Patrycja Szatkowska

Radca prawny

Absolwentka:
– Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
– Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim
– Studiów podyplomowych prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo rodzinne oraz wszelkie związane z tym kwestie – jak alimenty, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów czy podział majątku. 
Posiada kompetencje w zakresie doradztwa i wsparcia Klientów przy wyborze najkorzystniejszej taktyki procesowej.

Ponadto, w ramach nabytego doświadczenia zawodowego zajmuje się praktycznym aspektem ochrony danych osobowych, realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, posiada doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach prywatnych.

Wielokrotnie udzielała wsparcia placówkom medycznym przy zawieraniu umów związanych z działalnością leczniczą, sporządzanie projektów dokumentacji wewnętrznej, w tym w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych. Kolejnym obszarem jej zainteresowań jest prawo medyczne zarówno z perspektywy wsparcia pacjentów jak i lekarzy i podmiotów medycznych.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, co potwierdza uzyskany przez nią First Certificate of English z Cambridge University.

Zapraszamy