Maciej Smok

Adwokat

M&A połączenia i przejęcia w biznesie | transakcje kapitałowe

Rozumie, że biznes to cały zespół różnych decyzji, w tym tych, które dotyczą przekształceń. Dlatego specjalizuje się zwłaszcza w procesach typu M&A (połączenia i przejęcia). Jest mediatorem w sprawach gospodarczych.

Uczestniczył i doradzał w kilkunastu transakcjach sprzedaży podmiotów gospodarczych, przejęć podmiotów oraz w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego.

Przeprowadzał wiele procesów związanych z przekształceniem spółek, podziałem oraz połączeniem spółek. Realizował proces restrukturyzacji w spółce z branży automotive. Posiada doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności przy optymalizacji prawno-podatkowej transakcji kapitałowych.

Posiada również bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów sektora ochrony zdrowia.

Zapraszamy