Zaznacz stronę
Prawo Ochrony Środowiska

Prawo ochrony środowiska, to relatywnie nowa gałąź prawa, która obejmuje zarówno regulacje krajowe jak i traktaty międzynarodowe w zakresie zasad ochrony środowiska, warunków korzystania z niego oraz obowiązków administracji publicznej w zakresie jego ochrony.

Prawnicy Kancelarii Prawnej Smok posiadają bogate doświadczenie z zakresu prawa ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach  ochrona środowiska odgrywa bardzo duże znaczenie w życiu codziennym.

Doradzamy i reprezentujemy podmioty gospodarcze, jak również prywatnych przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Prawo Ochrony Środowiska

Zakres

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy w szczególności:

  • doradztwo w kwestiach gospodarki odpadami i odpadami niebezpiecznymi,

  •  wsparcie prawne w negocjacjach umów z podmiotami zajmującymi się ochroną środowiska i gospodarką odpadami,

  •  badanie dokumentów pod kątem przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska,

  •  doradztwo w udzielaniu zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

  •  doradztwo w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

  •  doradztwo w zakresie inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody.

Dlaczego My?

W Kancelarii Adwokackiej Smok i Partnerzy wiemy, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie. Rozumiemy, że często sprawy są wieloaspektowe i wymagają multidyscyplinarnej wiedzy, zarówno z obszaru różnych dziedzin prawa jak i dziedziny przedmiotowej. Dlatego posiadamy wieloosobowy zespół specjalistów o wzajemnie zazębiających się i uzupełniających kompetencjach.

Naszą mocną stroną jest indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Do każdej sprawy, bez względu na jej przedmiot czy wartość, przykładamy taką samą wagę. Prowadzimy sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania i zawiłości proceduralnych, dążąc do sprawnego i efektywnego rozwiązania problemów Klienta.

Rozpraw

Wygranych spraw

Prawników

Zapraszamy

Translate »