Zaznacz stronę

Blog Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy

Założenie prostej spółki akcyjnej

utworzone przez | 03.11.2022 | blog, Finanse, Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna wprowadzona została do kodeksu spółek handlowych całkiem niedawno,
przepisy dot. spółki zaczęły obowiązywać dokładnie od 1 lipca 2021 r. Wraz z powstaniem owej formy prawnej przedsiębiorstwa pojawiło się ogromne zainteresowanie wokół niej. Celem prostej spółki akcyjnej jest ułatwienie rozwoju polskim startupom i biznesom z branży nowoczesnych technologii.

Przechodząc stricte do tematu, pierwsze pytanie, jakie pojawia się na etapie założenia spółki – kto może tego dokonać? Otóż może ją założyć jedna bądź kilka osób. Mogą ją też założyć osoby prawne. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości stworzenia PSA (prostej spółki akcyjnej) przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarejestrować spółkę można poprzez portal S24 albo Portal Rejestrów Sądowych. Wybór zależy od preferencji osoby zainteresowanej. Niemniej, obie formy różnią się przede wszystkim kosztami, bowiem przez portal S24 za wniosek zapłacimy 250,00 zł, a poprzez Portal Rejestrów Sądowych 500,00 zł. Niezależnie od formy zawarcia umowy należy zapłacić 100,00 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy mieć na uwadze, iż jeśli chce się wnieść do spółki wkłady niepieniężne to trzeba zawrzeć umowę spółki u notariusza. Przechodząc do zarządzania spółką, najważniejszym organem jest walne zgromadzenie, które składa się z osób posiadających akcje. Do walnego zgromadzenia akcjonariuszy należy decyzja, jaki model zarządzania przyjąć w spółce. Mamy do wyboru:

  1. a) model znany z obecnie działających w Polsce spółek, w którym zarząd prowadzi sprawy spółki, a rada nadzorcza sprawuje nadzór nad jej działalnością.
  2. b) nowy model, w którym centralnym organem spółki zostanie rada dyrektorów łącząca w sobie cechy zarządu i rady nadzorczej. Będzie prowadzić bieżące sprawy spółki i – równolegle – nadzór nad jej działalnością. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób wchodzących w jej skład.

Do zarządu lub rady dyrektorów będą mogli wejść zarówno akcjonariusze podpisujący umowę spółki, jak i osoby spoza tego grona, wskazane przez akcjonariuszy.

W prostej spółce akcyjnej istnieje wymóg wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości zaledwie 1,00 zł.
Może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Kapitał akcyjny w opisywanej formie prawnej przedsiębiorstwa nie będzie ujawniany w jej umowie. Akcje PSA nie mają wartości nominalnej, ale przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce.

Co warte podkreślenia, umowa PSA nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC),
w przeciwieństwie do np. spółki jawnej. PSA podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stawka CIT wynosi 19%, natomiast może wynieść 9% dla podatników, rozpoczynających działalność
w danym roku podatkowym lub których przychód brutto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 2 000 000,00 euro. Dodatkowo, jeśli chodzi o wypłatę zysku z prostej spółki akcyjnej, to akcjonariusze muszą zapłacić podatek dochodowy ze stawką na poziomie 19%. W kwestii ZUS pojawiają się różnice względem innych spółek kapitałowych. Sytuacja akcjonariusza w zakresie płacenia składek ZUS wydaje się korzystna. Niezależnie od liczby akcjonariuszy, każdy z nich będzie zwolniony z obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Obowiązek płacenia składek nastąpi dopiero wówczas, gdy wspólnik zostanie zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Ponadto, taki obowiązek wystąpi również wtedy, gdy akcjonariusz jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług.

Poruszone wyżej aspekty są najważniejsze pod kątem utworzenia prostej spółki akcyjnej. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani założeniem wspomnianej spółki, zachęcam do skorzystania z pomocy prawnej świadczonej
przez zespół profesjonalistów pracujących w naszej Kancelarii, którzy mają ogromne doświadczenie w zarówno rejestracji, jak i zakładaniu czy obsłudze spółek.

Autor: Jerzy Pazdan – Asystent prawny

Translate »