Grzegorz Jędrocha

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Specjalizuje się w prawie karnym z nastawieniem zarówno na sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej jak i indywidualnej. W swojej pracy bierze czynny udział, zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym, w postępowaniach przed organami prokuratury a także policji. Posiada bogate doświadczenie dotyczące kwestii związanych ze stosowanymi w sprawach karnych środkami zapobiegawczymi.

Drugim obszarem jego specjalizacji jest prawo rodzinne, w szczególności sprawy rozwodowe oraz kwestie alimentacyjne. Jest żywo zainteresowany problematyką regulowania stosunków zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Samodzielnie wspiera Klientów podczas czynności zarówno procesowych jak i pozasądowych, realizując założoną taktykę procesową.

Posiada zaawansowaną znajomość języka angielskiego co potwierdza uzyskany przez niego Certificate in Advanced English (CAE)

Zapraszamy