Barbara Prządka

Radca prawny

Prawo pracy | prawo budowlane

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który w 2009r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.  W okresie aplikacji radcowskiej zdobyła doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów z branży medycznej, które obsługiwała także po zdobyciu uprawnień zawodowych radcy prawnego. Od czasu uzyskania tych uprawnień pozostaje wspólnikiem kancelarii radcowskiej.  

Zawodowo jej zainteresowania skupiają się wokół prawa pracy oraz prawa budowlanego.  Reprezentowała z sukcesem pracowników w sporach z pracodawcami takimi jak Tesco Polska Sp. z o. o. czy Euronet Sp. z o. o.  Sprawy z zakresu prawa budowlanego prowadzi tak od strony procesu inwestycyjnego, reprezentując interesy inwestorów, jak i doradzając organowi nadzoru budowlanego Województwa Śląskiego.  Ponadto, na życzenie klientów indywidualnych, staje po stronie słabszych stron procesu budowlanego. 

Posiada także uprawnienia do prowadzenia mediacji. 

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, co potwierdza uzyskany przez nią w 2006r. Certificate od Advanced English z Cambridge University. 

Zapraszamy