Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Kiedy zakup nie przypadł nam do gustu – odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

utworzone przez | 02.01.2020 | Prawo cywilne, Prawo konsumenckie

W obecnych czasach coraz więcej osób, skuszonych różnego rodzaju promocjami oraz ogólną dostępnością towarów, decyduje się na zakupy za pośrednictwem Internetu. 

Szczególnie w okresie okołoświątecznym znacznie wzrasta liczba zakupów dokonywanych w ten sposób. Zakupy robione na tzw. ostatnią chwilę przez Internet nie zawsze są jednak dostatecznie przemyślane, a i te robione z wyprzedzeniem, nie zawsze przypadają obdarowanemu do gustu.

Często wraz z towarem dostajemy formularz zwrotu, który w większości wypadków wyrzucamy do śmieci podobnie jak inne „papiery”, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Jednakże w określonych wypadkach ten akurat „papier” może okazać się potrzebny celem skorzystania z przysługujących nam praw. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują nam, jako konsumentom w wypadku zakupu, z którego po chwili zastanowienia chcemy zrezygnować. Niniejszy artykuł prezentuje zarys problemu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nie wyczerpuje on bynajmniej problemu i zawiłości przedstawionej instytucji.

Należy zdawać sobie sprawę, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentom w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy. Uprawnienie to przysługuje z mocy prawa, niezależnie od tego, czy zostało przewidziane w umowie czy też nie. Przykładem takiej umowy jest umowa sprzedaży towaru zakupionego przez Internet, na popularnych portalach sprzedażowych bądź to w pierwszym lepszym sklepie internetowym. Należy jednak pamiętać, że prawo to nie przysługuje osobom (na przykład osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą), które dokonują zakupu towarów w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest statuowane przez art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i jest to wyraźny wyjątek od zasady z łaciny zwanej pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Wyjątek powyższy wynika z faktu, iż we wskazanych sytuacjach, a więc w wypadku zawierania umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument jest w znacznie gorszej sytuacji, a to w szczególności z uwagi na niemożność zapoznania się z towarem tj. dotknięcia go, sprawdzenia, ewentualnie wypróbowania. Stąd ustawodawca wprowadził możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy.

Termin, w jakim musimy się zmieścić odstępując od umowy to 14 dni od chwili, w której odebraliśmy towar, na przykład od kuriera lub z Paczkomatu. W tym terminie oświadczenie konsumenta musi dotrzeć do sprzedawcy tak, aby mógł się z nim zapoznać. Nie wystarczy wysłanie oświadczenia w terminie, jeśli nie dojdzie ona do adresata w ciągu przewidzianych 14 dni. Jeżeli natomiast konsument nie został poinformowany w ogóle o tym, że prawo odstąpienia mu przysługuje, termin ten ulega stosownemu wydłużeniu i może wynosić przy zaistnieniu stosownych okoliczności nawet 12 miesięcy i 14 dni. Niezależnie od powyższego, w umowie można wydłużyć termin odstąpienia od umowy, nie można go jednak skrócić. Aby skutecznie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy warto skorzystać z załączonego do paczki formularza, aby nie zapomnieć o żadnej potrzebnej informacji.

Co istotne, nie ma przy tym znaczenia, z jakiego powodu konsument zdecydował się na rezygnację dokonanego już zakupu. Konsument nie ma też obowiązku podawania przyczyny, niezależnie bowiem od tego, jaka ona jest, sprzedawca nie może nam odmówić prawa do odstąpienia od umowy i ma obowiązek zwrotu należnych nam kwot.

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni konsument ma obowiązek zwrotu towaru sprzedawcy, a sprzedawca w tym samym terminie ma obowiązek zwrócić konsumentowi należne kwoty. Konsumentowi należy się przy tym zwrot wszelkich dokonanych przez niego płatności, a więc zarówno cena za towar, jak i koszty przesyłki, przy czym sprzedawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów przewyższających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.

Jak widać, są możliwości poradzenia sobie w przypadku, gdy po pochopnych zakupach, stwierdzimy, że jednak nie jest nam potrzebny zakupiony towar. Trzeba jednak przy tym pamiętać o procedurze i terminach, które należy zachować, by otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz sprzedawcy pieniędzy. Warto o tym pamiętać, gdyż – w zależności od wartości towaru – uchybienie procedurze bądź terminowi może nas drogo kosztować.

Niniejszy artykuł prezentuje wyłącznie zarys problemu odstąpienia od umowy. Ma jedynie na celu zakreślenie problemu w ogólności i bynajmniej nie stanowi porady prawnej. Jeśli masz zapytanie, w którym niniejszy artykuł nie jest pomocny, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Katowicach, celem przeanalizowania Twojego konkretnego problemu, co umożliwi nam zaoferowanie Ci stosownego, adekwatnego do sytuacji rozwiązania. 

Translate »