyślne błędy, wymagałby zmiany podstaw kodeksu karnego – mówi dr Płużański*. Innymi słowy, skorzystanie z nowej, krótszej ścieżki Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, może nie uchronić lekarza przed dochodzeniem odpowiedzialności na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Jaka będzie ostateczna forma ustawy – zobaczymy niebawem, w nie tak odległej przyszłości.

Auto: Patrycja Szatkowska – radca prawny

Źródło: https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art18457951-system-no-fault-a-ustawa-o-jakosci-w-opiece-zdrowotnej-i-bezpieczenstwie-pacjenta

Translate »