Malgorzata Bernatek

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie na trzecim roku aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne oraz naruszeń przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Posiada bogate doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych.

Zapraszamy