Blog Kancelarii Prawnej Smok

Deklaracja do CEEB, co to takiego?

utworzone przez | 24.06.2022 | Zmiany w prawie

Z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne, a w szczególności zjawisko smogu występujące w okresie jesienno-zimowym, od 1 lipca 2021 na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadzony został obowiązek poinformowania o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw w terminie 14 dni od pierwszego uruchomienia danego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. 

Pojawia się jednak pytanie, co z pozostałymi, już istniejącymi nieruchomościami?

Dla istniejących już źródeł ciepła, ustawodawca wprowadził okres przejściowy trwający rok. Do końca czerwca 2022 r. właściciel lub zarządca danej nieruchomości ma obowiązek wypełnić deklarację o zainstalowanym źródle ciepła i rodzaju spalanych paliw. Bardzo istotny jest jednak fakt, iż w przypadku gdy osoba mieszka w budynku wielomieszkaniowym, np. w bloku, nie musi wypełniać powyższej deklaracji, gdyż obowiązek ten spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. 

W ww. deklaracji należy wskazać wszystkie źródła ciepła i rodzaj spalanych paliw w danym domu, włącznie z kominkiem, a także instalacją fotowoltaiczną z pompą ciepła. 

Deklaracje można złożyć osobiście we właściwym miejscowo urzędzie gminy, listownie – wysyłając na adres urzędu gminy albo elektronicznie za pomocą formularza Internetowego, jednakże wymagany jest w tym przypadku profil zaufany. 

Powyższego obowiązku lepiej nie lekceważyć, gdyż za jego niewykonanie, może zostać nałożony mandat.  

apl. adw. Grzegorz Jędrocha