Zaznacz stronę
Łukasz Misztal

Doradca

Energia elektryczna | paliwa gazowe

Jego aktywność zawodowa skupia się wokół kształtowania polityki zarządzania kosztami w segmencie energii elektrycznej i paliwa gazowego firm z sektora MŚP.

W codziennej pracy doradczej pomaga klientom dobrać najkorzystniejsze rozwiązania, których celem jest eliminacja niepotrzebnych kosztów energii elektrycznej i paliwa gazowego, oraz ryzyk prawnych.

Dzięki dobrze dobranym parametrom wraz z swoimi klientami wyklucza najczęstsze ponoszone ryzyka jakie ponosi każda firma, a mianowicie:

– udziału w ryzyku zmienności cen na Towarowej Giełdzie Energii
– ryzyka momentu wyboru ceny
– ryzyka braku kontroli nad zapisami w umowach dystrybucyjnych

Takie podejście pozwala na przekazanie rekomendacji, które pozwolą na uniknięcie ryzyk prawnych oraz finansowych.

Zapraszamy

Translate »